béatrice boucher      consulten      cursussen      lezingen & workshops      artikelen      links

2019
nieuwe en volle manen
astrologisch bekeken

Om onderstaande teksten te begrijpen heb je enige astrologische kennis nodig. De horoscopen van Nieuwe en Volle Manen worden voor Amsterdam berekend en collectief geïnterpreteerd - voor individuele invloeden kijk je naar plaatsing in huizen en aspecten met horoscoop factoren -

Volle Maan
Horoscoop Nieuwe Maan 26 december 2019 tevens zonsverduistering
 Het jaar 2019 eindigt met een zonsverduistering, niet zichtbaar bij ons en dus is het 'gewoon' voor ons een exacte Zon-Maan conjunctie. Alleen voor Saoedi-Arabië, India, Sumatra en Borneo is het een ringverduistering.


Steenbok laat ons onherroepelijk reflecteren op de eigen verantwoordelijkheid betreft allerlei soorten emoties en verlangens (Maan) waarvan we normalieter onbewust verwachten dat anderen daarvoor zouden moeten zorgen. Op persoonlijk niveau gaat het om de zorg voor het innerlijke kind, de hart energie; op collectief niveau spreken we eerder van Goede wil en vergeving.


Zon en Maan lopen richting Jupiter en de Zuidknoop, staan vierkant Chiron in Ram en driehoek Uranus Stier: Chiron voor daden met een helende uitwerking op traumas, Uranus voor drastische veranderingen rond onze hebberigheid (of de bevrijding daarvan), maar Saturnus heerst over het stellium en Venus, én hij staat conjunct Pluto!

 

Saturnus, de ringplaneet, de machtige heerser van de tijd die wegtikt, dat verstenend wat zijn tijd heeft gehad. De confrontaties die nu ook overal zichtbaar zijn tussen de krachten van behoud met de bijbehorende angsten voor verlies, en de krachten van de omkering, de weg van het onbekende. Gesymboliseerd door de Saturnus-Pluto conjunctie die exact wordt op 12 januari 2020, en historisch gezien niet vaak in Steenbok plaatsvindt. Later zal Jupiter zich bij de conjunctie voegen, wat doet vermoeden dat rechtspraak, Vrouwe Justitia, een rol kan spelen in deze verwikkelingen, net als het motto 'veel minder'.


Dit alles is al in zaadvorm in deze nieuwe Maan constellatie besloten. Het startsein van een toestand waar we al een hele tijd tegenaan lopen; deep down weten we dat de omgevingsfactoren waarin we gewend zijn te leven diepgaand moeten of gaan veranderen. Zo kan deze nieuwe maansperiode een goed moment zijn voor concentratie op concrete oplossingen, en op wat we hierin aan kunnen bijdragen (Steenbok), iets wat mogelijk later vorm krijgt wanneer Saturnus in Waterman komt (heer Venus in Waterman is Uranus) voor het eerst op 22 maart 2020..

 

Louis XIV - Globe - Capricorne Verseau

Steenbok en Waterman
HemelGlobe du Roi Soleil

 

Horoscoop Volle Maan 12 december 2019

In de dagen rond volle maan komt tot wasdom wat met nieuwe maan een aanvang nam. Het zijn dagen waar mensen over de hele wereld zich met elkaar verbinden om over het zonteken te mediteren - Boogschutter - hogere doelen.Net zo'n raadselachtig aspectpatroon als bij de nieuwe Maan: weer 'groene aspecten'. Alleen waar ze bij nieuwe Maan nog een zoektocht introduceerden, brengt hun herhaling bij volle Maan iets onbestemds.


Zon
en Maan inconjunct de Saturnus-Venus conjunctie met Venus tegen Pluto aanlopend: dit vormt een ongemakkelijke mix van energieën. Irritaties en stress worden mogelijk nu deel van de collectieve ervaring. Stond Venus tijdens de nieuwe Maan nog onder hoede van Jupiter, wat zal die van Saturnus brengen?
Aan de andere kant, hoewel Steenbok geen vriendelijk teken is voor Venus, is dit misschien wel een uitkomst. Goed voorbereid, meesteres van haar emoties is ze in beter in staat zich te meten met de bedachte strategische chaos van de machtigen (Pluto).

Ook Jupiter en Mercurius (heersers van Zon en Maan) staan in tekens die hun natuurlijke expressie in de weg staat. In de Schutter wordt Mercurius, symbool van de uitwisseling, gedwongen oogklep op te doen door zich op één doel te richten; Jupiter in Steenbok moet groei brengen in het aardse slijk binnen veeleisende tijdskaders. Wie weet valt het toch mee.

De andere rollen van Venus zijn ook vermeldingswaard. Volgens de Oude Wijsheid is ze het alter ego van de Aarde. Als esoterische heerser van Maan en Aarde (beiden in Tweelingen) helpt ze innerlijk dualiteit te overbruggen; als hiërarchische heerser van Steenbok ondersteunt ze de collectieve verbinding met de universele geest - Atman. Zie hoe belangrijk haar rol nu is voor de Aarde, als ze mensen in bewustzijn verbindt om haar.

"The only way out is the way up."

 

Assagioli quote


* de Aarde staat altijd tegenover de Zon, nu in Tweelingen naast de Maan; zij is esoterische heerser van Boogschutter (waar de Zon nu staat).

 

Horoscoop Nieuwe Maan 26 november 2019

De nieuwe maan staat voor de energie die
elke nieuwe maancyclus initieert.
Boogschutter - het vaststellen van hogere doelen


 

Een bijzonder geheimzinnig patroon voor deze nieuwe Maan in Boogschutter: inconjunct Uranus, driehoek Chiron en half-sextiel Mars; haar heerser staat achter Venus die het koelere Steenbok teken binnengetreden is en Uranus is in frontale botsing met een tot alles bereide Mars in Schorpioen.

Terwijl de Centaur zich wapent, voert deze Mars (zijn heerser) de strijd achter de scherm tegen rebels die tot de Aarde behoren (Uranus in Stier). Zij lijken de bescherming van Jupiter te genieten die Venus (heer Uranus) onder zijn hoede neemt.

Alleen van Mars in Schorpioen weet niemand aan welke kant hij staat. Pluto is nu zijn heerser, en in Steenbok wijst hij op zeer machtige invloeden. Begonnen met Jupiter, we eindigen bij Saturnus, heer van Oorzaak en Gevolg, die nu zowel over Pluto als over Venus heerst.


Onder zulk een strijdbare sterrenhemel, welk hoger doel kunnen we ons stellen?


Waterhouse

aterhouse - consulting the oracle

 

Volle Maan 12 december 2019

In de periode van volle maan zien we een tot wasdom komen van alles wat met de nieuwe maan een aanvang nam. Het is ook het moment waar velen zich met elkaar verbinden over de hele wereld om over het zonteken te mediteren - Schorpioen - de diepte in.

 

Terugkijkend op de laatste maanden valt het mij op dat sinds de maansverduistering van 16 juli elke nieuwe Maan een fundamentele Uranische toon heeft, terwijl de volle Maan onder Pluto's invloeden valt. En zo gaat het verder tot begin 2020. Van onverwachte wendingen en wake-up-calls tot confrontaties met de omhoog komende donkere krachten uit het collectief die dan weer alle aandacht krijgen.

 

Elke maancyclus sindsdien lijkt deze herhaling in zich te dragen. Alsof, na ons dieper ingegraven te hebben (Pluto), toch weer iets gebeurt (Uranus) wat op een doorbraak lijkt (nieuwe Maan/Uranus) en toch weer niet. De Brexit is daar een goed voorbeeld van: de keuze om verkiezingen uit te schrijven is rond de laatste nieuwe Maan genomen (Uranus), een zekere doorbraak, alleen de gekozen datum (12 december) valt op de volle Maan... En dit ritme geldt voor al dat ander om ons heen.


Schorpioen - draak verslaanHoe dan ook, het lijkt me dat de woelige gang van zaak alleen maar tot een climax kan komen onder invloed van het Schorpioenteken --het alles of niets. In het bijzonder omdat nu, Mars en Pluto, de heersers van Schorpioen, vierkant elkaar staan in de hoofdtekens: het is bijna uitgesloten dat er niets wezenlijks gebeurt. Bovendien is het Schorpioen teken verbonden met de 4e straal van Harmonie door Conflict. Als het nu niet lukt om collectief ten strijd te trekken om de huidige crisis aan te pakken, wanneer dan wel?


De bijzondere invloeden van een retrograde Mercurius in Schorpioen driehoek een dito lopende Neptunus kunnen heilzaam zijn. Het kan ons laten voelen en/of het beeld tonen van deze diepliggend en donker emotionele roerselen, persoonlijk en collectief, die ons in de weg staan. Waarbij Neptunus de sensibiliteit versterkt voor het grote lijden in de wereld, maar ons ook net zo goed in de illusie kan laten, dat er niets aan te doen valt.


Neptunus die ook vierkant een strijdbare Venus in Boogschutter staat. Venus, de heerseres van Mars die nu de strijd aangaat met het wetboek als zijn zwaard (Weegschaal); die ook de heerseres van de Maan is, symbool van het volk en van huis en haard; het volk dat het water aan de lippen staat, hier en elders, overstroomt de straten van de steden net als het water aldaar.
Intense tijden.

 

Amazone

 

horoscoop nieuwe maan 28 oktober 2019

De nieuwe maan staat voor de energie die
elke nieuwe maancyclus initieert.
Schorpioen - strijd en transformatie

 

Een nieuwe maancyclus dient zich aan, nu onder heerschappij van Schorpioen, welke onherroepelijk verborgen collectieve zaken aan het licht zal brengen.


De Schorpioen kan de nodige standvastigheid en toewijding geven om met goed doordachte strategieën te komen ten einde een definitieve slag toe te brengen aan dat wat in de weg staat van de evolutie, om het onbekende tegenmoet te treden. Dit kan nooit gemakkelijk gaan want er staat dan heel veel op het spel, onder meer comfort en gemak (zie de Uranus oppositie); alles of niets is zijn lijfspreuk, wat natuurlijk veronderstelt dat we ergens weten, te balanceren aan de rand van een afgrond.

Er is veel angst, woede, ontevredenheid en sociale onrust; het vraagt zeker moed van ons allen om het onder ogen te zien, en niet de andere kant op te kijken.Ladakh klooster - Leeuw

brullende leeuw - Ladakh kloosterMars en Saturnus


Astrologisch gezien
zijn er veel exacte aspecten (net als bij de volle maan): de oppositie van Uranus met de nieuwe Maan; het vierkant van Mars met Saturnus en zijn inconjunct met Neptunus. Deze (exacte) aspecten zijn dominant maar omdat Uranus en Neptunus nog retrograde lopen, zal hun effect pas inzichtgevend (Uranus) en voelbaar (Neptunus) zijn na dat deze planeten weer recht lopen (resp. na 11 januari 2020 en 27 november as).

Voorlopig zingen ze in het achtergrondkoor van het groot gebeuren.Aarde Schuman resonantie

schuman resonantie aardeDe toon van Uranus in Stier valt nu letterlijk met de toon van de Aarde --ze verandert snel; het vervagend licht van Neptunus hult vrienden van vijanden, verleden en toekomst, leugen en waarheid met mist; en, Saturnus in de laatste fase van zijn cyclus met Neptunus is er alleen voor visionairen en wetenden om te zeggen dat de tijd gekomen is om bekende ideologieën los te laten. Bovendien loopt Saturnus richting zijn conjunctie met Pluto, wat ook een aankondiging is van nieuwe kansen.Maar op dit moment is het Mars-Saturnus vierkant dominant. Mars in Weegschaal heeft zijn heerser in Schorpioen én het exact aspect met Saturnus is net voorbij tijdens de nieuwe maan.
Het is gebeurd. Anders gezegd, de 'strijdkrachten' worden verzameld en verder opgebouwd voor de laatste slag om het verleden (Saturnus conjunct Zuidknoop).


Met zo'n begin van de maancyclus kan het niet anders of we de komende tijden geconfronteerd worden met 'onomkeerbaarheden'. Met Schorpioen ligt de weg van het midden (de Weegschaal-maancyclus) echt achter ons.
The lion's roar. In het boedhisme wordt gezegd het is tijd 'to listen to the lion's gaze - the awakening of Dharma.' Ofwel plicht aan de ziel....naar de bron van de woede kijken onder andere..Manjustri op een leeuw met de zwaard van wijsheid in de hand

thangka Jampay Dorje Manjushri
- The life of milarepa -
The Lion at the service of the soul

 

horoscoop volle maan 13 oktober 2019

De volle maan is de periode waarin dat wat met de nieuwe maan gezaaid is, tot wasdom zien komen. Het is ook het moment waar velen zich met elkaar verbinden om over het zonteken te mediteren.
Weegschaal - het schouwen en de keuzeDe maancyclus begon met een kwetsbaar evenwicht, die om wijsheid vroeg om het te bewaken. Nu tijdens de Volle Maan een andere symboliek: een strak T.vierkant in de hoofdtekens met Pluto in Steenbok op de apex en Jupiter als facilitator. Dit is een machtige constellatie met een enorme hoeveelheid aan krachten die alleen een uitweg kunnen vinden via Pluto, en die ook door Pluto gedwongen worden om dat te doen. Anders gezegd: er is niet veel keuze.


Pluto in Steenbok
staat voor de ruggengraat van de maatschappij, voor de hiërarchische macht die behoudt. Maar sinds Pluto in dat teken staat wordt er aan deze macht gemorreld; en twee reacties oproepend: behouden of verbouwen. En nu, het spanningsveld waarin alles zich intussen lijkt af te spelen is: ja of nee.


Onder een transit van Pluto, hoe groot de weerstand tegen verandering, hoe groter de verdeeldheid en de chaos. Dit ligt ook besloten in dit T.vierkant; de schreeuwlelijk halen het nieuws, de bruggenbouwers niet, maar ze hebben evenveel macht al is het op een ander niveau; want hoewel chaos dreigt, behoort vrijwillig samenwerken aan de gevraagde verandering altijd tot de mogelijkheid.De heersers van Zon en Maan
Venus en Mars in Weegschaal zijn met elkaar verbonden via Uranus in Stier, waarbij Venus in Schorpioen over beiden heerst. In Schorpioen wordt ze Inanna, the Queen of Heaven, godin van wijsheid en liefde, alsook van oorlog en dood. Ze daalt af in de onderwereld om een transformatie te ondergaan, zodat het hogere geboren kan worden (in de mythe, is dat de ziel).


Het kan niet anders dan dat er diepgaande veranderingen op gang komen, innerlijk en uiterlijk.

 

Inanna

inanna

 

horoscoop nieuwe maan 28 september 2019

De nieuwe maan staat voor de energie die elke nieuwe maancyclus initieert.
Weegschaal - afwegen en verbinden

 

Weegschaal heerst over rechtspraak en gulden snede en kent de geheime kunsten van het funambulisme. Deze horoscoop van de nieuwe Maan toont dat we geen betere teken aan de hemel kunnen hebben om ons door de komende stormachtige periode heen te loodsen.


justitiaDe nieuwe Maan inconjunct Uranus en oppositie Chiron in Ram: deze nieuwe cyclus wordt scherp in geëtst: het geven van een nieuwe ritme aan de economie is een ingewikkeld keuze maar niets doen is geen optie.

 

Al dit brengt ons bij de heerser van Weegschaal, Venus, vierkant Saturnus, sextile Jupiter en inconjunct Neptunus: ze lijkt de greep te kunnen houden en de grenzen strikt te kunnen aangeven, maar de verwarring doen verdwijnen is gecompliceerder en de grootste uitdaging voor deze koorddanseres.


Funambule

 

Horoscoop Volle Maan 14 september 2019

De volle maan is het symbool van iets wat tot wasdom komt, iets wat rond de nieuwe maan begon. Het is ook het moment waar velen zich met elkaar verbinden om over het zonteken van de volle maan te mediteren.
Virgo - zuivering en healing

 


Terwijl het begin van de maancyclus Uranisch van toon was, is die van de volle Maan Plutonisch. Pluto brengt de Maagd en de Vissen in contact met zijn onderaardse rijk. Zo'n inkijkje is nooit gratis; Charon vraagt altijd om wisselgeld.

 

Charon en Pscyche

 

Maar de mythe vertelt ook dat Hermes een van de weinigen was die ongeschonden kon terugkeren - godzijdank staat hij nu in Maagd naast Venus, sterk en helder, een helderheid die we vast nodig zullen hebben.

 

Virgo Joffrah

 

Er zijn vele opvallende phenomena te zien in de horoscoop van deze Volle Maan: vele exacte aspecten, een nadruk op aarde- en watertekens,
een beweeglijk t-vierkant met als apex Jupiter als enige in een vuurteken, maar geen lucht om het vuur aan te wakkeren; met Pluto als katalysator, Jupiter als aanjager van grote dromen en Saturnus wijzend op de wet van oorzaak en gevolg.

Vertaald in normale taal: mundane gezien zijn snel op elkaar volgend veranderingen nog steeds te verwachten, verband houdend met de thema's die rond de nieuwe Maan aangepakt zijn. Deze geïnitieerde veranderingen nemen geen keer wat niet betekent dat het gemodder stopt. Hoewel vele plannen in name van grootste idealen zullen verschijnen, zal niet meer maar ook niet minder verwezenlijkt worden dan mogelijk is gemaakt. De oogst van de maand is precies dat wat haalbaar is binnen de perken die uitgezet zijn.

 

Pluto op de Zon/Maan as
Is al geïntroduceerd. Voor Nederland in het bijzonder staat Pluto in huis V. Zijn onderaardse rijk bevindt zich dus in de gokpaleizen, het grootschalig vermaak van de entertainmentindustrie, de sportevents en de grote concerten -- diep diep verborgen. Het is de vraag wat Pluto als heer III nu hier betekent: wordt alles grondig uitgezocht en ontrafelt, of worden deze sectoren als afleiding ingezet --'Panem et circenses'


Venus en Mercurius
In exacte conjunctie in de laatste boogminuten van de Maagd, staan ze ook los van de andere planeten en verzekeren ons zo van een zuiver oordeel, misschien wel ter voorbereiding op de Weegschaal-invloeden die ze kort na de Volle Maan binnentreden: wikken en weggen en vele rechtszaken?


Jupiter en Neptunus
De heersers van de Maan staan vierkant elkaar en dagen Mars in Maagd uit terwijl Jupiter de aandrijvingspunt is van dat gevormde t.vierkant: een ware rollercoaster. Het beweeglijk vuur vergroot de ontvankelijkheid, creëert ongrijpbaarheden die niet alleen inspireren maar vooral teleurstellingen voortbrengen. Dit doet mij denken aan de zevende tarotkaart van kelken... wanneer we tussen vele dromen en aspiraties gedwongen worden op zoek te gaan naar waarheid en echtheid...

 

zevende van kelken

 

Neptunus conjunct de Vissen-Maan verhoogt ook het vermogen tot medeleven en vergeving, tevens ook de overgevoeligheid. Hoewel Mars selectief te werk gaat, is de strijd met de grote leugen (Neptunus en Jupiter) titanisch. De taak is haast te groot; het is best mogelijk dat we ineens bewust worden dat we ruim boven onze vermogens leven.

Voorlopig is de rust zeker niet wederkeert. En ineens vind ik deze quote van Kierkegaard heel erg passend bij deze volle maan.


quote

 

Horoscoop Nieuwe Maan 30 augustus 2019

De nieuwe maan staat voor de energie die elke nieuwe maancyclus initieert.
Maagd - zuivering en healing.


Stellium in Maagd

De nieuwe Maan (zaadgedachte) staat tussen Mercurius (het denken) en Mars (het doen); allen in Maagd (dienend) én driehoek Uranus (anders denken) in Stier (wat van waarde is) en inconjunct (keuze maken) Chiron (de healing) in Ram (de wil).


De sleutelwoorden omschrijven eigenlijk al het verhaal van deze nieuwe Maan. Voor dat healing processen op gang kunnen komen, moet er een wil zijn om fundamentele keuzes te durven maken uitgaand van dàt wat van werkelijke waarde is, opdat idee en actie op een lijn komen. Dit is de zaadgedachte van deze maancyclus.


Gezien de heersers van Uranus en Chiron ook in Maagd staan, is er geen twijfel mogelijk dat het ware potentieel van deze maancyclus, een grondige opruiming van puin eist. Hopelijk zijn we genoeg ontvankelijk voor Mercurius (de heerser), die in dit teken de juiste scherpzinnigheid schenkt om waarheid van leugens, en ware van onecht te onderscheiden, op alle niveaus.

 

Maagd is ook het vermogen om in bescheidenheid het grote te dienen. De ijverige bij is eigenlijk een mooi voorbeeld voor de Maagdenergie; een industrieus klein insect die voor de bestuiving van bomen en bloemen zorgt en zo voor 80% van onze voedselketen.

'Insecten (en bijen) staan aan de basis van de voedselketen en voeden ontelbare diersoorten, van vogels en kleine zoogdieren tot vissen. Als het aantal insecten terugloopt, zal dat ook met al het andere leven op aarde gebeuren'.
Sánchez-
Bayo.

 

beekeeping - Tacuinum Sanitatis
acuinum sanitatis casanatensis - 14e eeuw

 

Interessant is dat we in het kleine ook de bij kunnen helpen door voor biodiversiteit in tuinen, balkons en straten te zorgen.


biodiversiteit op straat
in de Emmastraat in ArnhemAarde drievoud

Incluis Maan en Zon bevinden zich op dit moment acht planeten in de aarde tekens! Dit drievoud staat bovendien in bijzondere verbinding met de Aarde, draagt zorg voor alles wat op de aarde leeft van mineralen, planten en dieren en brengt de mens met de voeten op de aarde, waarbij de link met Uranus, hoewel retrograde lopend (tot 11 januari 2020) geen minuut te vroeg komt. Maar Retrograde Uranus is zeer electrisch geladen en in dit vaste aarde teken kan hij ook zorgen voor kortsluiting en heftigheden in de binnenste van de aarde.


Blijft de vraag hoe het Uranische vuur zijn uitweg naar buiten zal vinden want de energie van de planeten verbonden met een driehoek komt vanzelf tot uitdrukking.
Moge we het ''licht zien', vrijwillig of noodgedwongen, en eindelijk aanvangen met de opruiming van deze Augiasstal.

 

Lightning time lapse on volcano Chile by

Photo timelapse lightning on Chile volcano
by Francisco Negroni

 

Wat betreft Nederland

Het stellium in Maagd in het community huis wordt door Uranus geactiveerd vanuit het huis van de rechtspraak. Wie weet zullen rechters voortaan bewakers worden van deze processen, en de politiek (XI) tot verandering dwingen :-) en wellicht dat schade aan het Milieu als misdaad tegen de mensheid in de wet opgenomen kan worden.


 

Horoscoop Volle Maan 15 augustus 2019

Rond de volle maan komt tot wasdom dat wat met de nieuwe maan begon. Het is het moment waar velen zich met elkaar verbinden om over het zonteken van de volle maan te mediteren en de ontvangen energie door te geven.
Leeuw - Bewustwording


Het begin van deze maancyclus kondigde veel onrust aan met mogelijk een collectieve wakker worden en hoe dan ook keerpunten. Aan financiële tegenvallers, demonstraties, conflicten, overstromingen, branden, explosies en wapengekletter hebben we inderdaad geen gebrek gehad.


watervrouwMet de Volle Maan komt de Waterdrager (Maan) tegenover de Leeuw (Zon) te staan en kunnen de 'groepsprocessen' aanvangen.
Voor verantwoordelijkheid en schuld kijken we naar Saturnus (nu heer Maan). Nog steeds is hij conjunct de Drakenstaart, wijzend op een verleden die ons een blok aan het been is. Het lijkt er op dat we niet vooruit zullen kunnen zonder ook eerst stil te staan bij de schulden die ingelost moeten worden. Hoewel de zwaar bezet teken Steenbok nog kan zorgen voor conservatieve verkrampingen en mogelijk ook penurie.Deze maancyclus zag wel de publicatie van het IPCC-rapport die ondertekend is door 195 landen, incluis de VS. Het rapport stelt expliciet vast dat een grote verschuiving naar een vegetarisch en veganistisch dieet de uitstoot van broeikasgassen significant kan terugdringen en dat er radicale omslag moet komen in menselijk landgebruik.

 

Uranus stond vierkant de nieuwe maan, de eerste wake up call. Hij is nu vierkant Mercurius, de god van de handel, maar in retrograde stand. Nieuwe ideeën zullen nu niet vanzelf wereldkundig gemaakt kunnen worden; de opstanden die vooral door de jeugd gedragen worden, zullen wellicht weer ondergronds moeten gaan voor betere voorbereidingen. En ze zullen er komen, die nieuwe ideeën, want ze hebben de tijd mee.


Tenslotte de machtige Pluto, god van dood en chaos, hij krijgt nu veel ruimte (vanwege zijn groene aspecten met Zon en Maan). Het doet vermoeden dat het kat-en-muis spel wel een tijdje zal voortduren. Maar is niet perse aan de winnende hand want Jupiter, die weer direct loopt en driehoek de Zon is, brengt ons weer hoop.

En Venus vooral....die ik vergeten was te benoemen. :-)


Climaat

 

Horoscoop Nieuwe Maan 1 augustus 2019

Deze nieuwe maan in Leeuw initieert
een vurige maancyclus.


Vurige stellium in Leeuw
Tussen Venus en Mars ingeklemd, met een Mercurius-Pluto oppositie achter de rug, leidt de nieuwe maan een maand vol gebeurtenissen in. Het feit dat ze een vierkant ontvangt van Uranus doet vermoeden dat clashes die een tijd al gaande waren kunnen verhevigen.


Uranus in Stier
Met de prometheïsche god afgedaald in de aardse sferen van de Stier gelden beroeringen waarschijnlijk voornamelijk voor conflicten gerelateerd aan de macht (Leeuw) versus de verdeling van grondgebieden, de werkelijke economie, voedsel en dieren (Stier).


Geen gemakkelijke tijden voor de boeg want de strategie van de vaste tekens is, bij beroering en crisis, zich ingraven tot aan de overwinning. Het gevaar loert dan wel, dingen te willen forceren. Het is daarom te hopen dat men daar niet voor kiest, maar deze vierkant gaat wel daar over: in hoever zijn we in staat om afstand te nemen van de 'ik heb gelijk' houding om verandering in te zetten die toekomst bestendig zijn --dat is wel de constructieve mogelijkheid van dit vierkant.


Stier Leeuw

 

Mercurius, de scribe en boodschapper
Hij keert zich weliswaar weer vandaag om, maar is nog in Kreeft en geladen met emoties, over wat de laatste weken gebeurt is (tijdens de Pluto oppositie), emoties die geuit moeten worden, want hij is gedwongen afgedaald in het donkere rijk van Pluto: hij weet het.
Over deze geheimen vernemen we vast meer in het nieuws.


Onder zulke auspiciën vraagt elke doorbraak een vermogen om te luisteren. Eerlijk gezegd, astrologisch gezien, zie ik het niet gebeuren want er zijn geen planeten in de luchttekens op dit moment. Lichtelijk benauwend. Wellicht werpt de entree van Mercurius in Leeuw (op 11 augustus) meer licht op de trieste toestand waarin we ons bevinden.
Want is het niet opmerkelijk dat we anno 2019, mundaan gezien, niet alleen geconfronteerd worden met ernstige problemen die om een wijze aanpak vragen, we zijn ook omgeven door een aantal brullende leeuwen die elk hun terrein opeisen. Wellicht het meest zorgelijk op dit moment.


Nieuwe Maan driehoek Chiron in Ram
Is interessant, de strijdbaarheid kan groeien mits men zijn/haar 'absentie geheeld' heeft. Mogelijk zullen dan individuele mensen en groepen die zich onder de radar hielden, nu hun stemmen laten horen in de openbaarheid en het verschil maken. Te lang niet gehoord zijn, of geen positie hebben ingenomen, kan heftigheden veroorzaken als de andere partij nu ook niet in staat is tot luisteren. Gebeurt het wel, dan behoort het volgen van alternatieve wegen tot de mogelijkheden en ligt de toekomst niet in het verleden maar daar waar hij hoort te zijn. Hoe dan ook, het kan een begin, een opening, een keerpunt wellicht worden. Dit is het meest positief aspect van de nieuwe Maan constellatie.


Horoscoop Volle Maan 16 juli tevens maansverduistering

Tijdens en na de volle maan komt dat wat met de nieuwe maan begon tot wasdom. Het is het moment waar velen zich met elkaar verbinden om over het zonteken van de volle maan te mediteren en de ontvangen energie door te geven.
Kreeft - de verlangens van de ziel

 

Deze maancyclus begon met een totale zonsverduistering, nu wordt de Maan deels verduisterd door de Aarde: aan de ene kant het stellium Saturnus, Pluto en Maan in de Steenbok, aan de andere kant de Zon in Kreeft.

Terwijl het Zon-Maan duo in aspect staat met Pluto, staat de heerser van het stellium oppositie Venus, sextiel Neptunus en halfsextiel Jupiter waardoor het vierkant Jupiter/Neptunus geactiveerd wordt en Venus een ingewikkelde verbindende positie inneemt tussen al die achteruitlopende zware gewichten. En zelfs Mercurius bemoeit zich niet mee.

Zo ongeveer de sfeer aangevend, met dit aspectpatroon eindigen we bij de verduisterde Maan conjunct Pluto en de Zuidknoop, in gewone taal: het verleden, de geschiedenis, de oude machten...zijn ons een blok aan de been die een bezielende toekomst belemmeren.


De worsteling met de traditie kost ons collectief hoofdbrekens; de wet van oorzaak en gevolg, zegt de Heer van Karma (Saturnus). Het is geen 'you made me do it baby' (de Pluto stem) maar de werkelijkheid, uitgebeeld door een halve verduisterde Maan in val conjunct de God van het dodenrijk. Terwijl ik dit schrijf hoor ik de presentator van het journaal melden, dat twee politieke partijen nu belemmeren om alle vuurwerken te verbieden bij oud & nieuw omdat ze vinden dat het bij de Nederlandse tradities hoort... het duurt nog een week; wie weet zijn er nog moedigen die hen van mening doen veranderen.

De Sabian van de Maan is:
'Een winkel vol kostbare oosterse tapijten'.

De grondtoon:
Het toepassen van culturele en artistieke procede's als een middel om persoonlijk gemak en aanzien te vergroten.


 

horoscoop van de zonsverduistering 2 juli 2019 voor Amsterdam

De nieuwe maan initieert deze maancyclus
met een zonsverduistering

 

De maancyclus begint met een volledige zonsverduistering vierkant Chiron in Ram.


Een zonsverduistering wordt vaak geassocieerd met een verlies van zicht in de toekomst met een nadruk op het Maanbewustzijn. Deze omvat alles wat geweest is en in onbewuste staat voortleeft in onszelf als een gewoonte, niet perse goed of slecht, maar van invloed op ons instinctieve gedrag.


De Maan heerst over Kreeft, het teken dat voor de getijden van de geschiedenis staat, nationale tradities, hymnes en vlaggen parades, het volk, onze moeder taal en alle overgeërfde familiewaarden en taboes. Op een hoger niveau zorgen Kreeft en Maan samen met Neptunus (de zieleheerser van Kreeft) voor de bezieling van het leven. Het is in dit teken dat we tot 22 juli ondergedompeld worden en dat zijn een aantal themas die ons bezig kunnen houden, vooral collectief. En omdat de zonsverduistering op de Noordknoop valt is het dan ook precies wat we zouden 'moeten' doen.zonsverduistering

 


De zonsverduistering - is een nieuwe maan - luidt het begin van een cyclus die mogelijk overheerst kan worden door heftige of zorgelijke emotionele reacties, extra aangewakkerd omdat we maatschappelijk en sociaal door onzekere vaarwaters gaan (Neptunus in Vissen, Saturnus en Pluto in Steenbok), waarin veel ter discussie staat met name op het gebied van onze gewoontes; ook gaat alles tergend langzaam en moet elke millimeter bevochten worden, een stap vooruit twee achteruit (zoals de Krab loopt), iedereen voelt het.De uitdaging wordt op dit moment door Chiron in Ram uitgebeeld. Op collectief niveau een uitdaging die niet gemakkelijk te leven is, want ze is de som van alle individuele pijnpunt-ervaringen met de Ram-energie.


Op persoonlijk niveau wijst Chiron in Ram ondermeer op trauma's rond het gebruik van de Wil; macht versus onmacht. Herinneringen aan gevaar en geweld staan diep in ons collectief onbewust gegrift; we zien ze terug verkleed als onberedeneerde boosheid en defensieve gedragingen, en letterlijk achter elke muur die we bouwen, elk pistool dat verkocht wordt (niet verrassend dat we Chiron in Ram vinden in de horoscoop van de VS). Inzichtelijk hoe vaak geweld en macht ingezet worden, wellicht vanwege deze onmacht - en angst - echt te willen kijken naar de echte geschiedenis, naar alle nationale aanvallende oorlogen en trauma's. 'L'enfer c'est l'autre', zei Sartre.


Het is waarschijnlijker dan niet dat het vraagstuk van deze maancyclus (tot aan de volgende nieuwe maan) aandacht geven wordt aan de ware gebeurtenissen uit het verleden, de pijnen die gedaan zijn, de haat die gezaaid is om zo een healing proces aan te vangen, en de bezieling voor de toekomst (Maansknoop).

 

Omdat de horoscoop van de zonsverduistering voor Amsterdam is berekend geldt vooral voor Nederland als extra een conjunctie van Uranus in Stier met de IC/MC as in de huizen V/XI: een creatieve ingeving met grote maatschappelijke doorbraak is mogelijk. Met de zonsverduistering op de Noordknoop, ook hier bezieling voor de toekomst, de aarde als ons thuis....


 

Kreeft

een tekening van het teken Kreeft door een kunstenares wiens naam ik niet terug kan vinden.

 

Volle Maan 17 juni 2019

Tijdens en na de volle maan komt dat wat met de nieuwe maan begon tot wasdom. Het is een moment waar velen over de hele wereld zich met elkaar verbinden om over het zonteken waarin de volle maan plaatsvindt te mediteren en de ontvangen energie door te geven. Tweelingen - ademhaling.De maancyclus begon met een ongeaspecteerde Nieuwe Maan waardoor ruimte ontstond voor iets nieuws. Nu ontvangt de Zon/Maan as ook geen aspecten: er is nog steeds ruimte. Deze as loopt met onze Melkweg die langs de Tweelingen-Boogschutter lijn ligt - verbonden met de cosmos zijn we slechts een korreltje zand.

 

Melkweg

 

 

Op aards niveau zijn de heersers van Zon en Maan echter in verwikkeling met elkaar en lijken moeite te hebben elkaar te vinden. wankel evenwicht in onze microcosmos.


Mercurius, heerser van de Zon,
staat Mars bij in zijn verdediging van het grondgebied hetgeen mogelijk nodig is overigens, want ze staan tegenover de machtigen (Saturnus/Pluto op de Zuidknoop in Steenbok), gewend tot het uiterste te gaan zonodig. Neptunus in Vissen werkt hierbij verbindend, wat kan wijzen op de mogeljkheid dat deze partijen, beiden conservatief van aard, elkaar vinden in een gemeenschappelijk droom.


Het blijft echter een gevaarlijk face à face want het zijn machtstructuren en machthebbers die tegenover de 'kwestbaren' staan, al tot het uiterste getergd. Van vage overbruggingspoging valt dan weinig te verwachten dan teleurstellingen.


Jupiter, heerser van de Maan,
projecteert de hoop naar de toekomst, wat niet eenvoudig gevoeld kan worden door de kwestbaren. Het vierkant met Neptunus kan moed geven aan hen die alles verloren hebben .... Pandora
.


Pandora bij Rossetti

 

De retrograde standen van Jupiter, Saturnus en Pluto doen vermoeden dat we nu herhalingen zien van oude toestanden. Het is een periode waar het moeilijk is om niet tegenover elkaar te staan; geen gemakkelijke tijd om bruggen te slaan. Alleen wie in staat is tot vergeven en compassie en zich niet door emoties laat leiden kan dat bereiken. En een poging daar toe doen is wellicht nog het beste, want Venus en de Aarde zijn de esoterische heersers van Tweelingen en Boogschutter, en zij zijn vrij, en kunnen de exoterische planeten aansturen.

 

Horoscoop Nieuwe Maan juni 2019

De nieuwe maan staat voor de energie die elke nieuwe maancyclus initieert.

 

Bijzonder aan deze nieuwe maan is het soli-lunar duo dat slechts één exact doch mineur aspect maakt. Een ongeaspecteerde nieuwe maan dus als aanzet van de maancyclus, luider wordend tot aan de volle maan (17 juni) dan verder nagalmend tot aan de volgende nieuwe maan van 3 juli, die de zon verduistert.


Het Tweelingenteken is de mens lijkend; beweeglijk, nieuwsgierig en lerend, duaal en gespleten. Collectief voornamelijk verbindend, deze energie brengt de nodige bewegingen om elke gedachte te verspreiden en het gesprek op gang te houden. Het kan wel eens teveel van het goede worden en nu, door het gebrek aan verbinding met andere planetaire energieën, ontstaat de vreemde situatie van een Tweelingen die met zichzelf praat; echo en nagalm.


Narcissus door Caravagio

Narcissus door Caravagio


Op collectief niveau roept het een beeld op van ontreddering met daarnaast nodige patstellingen (Venus en Uranus in Stier, retrograde planeten in Steenbok) en explosieve volksemoties (Mars in Kreeft de Noordknoop naderend). Hoewel het ook best mogelijk is dat zuivere heldere boodschappen uitgesproken worden, voor eigen publiek dan, zonder interference.

 

Echo

Echo - Alexander Cabanel


Veel later op de dag maakt de Maan nog twee aspecten: een vierkant met Neptunus in Vissen wat niet perse soelaas brengt voor bovenstaande en de onrust voelbaarder kan maken want het is vast niet eenvoudig, 'fake' te ontmaskeren. Hierop volgt een oppositie met retro Jupiter in Boogschutter die onherroepelijk de boel opklopt en het verleden er nog eens bij haalt. Dit onder het vaandel van een verbeelding die grandioos is (toenemend vierkant Jupiter/Neptunus). Tja, het kan alle kanten opgaan, net wat er groter wordt gemaakt.


Maar menselijk en collectief bewustzijn zijn multidimensionaal, niet eenduidig, sommige platter anderen kleurrijker. Het kan niet anders of elke op eigen manier resoneert met deze nieuwe Maan en zo een Maan-akkoord doorklinkt. Met zo'n ongeaspecteerde Tweelingen nieuwe Maan kan alleen eclecticisme en diversiteit gedijen en vast zowel harmonieën als dissonanties door klinken.

 

lights

 

Horoscoop Volle Maan 18 mei 2019


De Volle Maan in de maand van de Stier wordt ook het Wesakfeest genoemd. Het is de allerhoogste viering in het Oosten; de geboortedag, sterfdag en de verlichting van de Boeddha worden gevierd. Mensen over de hele wereld mediteren dan om zich in de innerlijke stilte terug te trekken voor de geestelijke zegening; het is een moment van diepe aspiratie, vertelt de Oude Wijsheid.

 

De horoscoop van de Volle Maan berekend voor Nederland beschrijft de Nederlandse situatie, maar de aspecten gelden voor de gehele mensheid. Het is deze collectieve stemming die ik hieronder beschrijf.


In deze horoscoop lees ik het verhaal van Demeter, de godin van de landbouw, het graan en de oogst; van haar dochter Koré, die ook de dochter is van Zeus; van Koré die Persephone werd als de vrouw van Hades; van Gaia, de vrouw van de Hemelgod Ouranos; van Hermes die alle rijken me elkaar verbindt. Dat beeld geeft me het idee van natuurlijke cycli, van dood naar leven, van rust naar activiteit en ook van het verrassende effect van bliksem en donderslag (Jupiter/Uranus).


In eerste instantie zien we dat deze Volle Maan, op de Stier-Schorpioen as, opvallend gelieerd is aan Uranus via Mars en Venus (de heersers); dat Mercurius, de boodschapper van de goden, nu zo dicht bij het licht van de Zon, ook klaarheid ontvangt vanuit her rijk van Pluto, waar alleen hij in kan afdalen en terugkeren. Pluto, die ook de heerser is van de Maan in Schorpioen. De cirkel is rond.

 

Persephone en Hades

 


Het lijkt alsof we 'onthullingen' of erger nog 'influisteringen' uit het schimmenrijk kunnen verwachten de komende twee weken. Het is in dat dodenrijk dat Demeter moest afdalen om haar ontvoerde dochter terug te krijgen. We weten dat deze mythe de terugkeer symboliseert van het leven na een verblijf in de duisternis van de onderwereld, en de mogelijkheid om zonder vrees weer naar deze duisternis terug te keren; dat dit gebeurde via initiatie in de Eleusinische mysteriën, Demeter en Persephone zijn ook de godinnen van de akkerbouw en van het graan. We zijn terug bij de Stier waar de Zon in staat.


De heerser van Zon is de planeet van de aantrekkingskracht: Venus. In Stier beschrijft zij de collectieve omgangsvormen met alles waaraan we hechten. Het liefst zorgt zij voor de bloemen, het eten en zoekt zekerheid in vaste munten van goud. Materiele zekerheid is een thema, en dus ook de angst om deze kwijt te raken.


Het thema veiligheid komt terug met Mars in de Kreeft. Hij staat in dat teken in val, wordt gedreven door emotionele driften, wordt voorvechter van het verleden en haar tradities, van de clan en zijn vlag. Tegelijkertijd staat hij in staat van oorlog met deze onderwerpen, omdat het gewoon niet zijn natuur is om te blijven hangen.


Deze emoties worden nog duisterder gekleurd door de receptie met de Maan in Schorpioen. In eerste instantie bewaakt zij vernietigende turbulente emoties die geen weg naar buiten mogen vinden; te overweldigend behoren ze veilig opgeborgen te worden in het domein van de tabu, maar ze zijn het toch die Mars motiveren tot zijn strijden.


De verrassingen zijn gelieerd aan de aspecten van Uranus met Mars en Venus, door hun tekenplaatsing op zekerheid gericht. Dit creëert een behoefte, zich te willen bevrijden, niet al te snel doch, van de drang tot het bezitten van materie (Stier). Collectief kunnen we misschien het begin van een breuk zien in de manier waarop we kapitaal en grondgebieden beheren. Maar net zo goed, onder invloed van Uranus is er altijd een neiging richting dictatoriale en conservatieve mindset.


Als een positieve eindnoot: zoveel Stier energie is van grote steun voor alle bewegingen gericht op de bescherming van natuur en milieu.


 

Nieuwe Maan 5 mei 2019

De nieuwe maan staat voor de energie die elke nieuwe maancyclus initieert.

 

Een bijzonderheid van de cyclus van de Noordknoop is dat het elk 18,6 jaar zo'n 16 maanden door Kreeft loopt, dat de Maan dan heerser wordt en dat elke nieuwe Maan voor een nieuw begin staat in de cyclus van verwezenlijking. De huidige periode begon in november 2018 en duurt tot mei 2020. Voor het eerst is de Stier heerser onder leiding van een strijdbare Venus in Ram.


Voor Nederland en de landen eromheen valt het Stellium in huis V onder heerschappij van Mars in oppositie met Jupiter in Boogschutter, op de Ascendant. Voor deze landen start de Maancyclus met veel fun, sport en entertainment. Met Mars in Tweelingen oppositie de Olympische god kunnen sportliefhebbers en feestgangers zich inderdaad opmaken voor een leuke tijd.


Collectief gezien is het echter Venus die over de nieuwe Maan heerst. Met Venus in Ram vierkant de conjunctie Drakestaart, Pluto en Saturnus in Steenbok zal aankomende cyclus ook onherroepelijk een confrontatie inhouden tussen diep gewortelde gedragspatronen en structuren en een vurig verlangen naar het nieuwe en het onafhankelijk zijn (Ram). Wereldwijd dan. En dit geldt in het bijzonder voor alle vrouwenzaken want dit is Venus in de gedaante van Pallas-Athena.Pallas Athena door Gustav Klimt

Gustav Klimt - Pallas Athena


De Stier en de Steenbok hebben een vanzelfsprekende band met de Aarde. De Stier gaat over de weiden en de bloemen en de bijen; over natuurlijke voedselbronnen en de schoonheid van de natuur. De Steenbok bewaakt haar beheer en evolutie via Saturnus, die de wet van oorzaak en gevolg bijhoudt, nu conjunct de Zuidknoop. Het kan betekenen dat de winst-en-verliesrekening nogal confronterend zal zijn.
Er zal vast een koor aan meningen komen, soit, maar astrologisch gezien is de evolutionaire stap duidelijk: Kreeft onder leiding van de Stier betekent behoud en zorg voor de kwetsbaren en voor alles wat van ons afhankelijk is.


De heerser van de strijdbare Venus maakt deel uit van een beweeglijk T-vierkant met Neptunus en Jupiter. Stormachtig weer, onrust, veel idealisme en emoties; een verbreeding van de actieradius van alle sociale bewegingen die (is de verwachting) nog meer mensen op de been zullen brengen: dat kan allemaal. En dat dezen tegenover een repressieve macht of zelfs met verboden geconfronteerd zullen worden, is best mogelijk (Venus heer VI vierkant Pluto/Saturnus).


Blijft dat dit nu slechts het begin is van een nieuwe maancyclus geleid door de Stier, die als donkere kant heeft dat materie en comfort hem liever zijn dan de strijd. Met Uranus in de rug is dit hopelijk nu aan het veranderen.Stier Oud Arabisch manuscript

 

 horoscoop volle maan 19 april 2019

Tijdens en na de volle maan komt dat wat met de nieuwe maan begon tot volbloei. Het is een moment waar velen over de hele wereld zich met elkaar verbinden om over het zonteken waarin de volle maan plaatsvindt te mediteren en de ontvangen energie door te geven. Dit jaar is het de tweede keer dat het gebeurt in de maand van de Ram
Ram - Actieve vuur, Wil en Levenskracht.

 Volle Maan


De eerste Volle Maan van 24 maart gebeurde op 0 Aries tijdens de lente equinox. Ik eindigde toen met: 'Al met al lijken de standen te suggereren dat we, in eerste instantie de komende twee weken (tot de nieuwe maan), en ook komend jaar (zeker tot de zomerwende) meer van die moedige sociale bewegingen zullen zien, bestaande uit mensen van verschillende sociale achtergronden en politieke voorkeuren, die spontaan de straat opgaan en zich verbinden voor een humaner wereld.'


Astrologisch gezien is het een zeer bijzondere Ram-maand; beginnend met een voleinding (de volle maan van 24 maart), een nieuwe cyclus voortbrengend en zijn voleinding: een enorme levenskracht. Het suggereert dat ondanks alles de grond waarop we staan diepgaand veranderd is, een nieuw potentieel omsluiert. En boeiend is dat deze nieuwe voleinding een sterke Neptuniaanse invloed heeft. We beleven alle mogelijke Neptuniaanse schakeringen van vruchtbaarheid, verbeelding en vereniging alsook van het stormachtige, mystificerende, verwarrende...


... Zo ver was ik gisteren met mijn schrijven, nog nadenkend over de invloeden van de stralen verbonden met Ram, zoekend naar korte omschrijvingen... want volgens de esoterische astrologie - de zielsgerichte invloeden beschouwend - zijn Zon en Maan de doorgeefluiken van deze stralen die een specifieke jaarlijkse invloed hebben tijdens deze Volle Maan, die kracht van (straal) Liefde-Wijsheid uitdraagt... En toen ontving ik het bericht van de brand in de Nôtre Dame de Paris, de stad waar ik geboren ben.
Incendie Notre Dame
Zoveel te vertellen over deze Cathédrale die in het hart van Paris gebouwd is - dat ga ik niet doen. Maar er zijn toch een paar feiten de vermelding waard. Wie bekend is met de symbolen van het hermetisme en de francs-maçonnerie (aan wie we het gebouw te danken hebben) weet dat deze Cathédrale sterke symboliek in zich verbergt.


Door haar centrale ligging is Notre-Dame met de geschiedenis verbonden; verschillende keren zwaar beschadigd en weer uit haar as herrezen.Phenix - rosace Notre Dame

 


De torenspits die gisteren neerstortte dateerde uit 1859 en behoorde bij de belangrijkste herrijzing van de Notre-Dame; een allergrootste verbouwing die plaatsvond rond het jaar van de ontdekking van Neptunus, die nu zijn eerste cyclus om de aarde afrondt. Het is de volkswoede die tijdens en na de revolutie zware beschadigingen toebracht aan de Notre-Dame, uitgedrukt als wil om zich te ontdoen van alle kerkelijke invloeden. De zoektocht naar haar ziel heeft Frankrijk sindsdien vooral crisissen gebracht. Deze tragische brand lijkt een nieuw besef te doen ontstaan, hoe fragiel ook, wellicht omdat de Notre-Dame diep verbonden is met de geschiedenis van het volk, hoewel er daarmee ook een nieuwe verschrikkelijke mist van verwarring is ontstaan.
Neptunus in Vissen
is zo sterk aanwezig in de horoscoop van deze Volle Maan, van verdwaling tot inspiratie.De beelden die niet meer bestaan:
- de Engel, de Spits en de Filosoof-alchemist -

 

De spits, de Engel en de Alchemist
- fotograaf fotos zeer vermoedelijk i.j.nuhbes

Notre-Dame de Engel, de Sptis en de Alchemiste foto IJNuhbes

 

 horoscoop nieuwe maan van 5 april 2019

De nieuwe maan staat voor de energie die elke nieuwe maancyclus initieert.

 

Ram, in het bijzonder de Nieuwe Maan in dat teken, staat voor het avontuurlijke, voor de durf om onontgonnen gebieden te verkennen, voor de moed om het gevaar op te zoeken en de strijd aan te gaan met alles wat het leven in de weg staat. Dankzij de wilskrachtige Ram-energie ervaren we de drive om vooruit te komen en dat op alle niveaus van het bestaan. De hoop van het Lente gevoel.perce-neige

 


Alleen deze keer gaan we het niet op deze manier ervaren want Saturnus ligt dwars en staat bovendien conjunct de Zuidknoop waar we ook Pluto vinden. Dit is een opvallende stroeve start.


De Ram en de Bok kunnen veel van elkaar leren maar alleen bij diep besef dat ze voor grote uitdagingen staan en dito lessen. Mundaan gezien en voornamelijk tot aan de Volle Maan (19 april) ligt de urgentie in het moeten leren, om ideeën en beleid die vernieuwend of zelfs radicaal overkomen stapsgewijs te verkennen en om de noodzakelijke voorwaarden te scheppen voor de jonge initiatieven zodat deze binnen beschermende kaders toe gestaan worden zich te ontwikkelen. En de boodschap is: alleen zo kan er voorkomen worden dat het kind met het badwater weggegooid wordt.


Wordt de positieve kant van Saturnus ingezet, dan krijgen de prille vernieuwende initiatieven een kans en de tijd om zich te ontwikkelen. Zodra echter de blokkade-kant van Saturnus in Steenbok ingezet wordt (en domineert over de Ram) is het risico altijd aanwezig dat traditionele gewoontes gebaseerd op behoud en soms ook op angst voor verlies daarvan, de weg van de toekomst bepalen.


Deze negatieve uitdrukking is collectief dominant omdat het gewoonlijk gemakkelijker is om via angst de emoties van grote groepen mensen te manipuleren. Op mundane niveau zien we dat politie, leger of andere drukmiddelen ingezet worden. Gebeurt dit nu bijvoorbeeld, dan zullen conflicten ontstaan of zelfs verhevigen want de Ram-energie --die levensenergie is-- laat zich niet onderdrukken.

 

Saturnus heeft tegenwoordig ook een andere bijzonder lastige rol via zijn conjunctie met de Zuidknoop en Pluto, namelijk de rol om alles waar 'geen leven meer in zit' te laten uitkristalliseren, verstenen. Zo alle muren die we steeds vaker zien oprijzen. Iedereen kan zien dat het uiteindelijk zo niet verder kan, en ook dat de val nabij is. We zullen natuurlijk alle gradaties onder ogen te zien krijgen de komende tijden.


Voor Nederland in het bijzonder kan deze nieuwe Maan van grote betekenis zijn want het bovengenoemde vierkant valt precies op de Venus vierkant Mars in de horoscoop van Nederland (klik hier voor meer). Gelukkig komt Saturnus uit een sextiel met Neptunus hetgeen de zakelijkheid verzacht en meer idealisme en verbeelding inbrengt. We zullen zien hoe Nederland zich hieruit redt.


Tenslotte Mars in Tweelingen, heer van de nieuwe Maan. In dat beweeglijke teken wordt hij meester van het spel der woorden en kan ze als vlijmscherpe wapen gebruiken, wellicht zo een periode van chaos inluidend. Daarnaast staat Uranus in Stier op het midpunt Mars/Chiron wat suggereert dat er ook plotselinge inzicht kunnen komen over nodige financiële bijstelling onder de actuele omstandigheden.


Inderdaad een stroeve start. Wel een met vele duurzame kansen.

 

 horoscoop volle maan

In de periode na de volle maan, kunnen we zien en ervaren dat wat met de nieuwe maan begon - het zaadmoment -zichtbaarheid krijgt. Een volle maan is ook een moment waar velen over de hele wereld zich met elkaar verbinden om over het zonteken waarin de volle maan plaatsvindt te mediteren, en zo de ontvangen energie door te geven.
Ram - Actieve vuur, Wil en Levenskracht


Deze maancyclus draagt in zich de bijzonderheid dat het begon met een nieuwe maan in Vissen, het teken van het teruggaan naar de bron, van het opgaan in het Al, terwijl de huidige Volle Maan op 0° Ram staat. Dit betekent dat de Volle Maan samenvalt met de Zon-ingres in Ram. De voltooiing van de maancyclus valt net na het begin van het astrologisch jaar.


In de Mundane astrologie maken we een horoscoop van dat bijzonder moment waar de zon op nul graad Ram staat. Het heet de Ram-ingres en wordt gezien als een krachtig moment, dat bepalend is voor het verdere verloop van het (astrologische) jaar, van Ram tot Ram. Daarom voelt het begin van de lente dan ook als een ongelooflijke en verwonderlijke kracht die niet tegen te houden is, vol nieuw leven.
Constellatie Aries

constellatie aries

 

Opvallend nu is vooral de betrokkenheid van Chiron die sinds 18 februari definitief in Ram staat, het teken waar hij het langste in verblijft, namelijk 9 jaren. Hij aspecteert nu Zon en Maan en is dus betrokken bij de Ram-Ingres.
Chirons symboliek is ons bekend als die van de wijze leraar. Ram doet ons aan herinneren dat hij ook de leermeester van helden was. Hij leerde ze de vaardigheden van de strijd en bereiden hen voor op beproevingen die hij wist hen stonden te wachten. Het ging niet zo zeer om het vechten aan sich, maar om de voorbereiding en het klaar zijn voor deze uitdagingen. Tegelijkertijd wijst Chiron op mundaan niveau op een collectief trauma en een behoefte om daar iets aan te doen.
Zou dit een thema kunnen zijn dat van bepalend belang gaat worden op mundaan niveau?


Twee Yods
Een naar Jupiter wijzend, de ander naar de Noordknoop in Kreeft waar de Maan in Weegschaal de heerser van is. Dit suggereert veel onrust en een net zo sterke verlangens naar nieuwe mogelijkheden (Jupiter) en openingen, wellicht in de vorm van iemand die de weg wijst. Deze gevoeligheid kan natuurlijk net zo goed positief of negatief uitwerken, afhankelijk van de boodschap en het doel die verkondigd worden. De behoefte aan zorg voor elkaar (Kreeft), een veilige omgeving en zelfs, lijkt het, een behoefte aan harmonie en vrede (Maan in Libra). De valkuil is dan ook precies in de zwakte van een Yod besloten, dat ene sterk verlangen dat op een ander geprojecteerd wordt...collectief maakt dat ons kwetsbare voor demagogie (zeker met Jupiter op de apex).

 

Tenslotte Venus en Mars, de heersers van de Maan, de Zon en Chiron.
Op dit moment speelt Mars in Stier de rol van verbinder. Hij is het die de energie doorgeeft die helpt om op doortastende wijze stappen te zetten weg van een versteend klasse bewust verleden, dat deze theocratisch of paternalistisch mag zijn (Steenbok) naar een zorgen voor elkaar ongeacht de achtergrond (Kreeft). Eenmaal op gang zet deze Mars door ongeacht de weerstanden.


Venus in Waterman
krijgt nu een dominante sociale verbindende rol. Niet alleen is ze de heerseres van de Maan en daagt ze Mars uit, ze is ook zijn heerseres (en ook die van Uranus waarmee ze in receptie staat).
Ze is het die samen met Uranus het verlangen naar onafhankelijkheid uitbeeldt, emancipatie een stem geeft, weg uit de tradities, en beklemmingen. Dit staat paal tegenover de energie van Saturnus/Pluto op de Zuidknoop.


Al met al lijken deze standen te suggereren dat we, in eerste instantie de komende twee weken (tot de nieuwe maan), en ook komend jaar (zeker tot de zomerwende) meer van die moedige sociale bewegingen zullen zien, bestaande uit mensen uit verschillende sociale achtergronden en politieke voorkeuren die spontaan de straat opgaan en zich samen verbinden voor een humaner wereld.

 

 

 Horoscoop Nieuwe Maan 6 maart 2019

De nieuwe maan staat voor de energie die elke nieuwe maancyclus initieert.

 

Tegelijkertijd met de Nieuwe Maan doet Uranus definitief zijn entree in het teken Stier. Bijzonder want ook de eerste ingres van 15 mei 2018 en de terugkeer in Ram van 6 november gebeurden tijdens een nieuwe maan. Het lijken drie initiërende impulsen via Stier, Schorpioen en Vissen.


StierAls we de esoterische heersers van deze nieuwe manen nemen, Vulcanus voor Stier en Pluto voor Schorpioen en Vissen, valt op
dat ze op de eerste straal staan van Wil en Macht.


Volgens deze esoterische benadering is er een verschil tussen de eerste straals werkzaamheid van Vulcanus en die van Pluto. Waar Vulcanus gericht is op het bereiken van een hogere synthese is het werk van Pluto gericht op de scheiding van kaf en koren (de transformatie). Beide uitdrukkingen hebben ook zekere vernietigende uitwerkingen omdat de bijbehorende processen vragen om wat 'veren te laten'. Strict gezien suggereert dit dat we vanuit de collectieve ziel (en in relatie tot de ingres van Uranus in Stier) de energie van de eerste straal ondergingen tijdens de nieuwe manen in Stier en Schorpioen, en weer nu via deze nieuwe maan in Vissen. Krachtige tijden dus.


Uitgaand van de betekenis van de maancyclus, zouden we dit kunnen zien als initiërende impulsen van de Uranus door Stier periode. We zullen zien.


Exoterisch zien we voornamelijk sterke Vissen-Neptunus-Jupiter invloeden én een Mercurius die tot voorbij de Volle Maan retrograde loopt in Vissen. Het emotioneel-sensitief lijkt zo sterk te domineren. Ik weet niet zeker hoe deze combinatie zich zou kunnen uitdrukken. Er zijn altijd zovele manieren en de Vissen is zo wendbaar, beweeglijk, ongrijpbaar maar ik vermoed dat verbeelding en inspiratie de drijfveren kunnen worden van deze nieuwe maancyclus. Alle vormen van inspiratie dus.vissenMundane gezien is het op eieren lopen; gevoelens van grote groepen kunnen mogelijk snel gekwetst en opgewekt worden. Gouden tijden voor mensenmenners. En voor anderen zal het moed, wijsheid en vergevingsgezindheid vragen (Vissen) om de vele stromen in goede banen te leiden.


Mars in Stier en Saturnus in Steenbok sextiel de nieuwe Maan zijn zeer behulpzaam; ze brengen het vermogen om te werken aan concrete resultaten. Groepen kunnen op eigen manier spijkers met kopen slaan (over Vulcanus gesproken) terwijl de receptie tussen Venus en Uranus meer emancipatorische bewegingen belooft. Dit zal onherroepelijk effecten hebben op keuzes en op verkiezingsuitslagen de komende tijd, in Nederland ondermeer.


Persoonlijk vind ik de Sabian graad van deze Nieuwe Maan een zeer passende beschrijving geven.


'Een oude leermeester slaagt er niet in bij zijn leerlingen interesse voor traditionele kennis te wekke
n'. Grondtoon: De ontoereikendheid van voorbije kennis in tijden van crisis.

 Horoscoop Volle Maan 19 februari 2019

In de periode na de volle maan zien we dat wat met nieuwe maan begon, zichtbaarheid krijgt. Het is een moment waar velen over de hele wereld zich met elkaar verbinden om over het teken waarin de volle maan plaatsvindt te mediteren en de ontvangen energie door te geven.
Nu de energie van Vissen - verleiding en onthechting.

 

Toevallig kom ik vandaag deze tekening tegen van de Zodiak Mens. Daarop zien we de Waterman zijn water gieten over de Vissen. En dat resoneert bijzonder goed met deze Maancyclus die met de Nieuwe Maan in Waterman begon. Toen schreef ik over kantelpunten, clan- en universele belangen. De Vissen zwemmen in deze wateren, die vaak woelig en toch ook serene kunnen worden.


uit een 14e eeuwse germaanse manuscript - zodiac mens


De Volle Maan staat net in Maagd en spiegelt de Vissen een zekere ordening van de chaos voor. Alleen staat haar heerser, Mercurius conjunct de nogal onbetrouwbare en woeste Zeegod nu in zijn eigen domein bovendien en vierkant Jupiter. Niet hét moment om iedereen te geloven op zijn blauwe ogen, toch zeer waarschijnlijk worden we daartoe verleidt; we zijn gevoelig voor valstrikken en emoties kunnen zo ineens oplaaien (op Mundaan niveau). Mogelijk wordt er gespeeld met een ideale eenheid of beeld van één baas aan de top, en de overgave aan de ideale leider of god.

Dit zijn de actuele kosmische invloeden waar een ieder voor ontvankelijk is maar wel op zijn/haar eigen manier bepaalde uitdrukking aan zal geven. Daarom zeggen we in de mundane astrologie, dat mundane gebeurtenissen geen vrije wil inhouden. Ze zijn het resultaat van de totale aan bewegingen en keuzes van de vissen in de vijver.


De evolutionaire astroloog Jeff Green stelde zo'n 30 jaar geleden vast dat slechts 30% van de mensheid bewust zou zijn en leven. Nu stel dat het intussen 50% is geworden, dan zou dit uitleggen waarom we zo fifty-fifty bij elke verkiezingen tegenover elkaar staan (dit geldt voor alle landen zelfs). En elke helft is overtuigd van haar gelijk. Vanuit een bepaald oogpunt bezien is de dynamiek dus in evenwicht, hoewel heftig en strijdbaar.


Saturnus sextiel Mercurius/Neptunus conjunctie
We kunnen verwachten dat dit aspect klaarheid brengt, dat we in principe meer helderheid kunnen krijgen over de concrete bedoelingen van de verschillende vissen in de vijver.


Saturnus conjunct Venus in Steenbok
Deze combinatie in de op de praktijk gericht Steenbok brengt mogelijk ook een heldere berekening van de kosten tot stand. Mars in Stier (waarover Venus heerst) brengt ons richting de werkelijke economie en de investeringen die nodig zijn, bijna een voorproefje op de definitieve entree van Uranus in Stier: wat motiveert ons om iets te doen voor het milieu, voeding en hoe gaat het met ons spaargeld, enzovoort. Want de Gilets Jaunes (om het maar bij het Westen te houden), ze hebben geen aandelen noch vermogens, slechts spaar- en pensioengeld en meestal een minimumloon die sinds 1995 niet omhoog is gegaan terwijl ze het land draaiend houden. We zullen de komende twee weken vast meer over dit soort zeer concrete feiten horen, want de impuls en het inzicht kwamen sinds de nieuwe maan.
Horoscoop nieuwe Maan 4 februari 2019

De nieuwe maan staat voor de energie die elke nieuwe maancyclus initieert.


De horoscoop van de nieuwe Maan van 4 februari draagt een opvallend sterke Waterman belofte in zich: het Stellium in Waterman (Maan, Zon, Mercurius) heerst over een vrij brede geografische regio die het MC krijgt tussen 0°Tweelingen en 30° Leeuw tijdens de Nieuwe Maan. Zowat van Moskou tot Iceland.


De Zon/Maan duo staat op het Saturnus/Neptunus midpunt én conjunct Mercurius in Waterman, een teken waarin hij op zijn beste is. Geniale invallen en strategieën die idealen kunnen uitdragen zijn te verwachten.


De Uranus-Mars conjunctie in Ram zorgt er wel voor dat er ook iets bijzonders gebeurt: inzicht valt in elk geval samen met rebellie en moed, en in sommige gevallen zullen technologische/digitale oplossingen ingezet worden (sociomedia-achtig wellicht?).


Ze staan ook vierkant de Noordknoop in Kreeft (door de Maan beheerst) wat het beeld van naderende kantelpunten tussen volkeren en hun leiders versterkt. Deze keer gaat het niet om een volk alleen (Waterman Maan) lijkt het, maar om het geheel.


Met Mercurius heersend over IX en XII, krijgt onherroepelijk het thema vrijheid een bredere betekenis, universeel (Waterman) voor alle mensen die op de vlucht zijn (IX en XII) voor geweld en honger (Pluto in IV opp. Kreeft).


Ze staan alleen ook vierkant de stugge Zuidknoop in Steenbok waar we ook Pluto vinden. De traditionele structuren zijn op dit moment, zichtbaar heel vast verankerd in zeer oude historie en verhalen. Dit aspect legt volgens mij uit waarom op dit moment mensen zo dramatisch verdeeld zijn: de angst om iets kwijt te raken is net zo groot als het verlangen naar het nieuwe.


Omdat Waterman en vrijheid-van-meningsuiting tot aan het extreem toe samenvallen, is het niet voorstelbaar dat er (tot aan de Volle Maan) een polder model ontstaat. Vooral omdat wat Waterman eigen is, de mening van een ander respecteren, niet het sterkste punt van Kreeft is (als symbool van het volk wel te verstaan), en zeker niet onder een Pluto Noordknoop oppositie.


Dit doet me denken aan de Nederlandse historicus die in Davos het 'do-not-mention-the-war' taboe doorbrak door de woorden 'pay your taxes' uit te spreken voor een 'suddenly petrified' 1%-publiek. De titel van zijn boek: 'Utopia for Realists and how we get there' resoneert in elk geval goed met deze nieuwe Maan, dat ik het hierbij laat.


Wellicht een prelude op de Jupiter-Saturnus cyclus in de luchttekens die in 2020 begint met Waterman, en daarmee het einde van hun aarde-cyclus markeert.

 Horoscoop Volle Maan 21 januari 2019 tevens maansverduistering


In de periode na de volle maan zien we dat wat met de nieuwe maan begon zichtbaarheid krijgt. Het is een moment waar velen over de hele wereld zich met elkaar verbinden om over het teken waarin de volle maan plaatsvindt te mediteren en de ontvangen energie door te geven.
Nu de energie van Waterman - de groep en het delen.Zon-Aarde-Maan staan op een lijn en daarom vindt er nu een totale maansverduistering plaats. De Aarde vangt zon-energie op maar verduistert de Maan die tijdelijk geen zonlicht kan weerkaatsen.


Op individueel niveau is een maansverduistering het moment om zaken uit het verleden los te laten en ruimte te creëren (zie daarvoor het huis waarin de maan valt).
Mundaan gezien werkt het proces groepsgewijze: elke groep wordt ‘geconfronteerd’ met zaken die hem ontnomen (kan) worden. En hoewel uiteindelijk er ook ruimte ontstaat, is de beleving op dat moment vanuit een collectief perspectief eerder een van vacuüm.


Waterman plaatst het collectief in een bredere en geestelijkere dimensie: het gaat hem dan eerder om de mens, het plan, in vrijheid en innerlijke waarheid. Dus niet de groep waar je in opgaat, maar de groep waarin een ieder zijn uniekheid kan tonen om iets bijzonders te geven aan het geheel. Afijn, de Waterman-Leeuw as. Nu is het goed om ook te melden dat er iets bijzonders is aan het jaar 2019. Ze zal drie eclipsen-seizoenen zien i.p.v. twee (wat standaard is). En alle eclipsen zijn langs de as Steenbok/Kreeft, ofwel de Maansknopen-as.


Tijdens de laatste nieuwe Maan en nu weer tijdens de volle Maan maakt Uranus een T.vierkant met deze as. Dat aspectpatroon is zeker nog één maand actief. De grootste verrassingen en verschuivingen zullen dus plaatsvinden in de gebieden die gesymboliseerd worden door deze twee tekens, onder meer leiderschap en de relatie tussen de autoriteiten (Steenbok) en het volk (Kreeft). Nu in de Waterman maand, gaat het niet perse om het volk maar om de vele groeperingen binnen elk volk (Kreeft en Waterman) die elk het gevoel hebben dat ze niet toedoen, niet gezien of gehoord worden. Waterman gunt iedereen zijn eigen plek.


Uranus in Ram, de heerser van Waterman, is net als Prometheus: hij laat plotseling het licht schijnen op de werkelijkheid, of misschien moet ik zeggen op de onechtheid van ons leven, en niets is meer daarna hetzelfde. Later dit jaar krijgen we een heel andere situatie wanneer Pluto en Saturnus de maansknopen-as aspecteren, maar nu even nog niet. Deze Ramiaanse-Uranische 7-jarige periode eindigt nu met een laatste wake-up call, als hij door de laatste graden gaat van Ram, de straatvechter. De rebellies kunnen nu feller worden, gevoed door zeven jaren Prometheaanse schroktherapie, en zelfs wereldwijd worden.


Maatschappelijke verschuivingen kunnen in versneld tempo elkaar opvolgen, en op verschillende plekken tegelijk, gevoed door gelijke wensen (Waterman/Uranus). Mensen zullen vast ook tegenover elkaar komen te staan (dat zien we natuurlijk al lang) want tegenover Uranus in Ram staat de autoritaire Saturnus/Pluto combinatie, die geen rebellie duldt; zij zullen het fort verdedigen tot de laatste snik terwijl Uranus alle (verborgen) problemen verhevigt en het stresstempo verhoogt.


De conjunctie Pluto, Mercurius en Drakenstaart en Saturnus vierkant Mars in Ram wijzen op zeer oude strijden die tot het einde zullen (of moeten, zelfs) worden uitgevochten. Er is waarschijnlijk veel angst mee gemoeid daarom de tegenstand. Kreeft zou de inspiratie moeten geven --we zijn één familie. De verduistering suggereert dat we dit gevoel nu even kwijt zijn, en doch ook uit dat vacuüm nieuwe vormen zullen vinden.


Interessant en misschien ook een hint van iets wat zich wel vanzelf gaat ontwikkelen, wordt aangegeven door het sextiel van Saturnus en Neptunus (Saturnus als coheerser van Waterman). Nieuwe visies en idealen die aan het begin van hun carriere zijn, en ontstaan zijn rond hun conjunctie, kunnen nu duidelijkere formuleringen beginnen te krijgen - geen definitieve want dat gebeurt pas bij de oppositie - waarmee rekening gehouden zal 'moeten' worden. Denk aan de Gilets Jaunes als uitdrukking van dat signaal, een voorbeeld.
...op weg naar het Watermantijdperk...

 

de draak
Nieuwe Maan 6 januari 2019

 
De nieuwe maan staat voor de energie die elke nieuwe maancyclus initieert.
Voor 2019 heb ik besloten om deze weer in beeld te brengen en haar impulsgevende invloed te bestuderen.


De nieuwe maan van 6 januari is tevens een gedeeltelijke zonsverduistering alleen te zien in het Noord van de Stille Oceaan en in Noord-Oost Azië
.


Tijdens de Nieuwe Maan op 15°25 Steenbok die tussen Saturnus en Pluto ingekneld staat valt nog één aspect op: het vierkant van Uranus, die inmiddels stationair is, naar de Maansknopenas. Dit laatste aspect zou kunnen wijzen op nog meer bevingen in de bovengenoemde regio's, letterlijk en ook figuurlijk. Want deze combinatie staat voor krachtige kosmische impulsen die de mundane ontwikkelingen, die rond de nieuwe maan ontstaan, zullen bepalen; en die gedurende deze gehele maancyclus begeleidend en tot volbloei komen tijdens de Volle Maan periode, die tevens een volledige maansverduistering is.
Deze laatste bestuderen we later uitgebreider, genoeg voor nu is om te melden dat een een maansverduistering naar oude patronen en gewoontes wijst die losgelaten worden, vrijwillig of niet.


Voor astrologen is het dus bijzonder interessant om alle mundane keuzes te noteren die rond deze nieuwe maan genomen worden omdat ze eigenlijk krachtigere impulsen zijn (en als zodanig bepalender) dan degene die op een ander moment genomen zouden worden.

 

de Aarde en de Maan

 

archief
dot 2018
dot 2017
dot 2016

dot 2015
dot 2014
dot 2013