béatrice boucher      consulten      cursussen      lezingen & workshops      artikelen      links

archief 2016
de maancycli van begin tot voleinding door het jaar heen
- astrologisch bekeken
-


om deze teksten goed te begrijpen heb je ook astrologische kennis nodig.
de horoscopen zijn voor Nederland berekend en worden collectief geïnterpreteerd - voor individuele invloeden kijk je naar plaatsing van nieuwe en volle maan in de huizen van je horoscoop.
sinds september 2016 bespreek ik alleen de volle maan horoscoop.

van Nieuwe naar Volle Maan
2016
star
Steenbok 10 januari Nieuwe Maan op 19°13 Steenbok om 1:32 gmt
Waterman 24 januari Volle Maan, zon op 3°29 Waterman om 1:47 gmt
  8 februari Nieuwe Maan op 19°16 Waterman om 14:40 gmt
Vissen 22 februari Volle Maan, zon op 3°34 Vissen om 18:21 gmt
  9 maart Nieuwe Maan op 18°56 Vissen om 1:56 gmt
totale zonsverduistering om 1:57 gmt onzichtbaar bij ons
Ram 23 maart

Volle Maan, zon op 3°17 Ram om 12:02 gmt
gedeeltelijke maansverduistering in de bijschaduw om 11:48 gmt onzichtbaar bij ons

  7 april Nieuwe Maan op 18°04 Ram om 11:25 gmt
Stier 22 april Volle Maan zon op 2°31 Stier om 3:30 gmt

 

6 mei Nieuwe Maan op 16°41 Stier om 19:31 gmt
Tweelingen 21 mei Volle Maan, zon op 1°14 Tweelingen om 21:16 gmt
  5 juni Nieuwe Maan op 14°53 Tweelingen om 3:01 gmt
  20 juni Volle Maan, zon op 29°32 Tweelingen om 11:03 gmt
Kreeft 4 juli Nieuwe Maan op 12°54 Kreeft om 11:02 gmt
  20 juli Volle Maan, zon op 27°40 Kreeft om 22:58 gmt
Leeuw 2 augustus Nieuwe Maan op 10°58 Leeuw om 20:46 gmt
  18 augustus Volle Maan, zon op 25°52 Leeuw om 9:28 gmt
Maagd 1 september

Nieuwe Maan op 9°21 Maagd om 9:04 gmt
ringvormige zonsverduistering onzichtbaar bij ons

  16 september Volle Maan, zon op 24°20 Maagd om 19:05 gmt
gedeeltelijke maansverduistering in de bijschaduw om 18:55 gmt in Nederland en België maximum en einde zichtbaar maar wel overdag
Weegschaal 1 oktober Nieuwe Maan op 8°15 Weegschaal om 0:13 gmt
  16 oktober Volle Maan, zon op 23°14 Weegschaal om 4:24 gmt
Schorpioen 30 oktober Nieuwe Maan op 7°44 Schorpioen om 17:39 gmt
  14 november Volle Maan, zon op 22°38 Schorpioen om 13:53 gmt
Boogschutter 29 november Nieuwe Maan op 7°43 Boogschutter om 12:19 gmt
  14 december Volle Maan, zon op 22°26 Boogschutter om 0:07 gmt
Steenbok 29 december Nieuwe Maan op 7°59 Steenbok om 6:54 gmt

Horoscoop Volle Maan 14 december 2016

 

 

Met de Volle Maan in de maand van de Boogschutter is de energie van dat teken op zijn maximale uitstraling want niet alleen is de Zon in Boogschutter ook de Maan weerkaatst deze vurige energie terug naar de aarde. Dankzij Boogschutter zijn we in staat om doelgericht te zijn en daarom is deze maand (tot 21 december) bijzonder geschikt om doelen voor komend jaar te bepalen, individueel en collectief.


Saturnus is ook in Boogschutter (en conjunct Zon en oppositie Maan). Dit suggereert dat deze plannen, zelfs wanneer ze verre horizonten omschrijven, gedegen en reëel zullen (moeten) zijn en ook het nieuwe en het oude verbinden (driehoek Uranus). Ze kunnen gewaagd en revolutionair zijn, des te beter als ze ook tegenstellingen overbruggen (Jupiter in Weegschaal heer Boogschutter oppositie Uranus), want met de aktuele planetaire standen komt een conflict of controverse gauw tot stand.


De invloed van Saturnus brengt mogelijk meer controle op de kakofonie van geluiden en meningen (Tweelingen Maan en Saturnus in III voor Nederland); of stilte en concentratie eist (Saturnus heer Mercurius in Steenbok conjunct Pluto). Dit kan zowel positief als negatief zijn; het zal afhankelijk zijn van de intentie want inspiratie en fanatisme, vrijheidsbewegingen en legeraanvoerders, guru's en theocraten zijn uitdrukkingen van de Boogschutter-energie, zeker in de periodes waar Saturnus door dat teken loopt.

 

Kort samengevat: gedegen strategieën in een tijd van woelingen, nieuwe impulsen en krachtige omwentelingen (T.vierkant in hoofdtekens) behoren tot de mogelijkheden en zijn nu meer dan ooit welkom. Het risico (met Saturnus in Boogschutter en Pluto in Steenbok) is dat controle de enige strategie wordt met kans op censuur en in het ergste geval de creatie van een politiestaat (in bepaalde landen met aanleg hiervoor).

 

Pluto en Mercurius vormen de apex van dat T.vierkant (noot: apex is een focuspunt waar doorheen de spanningen besloten in het T. vierkant zich kunnen uitdrukken). Hoe dieper de conflicten hoe krachtiger de uitdrukking van deze Mercurius zal zijn.


- Mercurius heerst over spraak en handel, en we weten van de inlvoed van woorden op de beurs.
- Pluto in Steenbok heerst over macht en groot geld.
- hun conjunctie symboliseert een samenvallen van propaganda, macht en geld.

De kunst zal zijn om bewust te worden van het effect van de woorden, die we horen en uitspreken, en het beste voor iedereen is dat deze verbindend zijn.

 

Deze Mercurius is ook de aansturende energie van de Maan die ook het volk symboliseert. Twee scenario's zijn denkbaar die elkaar ook kunnen versterken: de stem van het volk wordt leidend of het volk wordt aangestuurd door (en/of zoekt) krachtige leiders. Dit laatste zal dan automatisch een tegenbeweging op gang brengen (Jupiter / Uranus) als de uitdager (vierkant) van deze conservatieve krachten (Pluto in Steenbok).

We kunnen mogelijk verwachten, met Mars en Venus in Waterman (de heersers van Jupiter en Uranus) dat de 'uitdager' met onthullingen komt die een nieuw licht werpen op de situatie.

 

Maar de Volle Maan is vooral ook het moment waarop velen mediteren, zich op het hogere afstemmen, individueel en collectief. Saturnus in Boogschutter op de Zon en Mercurius in Steenbok en Pluto staan voor de innerlijke stilte, in de hogere bergtop van de geest. Volgens de Oude Wijsheid worden dan hogere subtielere energieën aangeroepen die tot inspiratie dienen. Het lijkt mij bijzonder toepasselijk nu de energie van Boogschutter voorradig is om ons hiermee bezig te houden.

 

Schilderij Nicolas Roerich

 

 

 

Horoscoop Volle Maan 14 november 2016

 

 

In deze horoscoop van de Volle Maan zijn vele groene lijnen zichtbaar; de halfsextielen en de inconjunct. Deze aspecten staan voor een nogal oncomfortabele vorm van spanning omdat ze onverenigbare energieën 'verbinden' en zichtbaar maken. De emotie die toont dat we toch aanvoelen dat de standpunten onverenigbaar zijn is irritatie.


Vanuit astrologische standpunt kunnen we alleen constructief omgaan met deze onverenighbaarheid (dwz: de irritatie ombuigen) door te accepteren dat beiden kanten er zijn. Twee kanten van de realiteit die, ook al zijn deze overenigbaar en lijkt het 'natuurlijk' om in de ontkenning te vervallen, ons kunnen helpen om verder te komen. Anders gezegd, met zovele groene aspecten is ontkenning onmogelijk. En dát is weer een interessante invalshoek die de moeite waard is te verkennen, al blijft het geheel een 'inconvenient truth'.


De twaalf tekens van de dierenriem beelden de ritmische afwisseling van het jaar uit. Elke nieuwe astrologische maand (ofwel elk nieuw teken) brengt een nieuwe energie waar 'het leven' zich op afstemt –en het maakt niet uit of we daar bewust van zijn of niet.


Tijdens de Schorpioen-maand is het tijd om de confrontatie aan te gaan met de eindigheid der dingen en ook met de schaduwkant van het leven, collectief en persoonlijk.


Carl Jung stelde dat de psyche een dynamisch systeem is en hij noemde deze dynamiek ‘libido’, een energie die heen en weer stroomt tussen twee polen (bewuste en onbewuste). Hoe groter het spanningsveld tussen deze polen is, des te groter de energie die beschikbaar is. De Schaduw behoort het onbewuste en toont zich in eerste instantie aan ons via onze projecties op anderen. Kortom, via wat ons het meeste irriteert in anderen, hebben we de meeste kansen onze schaduw te leren kennen. Collectief en persoonlijk.


Astrologisch worden de irritante ervaringen uitgebeeld door:

- de Zon in Schorpioen (duisternis/schaduw), de Maan in Stier (gemak/veiligheid) versus Uranus in Ram (plotse inzichten en doorbraken waardoor geen weg terug is)

- Mercurius in Boogschutter (verre horizonten) en Venus in Steenbok (materialisme en traditionele waarden) en Mars in Waterman (gaan voor modernisering)

- Saturnus in Boogschutter (De Wetten - van mensen en goden) en Pluto in Steenbok (transformatie van leiderschap en beleid, ofwel wat ik zelf liever noem: De Grote Verbouwing Voorwaarts)

 

Er is ook een krachtige dynamiek (het vierkant tussen Jupiter en Pluto (zie eerder besproken) die zich het sterkste zal doen gevoelen rond 24 november. We worden wellicht wakker in een wereld die er heel anders uitziet.

 

En er is ook een wijze, Keiron de Kentaur, die ons dingen influistert, dat er ook armen, zieken, zwakkeren en vluchtelingen zijn en dat het leven veel meer is dan wat we zien. Deze boodschap zal vast niet gehoord worden door iedereen (driehoek in watertekens).


De periode na de Volle Maan toont altijd resultaten, de voleinding van processen die rond de Nieuwe Maan beginnen (deze keer 30 oktober). De onrust duurt voort en de kantelpunten dienen zich aan.


 


In 1969 was Jupiter in Maagd conjunct Pluto and Uranus.
Sinds 2012 is Uranus vierkant Pluto (eerst vierkant in van een cyclus van 127 jaren). Van 2013 tot 2014 was Jupiter in Kreeft en maakte een T. vierkant met Uranus en Pluto waarbij Jupiter oppositie Pluto was. Nu is Jupiter in Weegschaal en maakt weer een T. vierkant met Uranus en Pluto, nu vierkant Pluto en in oppositie Uranus.
 

 

 

Horoscoop Volle Maan 16 oktober 2016

 

Deze Volle Maan spiegelt krachtige energieën terug richting de Aarde. De heersers van Maan en Zon stralen plutonische invloeden uit terwijl de Zon en de Maan, onder Uranische invloed staan. Uranus zet wilskrachtige impulsen in en versnelt het ritme van vooruitgang en vernieuwing. We kunnen dus kort zijn over de komende periode.

Astrologisch zien we het volgende:

 • Maan conjunt Uranus en Zon oppositie Uranus.

 • Venus (heer Zon) is in Schorpioen en Mars en Pluto (de heersers van Schorpioen) zijn conjunct in Steenbok.

 • Mars is ook de heerser van de Maan-Uranus conjunctie.

 • Mars en Venus leiden dus tot de Mars-Pluto conjunctie vierkant Mercurius in Weegschaal. Samen met Uranus zijn ze de hoofdrolspelers van de komende periode (zeker tot aan de Nieuwe Maan).

 • Jupiter zal op een latere tijdstip een enorme boost geven aan Pluto (aspect is exact op 24 november) maar deze energie is al voelbaar, en zichtbaar via alle mensgerichte bewegingen die zich tegen corruptie (Pluto) en Saturnale structuren verzetten.


Deze Volle Maan toont de voleinding van processen die rond de Nieuwe Maan zijn begonnen (1 oktober). Het resultaat dat gesymboliseerd staat doet een diepgaande transformatie verwachten. Want deze kosmische vibraties kondigen, door de geconcentreerde energetische samenstanden, dynamische en onafwendbare veranderingen aan. Conflicten krijgen een climax, iedereen is klaar voor de strijd. Er liggen grote kansen voor krachtmetingen en totale koerswijzigingen, want niets van wat zich nu in de wereld afspeelt kan zonder confrontaties tot een oplossing (lees, overwinning van de positieve mensgerichte energiën) komen. Kantelpunt(en).

Op individueel niveau is het gecentreerd blijven in eigen waarheid (Uranus) een tip, net als het zoeken naar aansluiting bij gelijkgestemden.

 

 

Lichtwerk

Lichtwerk Meditatie


Horoscoop Nieuwe Maan 1 oktober 2016

 

Voor de allerlaatste keer bespreek ik de horoscoop van de Nieuwe Maan. De Nieuwe Maan is nu een alom bekend fenomeen en de planetaire standen rond de nieuwe manen worden uitgebreid besproken op vele plekken op het internet; verschillende boeiende invalshoeken in alle talen. Ik doe dit al tien jaar, waarvan zeven jaar gearchiveerd op deze site. En dus met de Nieuwe Maan op mijn Mercurius, is het tijd voor een andere werkwijze. De horoscopen van de Volle Maan blijf ik bespreken.

 

Weegschaal is een belangrijk keerpunt in het jaar, een dat ons dwingt, als we daar gevoelig voor zijn, om op zoek te gaan naar een nieuw evenwicht. Het licht van de Zon, het bewustzijn voorstellend, keert zich dan weer naar binnen --een van de redenen waarom men deze periode lastig vindt, zich ziek kan voelen, fysiek, emotioneel of geestelijk.


Met Venus in Schorpioen driehoek Neptunus in Vissen kunnen we nu gebruikmaken van deze bijzondere planetaire energieën, symbolen van de Liefde in al zijn vormen, om diepgaande en sensitievere verbindingen te creëren, een vernieuwde vorm van evenwicht tussen uiterlijk en innerlijk, tussen onszelf en de natuur, de dieren en de medemens, dat meer afgestemd is op een behoefte aan harmonie, solidariteit en synthese (Weegschaal), in de alom voelbare verwarring waarin we nu leven (Neptunus quincunx Nieuwe Maan).


Volgens de Sabiansymbolen betekent de 9e graad van Weegschaal: 'Drie oude meesters hangen aan de wand van een aparte zaal in een museum voor beeldende kunsten.'

De grondtoon is: de noodzaak om terug te keren naar de bron bij een verward zoeken naar een nieuwe waarde in een chaotische samenleving.

 

 

Brancusi - Le Baiser

Constantin Brâncusi - 1909 - le Baiser

 

Horoscoop Volle Maan 16 september 2016


De Volle Maan wordt voorafgegaan door een gedeeltelijke maansverduistering (in de bijschaduw), die bij ons niet zichtbaar is omdat het ochtend is.


Hieronder volgt een opsomming van de bijzondere planetaire standen tijdens de Volle Maan en hun interpretaties. Een Volle Maan is altijd een moment van voleinding voor processen en zaken die met de Nieuwe Maan begonnen zijn; een maansverduistering legt extra nadruk op het loslaten van gewoontes (een kans dus).


- Mars en Venus zijn de meest opvallende invloeden van dit moment. Mars omdat hij de apexplaneet is van een T-vierkant met twee conjuncties, Zon en Mercurius aan de ene kant en de Maan en Chiron aan de andere; Venus omdat ze de heerser is van de horoscoop (net als tijdens de Nieuwe Maan). Ze staat nu sterk in eigen teken en ontvangt de sterke elektrische geladen energie van Uranus (oppositie). Het is echter aan de strijdvaardige Mars om de spanningsvelden te overbruggen. Met veel enthousiame worden grote plannen en doelen bedacht, alleen kunnen de verbindingen en vrede (Venus) nu alleen vormgegeven worden als de waarheid ook onder ogen wordt gezien (Uranus). Motivatie is er, maar met oogkleppen voortstormen behoort tot de valkuilen waar we voor moeten passen (Mars driehoek Uranus).


- Uranus inconjunct Zon in Maagd. Gewoonlijk levert deze combinatie veel stress op, en het inconjunct voegt er frustraties aan toe. Men wil vooruit, aan iets nieuws beginnen....maar de puntjes op de i's moeten ook gezet worden en dat vraagt tijd. Aan de positieve kant is dit een goed moment voor efficiënte bijstellingen, en dit is mogelijk mits beide energieën worden omarmd (wat natuurlijk niet eenvoudig is).


- Mercurius (heer Zon) is driehoek Pluto en beide zijn retrograde. Naast de puntjes op de i's (zie hierboven) zijn er ook nog zaken uit het verleden die om een grondige herziening vragen, waarschijnlijk op de gebieden van de relaties en contracten met het buitenland (huizen 5, 7, 2, 9).


- het laatste vierkant tussen Saturnus (heer Pluto) en Neptunus (heer Maan) is er net geweest (10 september) en gooit vast nog roet in het eten (de komende maanden). Er kunnen timing problemen optreden, 'lekkages' kunnen zich voordoen (ook emotioneel). Van controle over de situatie is geen sprake zolang dit aspect actief is. Met de stroom meegaan zou natuurlijk mooi zijn maar dit is geen echte optie op mundaan niveau (en Neptunus is in huis XI). Deze periode vraagt om een onthechte houding en ook en vooral om inspiratie, want Neptunus kan naast ontgoocheling ook eenheid en verbinding brengen.de Dalai Lama

de Dalai Lama toert nu
door Europa

 

Horoscoop Nieuwe Maan en Zonsverduistering 1 september 2016De Nieuwe Maan is in Afrika ‘zichtbaar’ als een ringvormige zonsverduistering, bij ons is de nacht zwart, de sterrenhemel helder.

 

kosmisch

 

Hier volgt een astrologisch aperçu van de bijzondere planetaire standen in de horoscoop van de Nieuwe Maan (voor Nederland) en hun interpretaties.


- met de Nieuwe Maan begint een nieuwe cyclus. Dit nieuwe begin valt voor Nederland in een zeer sociaal, maatschappelijk en politiek huis.
De nerveuze energie van de Maan in Maagd heerst over het doel van deze cyclus, dat uitgebeeld wordt door een MC die nog net in Kreeft valt maar wel een vierkant ontvangt van Uranus (noot: interessant is dat het MC in Kreeft staat voor steden ten westen van Utrecht, ten oosten valt het in Leeuw en nadert Uranus de descendant. Dit terzijde want de horoscoop berekend voor Amsterdam is geldig voor heel Nederland).


Plotse en verrassende bewegingen opgevolgd door minieme bijstellingen, als een constant spel tussen politieke en maatschappelijke bewegingen, zijn zeker te verwachten. Maar we moeten er rekening mee houden dat Mercurius retrograde loopt, en dat men ook terug zal komen, of moet komen, op eerder gemaakte afspraken.


- Venus is belangrijk hier, want de heerseres van de horoscoop. Haar verbindende kracht valt weg, of wordt opgeofferd, door haar positie in het 12e huis waar we ook Jupiter en Mercurius vinden, de heersers van Saturnus, Mars en Neptunus die een T-vierkant vormen met de Nieuwe Maan.


Dit T-vierkant kondigt (weer) een tijd van onstabiliteit en onrust en de nodige aanpassingen. De posities in het 12e huis geven bovendien aan dat de oorzaken ervan oncontroleerbaar zijn omdat ze uit het collectief onbewuste afkomstig zijn. Deze collectieve schaduwen --en met Maagd kunnen we denken aan afscheiding-- kunnen ons achtervolgen en de keuzes die gemaakt moeten worden op irrationele wijze bepalen (behalve als we alert blijven).


De zonsverduistering valt in het 3e huis, in de horoscoop van Nederland. Dat betekent dat projectiemechanismen een ruim speelveld krijgen in de communicatie en handelswijze met buurlanden.


- Mercurius in Maagd die intussen retrograde is sinds 30 augustus (en retro blijft tot 22 september) is de heerser van de zonsverduistering en de Noordknoop en vormt een exacte conjunctie met Jupiter, de heerser van de Zuidknoop en Neptunus die conjunct staan.


Ongetwijfeld komen 'zeer oude zaken', waarschijnlijk volkomen vergeten, verborgen gehouden of gewoon beschouwd als afgehandeld (huis 12), onverwacht boven drijven. Dit kan wellicht een heikel punt worden want Mercurius in 12 (heer 12 en 9) onderhandelt over geheime overeenkomsten van zakelijke aard met het buitenland, en deze zouden herzien moeten worden. We zullen er vast meer over horen als de journalistiek haar werk doet of mag doen nadat Mercurius weer recht loopt.


- Jupiter heerst ook over Saturnus en Mars in Boogschutter, de apex van het T-vierkant. In deze horoscoop verbinden Mars en Saturnus de huizen 2, 4 en 7 (of beter gezegd, ze dwingen zaken af). De drie huizen gaan over winst en verlies, bezit van grond en huizen en contracten.


Het zou kunnen dat de laatste maanden er allerlei ‘confusing’ geldcontracten 'afgedwongen' zijn, bijvoorbeeld over schulden en spaargelden, huizen huren of kopen die nu om herziening vragen of anders tot onomkeerbare verliezen leiden (huis 12).


Ten slotte het laatste Saturnus/Neptunus vierkant, het vierkant dat de grondtoon is van dit zeer bewogen jaar 2016.


Omdat Saturnus over Pluto heerst, en Pluto en Mars over onze financiën en bezit (huis 2), en omdat Neptunus een rol in dezen speelt, kunnen we de optimistische woorden over de reële economie beter met een korreltje zout nemen. We staan er mogelijk veel slechter voor dan men ons wil doen geloven. Want, astrologisch gezien wijst Neptunus op een, hoewel zeer creatieve, doch ook vooral kunstmatige bedachte oplossing.


Er zijn echter wel veranderingen te verwachten in de uitdrukking van dit laatste vierkant (die op 10 september plaatsvindt) want precies op dat moment wisselt Jupiter van teken. Het zwaartepunt verschuift van milieu en gezondheid (Maagd) naar het creëren van goede en fair verhoudingen op alle niveaus, het eindelijk weer onderhandelen over vrede (Weegschaal).


Het eerste aspect van belang die deze Jupiter maakt is bovendien een zeer dynamisch vierkant met Pluto op 24 november as. Een aspect dat we nu niet gaan bespreken maar in ieder geval wijst op een nieuwe fase, een keerpunt in de huidige crisis.


Astrologie is een symbolentaal, een zonsverduistering staat in zekere zin voor een verduistering van het bewustzijn. Omdat een zonsverduistering altijd tijdens een nieuwe Maan gebeurt, is de 'black-out' niet alleen bepalend voor de periode tot aan de Volle Maan, maar ook voor de komende maanden. De kunst voor ons is om op individueel niveau ons bewust te concentreren op dat punt van licht waar we innerlijk altijd mee verbonden zijn.


 

 

Horoscoop Volle Maan 18 augustus 2016

 

Het is zomer en het is Volle Maan en er is in principe een maansverduistering hoewel een van de mindere interessanten omdat ze in de penumbra plaatsvindt en bovendien bij ons niet zichtbaar is.


In deze horoscoop van de Volle Maan zien we het relatiegerichte teken Weegschaal op de Ascendant. De Zon in Leeuw straalt in het 11e huis van de gelijkgestemden en de Maan in Waterman, die wel voor een gekheid te vinden is, kan voor verrassingen zorgen in alle thema's die onder het 5e huis vallen, zoals verliefdheden, creaties, sport, spel of gokken.


Uranus in Ram loopt nog retrograde en stimuleert een vurige behoefte aan innerlijke vrijheid. In het teken Boogschutter vinden we Saturnus, onze 'strenge leermeester', conjunct een zeer doelgerichte en sportieve Mars in vierkant-formatie met Venus en Neptunus. Zij wijzen met z'n allen op een kracht die wij kunnen aanboren, van alleen durven staan om ontvankelijk te kunnen worden voor inspiratie en verbeelding (Neptunus is ook retrograde). En tenslotte, er is een vingerwijzing (een Yod) richting het 12e huis van onthechting en terugtrekking, dat voor nu voorstelt hoe we ons kunnen afstemmen op een zuivere wijsheid.


Maar het is Venus die de allerbelangrijkste is - ze staat op de Noordknoop en in Virgo wiens kracht simpelweg die van dienstbaarheid aan de Liefde is. Hiervoor heb je a sacred place nodig.

 

Conscious Ritual: Intuition and Inspiration
by Luisah Teish
 

 

 

 

Nieuwe Maan 2 augustus 2016

 

Tussen 22 juli en 24 augustus komt Sirius samen met de Zon op, ook wel een heliakische opkomst genoemd d.w.z. het eerst weer verschijnen van een ster na een periode van onzichtbaarheid door de zon. Op dieper niveau - aldus de Oude Wijsheid - is Sirius altijd verbonden met onze Zon, want vanuit Sirius stroomt de straal van Liefde-Wijsheid, de hoofdstraal van ons zonnestelsel. Via de Zon komt deze energie ons stelsel binnen en doordringt alles wat daarbinnen aanwezig is. Het is een archetypische energie, de kern van het leven zelf die tot diep in onze cellen leeft en zodoende in het collectieve geheugen van de mensheid aanwezig is.


De straal van Liefde-Wijsheid drukt de dualiteit uit tussen hoofd (wijsheid) en hart (liefde). Een principe dat een diepe ervaring is van de menselijke geest en zich manifesteert in de dualiteit tussen gevoel en denken, ziel en persoonlijkheid en geest en vorm. Deze ervaring van gespletenheid dwingt ons op zoek te gaan naar de Waarheid en naar een overbrugging om synthese te bereiken. In negatieve zin creëert deze straal een afhankelijkheid van anderen en ook een bewustzijn van het bestaan van Angst, als de tegenpool van Liefde.


Het is interessant dus om op deze manier naar de horoscoop van deze Nieuwe Maan in Leeuw te kijken.


In de esoterische astrologie zijn de Zon, Jupiter en de tekens Maagd, Tweelingen en Vissen de kanalen voor de energie van Liefde-Wijsheid. En in deze horoscoop zien we dat er opvallend vele planeten zijn in deze tekens. In Vissen, de Ascendant, Neptunus en Chiron; in Maagd de Descendant, Jupiter en Mercurius; in Boogschutter Saturnus en Mars; de Zon in Leeuw, heer van de Nieuwe Maan die nu elke ochtend met Sirius opkomt. Bovendien is Jupiter de heer van deze horoscoop en van het MC.


We kunnen gerust veronderstellen dat het bovenstaande (2e alinea) bijzonder sterk voelbaar zal zijn en deel van onze ervaringen in de periode na deze Nieuwe Maan tot aan de zonsverduistering van 1 september (de volgende Nieuwe Maan).


Dit betekent dat de ervaring van dualiteit –dat tussen gevoel en denken is, tussen hart en hoofd, tussen het vrouwelijke en het mannelijke of meer universeel tussen Liefde en Angst —alom bepalend zal zijn, net als het verlangen naar eenheid.


Deze horoscoop wijst ook naar de uitdaging die voor ons ligt. Naast de mogelijkheid om ons massaal en bewust open te stellen voor deze hartenergie, door het positieve te belichten en de overeenkomsten (synthese), bestaat het risico ook om (meer) vrees te creëren door overgevoeligheid voor angstboodschappen. Als angst de negatieve expressie is van liefde dan is het misschien ook zo dat mensen die angst voelen, gehoord willen worden in plaats van genegeerd of als anders te worden bestempeld.


Om bewustzijn gaat het altijd en de planeten zeggen dat het mogelijk is discipline en visie tegenover chaos te stellen of wijsheid tegenover emoties en dat zelfs debatteren een van de mogelijke vormen van positieve expressie is die niet geschuwd moet worden (Saturnus in Boogschutter vierkant Neptunus en Mars vierkant Mercurius). Per slot van rekening is Leeuw het teken van de creativiteit en hij staat in deze horoscoop (berekend voor Nederland) in het huis van de creativiteit.

 

Sopdet

Relief of Sopdet (godin
Egypt Late Period (c. 600 BCE ) Limestone
(Sopdet is de godin gewijd aan de ster Sirius)

 

 Horoscoop Volle Maan 20 juli 2016


De energie van deze Volle Maan suggereert een diepe emotionele lading die bij de ontwikkeling past van deze maancyclus die heftig begonnen is. Maar uiteindelijk is het pas met de volgende Nieuwe Maan van 2 augustus dat we zullen zien hoe wij (mundaan gezien) deze gevoelens om kunnen zetten in creatieve, positieve energie en voor een duidelijk doel (Leeuw).


Astrologisch gezien speelt de Maan (symbool van de huiselijke veiligheid) nu een rol die haar van nature niet past: ze is ‘in val’ onder invloed van Steenbok. Dit betekent dat de kwetsbare, weifelende, zachte en ontvankelijke lunaire energie onder controle van dit aardse patriarchale teken verzakelijkt en ook kan verharden. Het gevaar ligt in het willen bouwen van té hoge muren of het lichaam in een te strak harnas willen persen zodat al het innerlijke leven gevangen wordt gehouden. Aan de andere kant helpt Steenbok ook om verantwoordelijkheid te nemen voor de eigen kwetsbaarheid en neemt het gepaste maatregelen om het eigen innerlijke leven te beschermen.Deze Maan is actief in het huis van de buitenlandse contacten (huis IX): barrières op de wegen zouden werkelijkheid kunnen worden. Maar….denken we dat het met de juiste contacten gaat werken? Nee, zegt de astrologie want heer IX (Saturnus) is vierkant Neptunus. De boodschap is werken aan eenheid en gemeenschappelijkheid (synthese?). Onder dit gesternte is het niet gemakkelijk maar met veel inzet kan het tij wel degelijk worden gekeerd.


Deze aardse Maan staat op het focuspunt van een Vlieger die door een driehoek in de Watertekens aangedreven wordt. Water zal de vrijheid van een vlieger geen grote dienst doen. Het is dan ook niet te verwachten dat de periode na de Volle Maan hoog vliegwerk zal laten zien. De situatie lijkt eerder op een 'zeilschip dat uit wilt varen maar ter anker ligt vanwege storm op zee en gebrek aan wind.' Mundaan gezien is dit beeld psychologisch passend bij de situatie op dit moment.


Tijdens de laatste Nieuwe Maan was de transformerende invloed van Pluto dominant, een invloed die een scheidende uitwerking heeft gehad. Nu gaat het om de revolutionaire toon van Uranus. Hij wordt geassocieerd met de bliksemschicht en in de praktijk van het leven brengt Uranus inderdaad plotse inzichten van (over) zaken waar wij eerder geen weet van hadden. De onthulde waarheid kan een bevrijdende uitwerking en energie geven, of juist verontrustend zijn omdat we ons wellicht opeens ‘bedonderd’ voelen.  


Deze maancyclus begon met veel emotionele intensiteit (denk aan de resultaten van het Brexit referendum en de emotionele chaos die daarop volgde, het voetbalgeweld, de stakingen) en bereikt zijn hoogtepunt mogelijk met krachtige uitbarstingen. Voor Nederland zullen deze uitbarstingen niet echt zichtbaar zijn (of nog niet zichtbaar). Het is meer een gevoel, een vermoeden dat we voor de deur staan van nieuwe ontwikkelingen die ons vrijheidsgevoel zouden kunnen gaan beperken, of op onze burgerrechten zoals het recht op privacy, of zelfs wie we zijn als mens (Uranus in XII vierkant Zon in III heer IV en Maan in IX heer III). De confrontatie met deze gedachte is al ingrijpend maar of we als mens bereid zijn ervoor te vechten is uiteindelijk waar het echt om draait (Mars heer Uranus, inconjunct Uranus).


De Maan in Steenbok houdt een belofte in dat de mensen in Nederland hun best zullen doen om voor hun eigen zaken te zorgen, zonder dat emoties een al te leidende rol zal gaan spelen. Echter deze horoscoop vertelt ook dat er verrassingen te verwachten zijn en dat er een kans of een gelegenheid is, hetzij dat de sfeer langzaam verschuift richting een socialere en humaner benadering, hetzij de richting van nog meer burgerlijke ongehoorzaamheid (Uranus heer X).
De boot die voor anker ligt…..  

 

zeilschip
Horoscoop Nieuwe Maan 4 juli 2016De Nieuwe Maan symboliseert een nieuw begin en dat begin is altijd deel van de voorafgaande maancycli. Elke Nieuwe Maan valt in een nieuw teken dat zijn kleur geeft aan de nieuwe cyclus. Nu is het de tijd voor het waterteken Kreeft waarover zij zelf heerst. De Maan is dus thuis in eigen teken.


Kreeft is water, emoties, wisselende stemmingen zoals eb en vloed. Het is verbonden met huis en voorouders en, breder gezien, met de wereld, de aarde als Ons Thuis. Het teken staat symbool voor voeding, lichamelijk en geestelijk, die we nodig hebben om te kunnen leven en de bijkomende bescherming om te kunnen bestaan. 'Zorgen voor een verlicht huis' is het spirituele motto van Kreeft. Dit al is krachtig voelbaar tijdens deze Nieuwe Maan omdat het licht van de nacht (de Maan) en het licht van de dag (de Zon) een eenheid vormen. Kinderen en de zorg om kinderen vallen onder de hoede van Kreeft: de zorg en bescherming van kinderen is het thema van aankomende periode.


De laatste Nieuwe Maan (in Tweelingen) luidde een periode in van onrust, die tot voleinding kwam na de Volle Maan die net vóór de zomerwende plaatsvond (20 juni). Het betekent dat gebeurtenissen en beslissingen van de junimaand weerslag zullen hebben op de gehele periode tot aan de herfstequinox (22 september). Sinds de Volle Maan zien we het zoveelste bewijs dat we collectief balanceren op de rand van een afgrond en dat er geen sprake is van stabiliteit, eerder van een wonderbaarlijke evenwichtskunst (tussen tegenpolen). We worden voortdurend geconfronteerd met instinctieve uitbarstingen die steeds weer opwellen en met de noodzaak om manieren te vinden om de opgeroepen 'kwade geest’ weer in de fles te krijgen.


De horoscoop van de Nieuwe Maan (voor Nederland) is weer een nieuwe kans. Het laat zien dat er op ieder vraagstuk een stevige oppositie zal komen. En hoewel menigeen vindt dat 'het huis' toe is aan een flinke verbouwing (oppositie Pluto), zegt de planetaire constellatie dat men het niet een-twee-drie eens zal worden over de stijl (Venus heer ascendant vierkant Uranus). ‘Het huis’ wijst letterlijk naar het land, de grond, de ruimtelijke ordening, de dijken, etc. als ook naar de politiek (XI), de heersers (X) en de mensen en dus ook de kinderen (Kreeft) die in dat huis wonen en de zorg om de toekomst.


Met Weegschaal op de Ascendant is men op zoek naar nieuwe vormen van relaties, die zowel gehechtheid als vrijheid en onafhankelijkheid waarborgen (Venus in Kreeft vierkant Uranus) maar de horoscoop suggereert ook dat de betrokken partijen zich kunnen ingraven om eigen voorkeuren af te dwingen (Venus driehoek Mars inconjunct Uranus en Maan oppositie Pluto).


Als dit gebeurt is er geen consensus mogelijk (een besluitvorming die heel eigen is aan Nederland met haar Jupiter in Weegschaal in IV). Dat kan leiden tot scheiding of verwijdering op regeringsniveau (huis X/IV). Maar de echte valkuil is vooral de manier waarop dit zich kan gaan ontwikkelen. Het gevaar is dat de strijd te snel en te emotioneel wordt, dat er klappen onder de gordel worden uitgedeeld, of dat er manipulatie of zelfs verraad gepleegd wordt en in dat geval zal er uiteindelijk niemand tevreden kunnen zijn (Mars is direct maar in Schorpioen tot 2 augustus en dus nog voorbij de volgende Nieuwe Maan).


Er zijn bovendien ‘geen planeten in luchttekens’ om dit te compenseren. De rol van Luchttekens is om overzicht te geven, het denken te stimuleren, verbanden te leggen. En zo is het gevaar niet alleen dat we ten onder kunnen gaan aan gebrekkige communicatie, maar vooral dat er geen plan(nen) zijn óf dat er tijd verloren gaat aan verwijten, wat de verwarring uiteindelijk nog groter zal maken (Neptunus vierkant Saturnus, heer Pluto die heer Mars is). De kunst nu is om zich niet te laten uitdagen of meeslepen en helder te blijven. Maar hoe deze staat van bewustzijn te bereiken?


De hulp komt van Zeus (Jupiter in Maagd in XII driehoek Pluto): er is hoop. Zijn positie wijst er op dat groei er wel degelijk is maar op dit moment via kleine bescheiden stappen verloopt, kwalitatief hoogwaardig, door denken en hart met elkaar te verbinden, in duurzaamheid en met de menselijke dimensie als inspiratie.


Luna
Horoscoop Volle Maan 20 juni 2016


De ‘Grote Molen’ heeft snel gedraaid sinds de Nieuwe Maan. Er is veel gebeurd en na de Volle Maan zullen we ontdekken waar alle beroeringen toe leiden.

Deze Volle Maan gebeurt bovendien precies vóór de Kreeft-ingress, die mundaan gezien, één van de vier belangrijkste keerpunten is van het astrologische jaar. In grote lijn betekent het dat wat tot voleinding komt na de Volle Maan van bepalende invloed zal zijn op de mundane ontwikkelingen tot aan de herfstequinox (de Zon komt in Weegschaal). De vierkanten van Zon en Maan met Chiron op de descendant wijzen ook op de pijn van dit moment, de ontmoeting met de ander die anders is.


Het referendum in de UK is een van vele mundane zaken die na de Volle Maan valt. Het is duidelijk dat het resultaat van dit referendum van bijzonder belang zal zijn voor wat er gaat gebeuren de komende tijd, iets wat iedereen intussen lijkt aan te voelen. Dit geldt ook voor alle andere beslissingen en keuzes die elders en op ander niveau worden genomen na de Volle Maan.


De Grote Vierkant in de beweeglijke tekens is nog steeds actief. Deze keer vallen de wieken in de beweeglijke huizen en is Mercurius sterk geplaatst en heer van de Ascendant, nu de uitdager van Saturnus (toen waren het Venus, Zon en Maan). Het is als een stofwolk, we zullen moeten afwachten hoe de situatie eruit zal zien als de stof neergedaald is.

 

Saturnus, het vormgevende en behoudende principe, is verzwakt in zijn uiterlijke uitdrukking vanwege zijn retrograde beweging en het exacte vierkant met Neptunus. Ook Neptunus loopt sinds kort retrograde, hij is ondergedoken in de wateren (emoties) waarover hij heerst. Vanuit astrale afgronden ontstaan nu ongrijpbare collectieve woelingen, terwijl de energie van Saturnus die voor structuur moet zorgen, zich uit zijn uiterlijke verantwoordelijkheden terugtrekt en zich nu richt op de innerlijke wereld.

 

Mercurius staat als standbeeld in alle beursgebouwen van de wereld. Astrologisch heerst hij dan ook over de handel en alle uitwisselingen terwijl Saturnus over de wetten en zijn ordehandhavers heerst. Zij staan tegenover elkaar en in normale omstandigheden zou dit een mineur doch stabiliserend effect hebben op de beurskoersen. Maar zij staan nu ook onder de vervagende invloed van Neptunus (het vierkant), wat op een grote volatiliteit duidt. Anders gezegd, niemand weet precies wat er aan de hand is of waarop een oordeel te baseren is en dit aspect bevestigt dat het inderdaad zo is: we kunnen er zeker niet op aan dat nieuws en statistieken de waarheid weergeven.


Neptunus
.
Hij is nu de meest ‘lastige’ planeet en hij staat sterk in eigen teken. Zijn lessen zijn collectief van aard en hebben betrekking op zulke uiteenlopende zaken zoals het ontvankelijk zijn voor idealen of zoals het leren van onthechting. Omdat Neptunus in Vissen staat (en dat tot 2025), kunnen deze idealen afgestemd worden op een diep verlangen naar eenheid, mystiek, compassie en universele liefde.


Zijn invloed op Saturnus is ondermijnend, omdat het zijn taak is om alles wat de uitdrukking van deze hogere gevoelens in de weg staat, weg te spoelen (Vissen). Op collectief niveau zullen vooral de negatieve invloeden voelbaar zijn omdat materie, bekende vormen en traditionele overtuigingen (Saturnus in Boogschutter) langzaam afbrokkelen. Maar op geestelijk niveau geeft Saturnus discipline en wilskracht om vanuit een streven naar eenheid keuzes te maken (Neptunus in Vissen).


Perioden in de geschiedenis waarin harde aspecten tussen Saturnus en Neptunus actief zijn, zijn bewogen en beangstigende tijden voor wie zich identificeert met tradities en formele zekerheden. Zo’n periode was er bijvoorbeeld toen de Muur viel en de Sovjet-Unie uiteenviel (Saturnus was conjunct Neptunus in Steenbok). Voor velen een teken van hoop, voor anderen beangstigend.


Jupiter en de Noordknoop in Maagd beschrijven de kansen van dit moment: het concretiseren van de Neptuniaanse idealen.
Naast de verwarring (Neptunus) worden wij (sinds 28 mei) opnieuw geconfronteerd met de negatieve uitdrukking van Mars in Schorpioen. Deze nietsonziende emotionele en gefrustreerde bozige energie wordt als communicatiemiddel ingezet (huis III) en overstemt zo alle andere geluiden. Gelukkig is er ook een aspect met Uranus. Het betekent dat door de zichtbaarheid van het negatief ook een mogelijkheid is om er iets aan te doen. Het is een oncomfortabele werkelijkheid die als enige positieve kant heeft dat het ons dwingt daartegen op te treden om te voorkomen dat het wint. Want de positieve kant van Mars in Schorpioen is dat het een situatie kan transformeren.

 

Moira

Moira

 

 

Horoscoop Nieuwe Maan 5 juni 2016


De komende periode, die met deze Nieuwe Maan begint en met de Volle Maan een hoogtepunt bereikt, belooft --met de Ascendant, de Zon, de Maan en Venus in Tweelingen-- op alle fronten levendig te worden.


Astronomisch gezien is Mercurius 'ochtendster' en komt 42 minuten voor de Zon op terwijl Saturnus in het westen bijna ondergaat. Venus is in bovenconjunctie met de Zon, d.w.z. ze gaat achter de Zon langs en dit betekent dat vanuit de Aarde gezien de Zon tussen Venus en de Maan staat. Een mooie vrouwelijke inkadering.


Astrologisch gezien valt vooral de Grote Molen in de beweeglijke tekens op (met bovengenoemde planeten in exacte conjunctie insluitend) én Mercurius in Stier als de heerser van de horoscoop. Mercurius en Venus vormen een receptie waardoor de onrustige energie (van Tweelingen) enigszins onder controle is, maar ook de beweging telkens weer afdwingt. Met deze krachtmeting wordt het beweeglijk T-vierkant (dat beschouwd wordt als het thema van 2016) aangezwengeld. Zelfcontrole en betweterigheid (Saturnus in Boogschutter) kunnen nu worden uitgedaagd tot een reactie om de (Saturnus) boel tot beweging te brengen.


Deze nieuwe cyclus (nieuwe maan) kan omstandigheden voortbrengen die om een voortdurende aanpassing vragen omdat er sociaal en maatschappelijk weinig consistentie te bespeuren is in beleid en planning. De nieuwsberichten zullen deze verwarring zeker volgen of bevestigen. De tegenreactie kan wel eens verrassend uitpakken (voor Saturnus) omdat de kans groot is dat men zich van de macht probeert te distantiëren.


Het feit dat de 'wieken van de molen' in proactieve hoekhuizen vallen, kondigt 'un mois très mouvementé' aan, een periode van vele uitwisselingen en diepgaande herschikkingen in alle Tweelingen thema’s zoals handel, reizen en relaties met buurlanden (Mercurius in XII driehoek Pluto).
 


Nieuwsgierig naar de omvang van de onrust heb ik berekeningen gemaakt voor Parijs en Londen, want er staan spannende dingen te gebeuren de komende weken. Het EK-voetbal (aanvang 10 juni!) vindt plaats in een land dat te maken heeft met een verlengde noodtoestand, alertheid voor terreurdreiging en met massieve stakingen tegen de liberalisering van de arbeidswet. Tot overmaat van ramp wordt het land op dit moment ook nog eens geteisterd door zware overstromingen. Aan de overkant van het Kanaal is de situatie niet veel beter want na het referendum van 23 juni (3 dagen na Volle Maan) - Brexit of niet – zullen de zaken zeker niet bij het oude blijven, zowel in Engeland als in Europa niet.


Londen en Parijs liggen op dezelfde geografische lengte en de horoscopen van de Nieuwe Maan zijn gelijk. In deze horoscopen staat de standvastige Stier op de Ascendant: Venus is dus leidend en deze leider is betrokken bij de agitatie van het Grote Vierkant. Voor Brussel en Amsterdam is Mercurius (de god van de handel) leidend. Hoewel hij niet betrokken is bij de Molen staat hij wel onder invloed van ‘verborgen vijanden’ (huis XII).


Het gaat te ver om deze vier landen apart te bespreken, maar de horoscopen van de Nieuwe Maan suggereren het startsein van krachtige confrontaties en transformerende ervaringen voor zowel Engeland als Frankrijk (Mars in Schorpioen op de descendant). En het kan niet anders of dit zal van invloed zijn op de situatie in Nederland en België, waar de gebeurtenissen zich meer achter de schermen lijken af te spelen (Mercurius in huis XII) of zelfs in het diepste geheim (Mercurius, heer I in XII driehoek Pluto in VIII).


De kettingreactie van oorzaak en gevolg die in een versneld tempo elkaar opvolgen en de orde van de dag bepaalt daagt ons wel uit om een keuze te maken. Maar welke?


Sabiansymbool van de Nieuwe Maan
:

'Twee hollandse kinderen praten met elkaar en wisselen hun kennis uit.'

Grondtoon: de noodzaak onze ervaringen te verhelderen door daadwerkelijke contacten met gelijkgestemde individuen.

 

Tweelingen

 

 

Horoscoop Volle Maan Mei 2016De Volle Maan in de maand van de Tweelingen is de derde Volle Maan van het astrologisch jaar. Vanuit het perspectief van de zielsgerichte astrologie is ook deze Volle Maan heel krachtig vanwege de ervaring van dualiteit, de zoektocht naar wijdere horizonten, de toewijding aan het hogere en de hieruit voortkomende vraag naar betekenis en zingeving. Kortom de bewustwording die ontstaat door inzichten in de cyclische patronen van het leven en van de eigen persoonlijke betrokkenheid hierin.


De Volle Maan valt (voor Nederland) in de huizen van het dagelijkse leven, van gezondheid en van voedingsgewoontes (ook de geestelijke). De astrologie vertelt ons dat gezondheid niet alleen gestoeld is op wat wij eten maar ook waarom we iets eten en op de kans of we met een bepaald eetpatroon ziek of gezond zullen zijn. Een gewoonte is niet eenvoudig te veranderen. Het is in ons dagelijks leven ook niet zo gemakkelijk om gezonde gewoontes te kweken. Zuivering is een belangrijk thema hierbij (Jupiter in Maagd).


De Grote Aarde Driehoek (blauwe lijnen) is nu bijzonder sterk: de weerbarstigheid van de materie is bijna tastbaar. Ervaringen, idealen en wilskracht (driehoek in vuurhuizen) neigen naar het laagste punt; de zwaartekracht trekt en als in slow motion ontwaart zich de realiteit voor onze ogen. Alles vertraagt, maar echte kwaliteit is duurzaam en vraagt dan ook veel tijd.


Uit de vijf planeten die retrograde liepen tijdens de Nieuwe Maan is Mercurius de tweede die weer direct gaat lopen (de eerste was Jupiter). Tijdens de Volle Maan loopt hij nog wel stationair en het Sabiansymbool voor deze graad onthult:
'Een man met een chique hoge hoed, ingepakt tegen de koude, trotseert een storm.' Ofwel, de moed die nodig is om een crisis die veroorzaakt is door sociale ambitie tegemoet te treden.


Toegepast op de situatie in Nederland suggereert deze horoscoop dat de maatschappelijke of politieke ambities rond milieu en gezondheid bescheiden zijn. Het suggereert ook dat er veel meer aandacht geschonken zal moeten worden aan alternatieven voor een creatieve oplossing (Jupiter in X heer I en IV, Mercurius in V, heer VII).


De echte uitdaging – zoals een betere samenwerking – ligt echter nog heel diep verborgen in het collectieve onbewuste. Het vermogen om te visualiseren (Saturnus in XII vierkant Neptunus), om maatschappelijke idealen te voelen, inclusief te zijn (de natuur -Jupiter in IX en Aarde driehoek- en de mens die een creatief wezen is binnen een spirituele eenheid -Neptunus in Vissen) sluimert in de gemiddelde mens. We hebben deze creativiteit nodig om oplossingen te vinden voor deze crisis ....en wat is creativiteit ?
(zie hieronder)

 

 

 

John Cleese on Creativity

 

 

Nieuwe Maan 6 mei 2016

 


Deze Nieuwe Maan brengt een algehele verandering mee.


Venus staat sterk in haar eigen teken en als heerser van de Maan, de Zon en Mercurius versterkt ze de energie van het Stierteken: het leven bloeit op, het tempo vertraagt en er is aandacht voor kwaliteit en genot. Daarnaast is de Nieuwe Maan deel van een Grote Aarde Driehoek met Jupiter en Pluto. Deze twee lopen retrograde en dit zorgt voor nog meer stabilisatie. En omdat er nog drie andere retrograde planeten zijn die een rol van belang hebben in deze horoscoop (Mars en Pluto, de heersers van de Ascendant én Mercurius de heerser van het MC, de Noordknoop en huis VIII) kunnen we astrologisch alleen maar concluderen: het is een perfecte tijd voor beschouwing en voor verbetering of voor een grondige herziening van plannen en strategieën.


Het beweeglijke T-vierkant (met Saturnus als apex) die al een paar maanden zo dwingend optreedt komt nu tot stilstand: Saturnus staat nog steeds vierkant Jupiter (wat de zaken niet vlotter op maakt, eerder frustrerend) maar beiden staan nu retrograde en dit betekent in de astrologie: pas op de plaats maken. Beweging zit er voorlopig ook niet in, eerder is er kans dat alles wat in beweging werd gebracht, of daartoe gedwongen werd, vastloopt en tot stilstand komt.


Dit is het ritme dat geldt voor de gehele periode waarin planeten retrograde lopen (zie hieronder voor de kalender planning). De boodschap is: terugkijken en leren uit het verleden. Het leerproces loopt nu niet meer via aanpassing aan de omstandigheden maar via nadenken: waar willen we werkelijk mee bezig zijn? Het kan zijn dat mensen gaan stoppen met iets wat voor hen tot nu toe heel zinnig leek maar ineens volkomen onzinnig blijkt te zijn en zich alleen nog willen richten op datgene wat er werkelijk toe doet.Retrograde planeten

 


De zo intens op manipulaties en op veranderingen van de buitenwereld gerichte ascendant Schorpioen zal ook niet veel effect hebben (zolang Mars en Pluto retrograde lopen). De nadruk (ik spreek natuurlijk over de situatie voor Nederland) ligt echter wel op een diepgaand onderzoek naar bestaande machtstructuren en hoe deze structuren (in- of extern) via bepaalde motieven en overtuigingen werken of worden aangestuurd.


De direct lopende planeten
Het is interessant om naar de direct lopende planeten te kijken want zij wijzen op de energieën die nu de ruimte kunnen krijgen om tot uitdrukking te komen.


Venus en Neptunus lopen nu allebei door hun eigen teken. De eerste (Venus) staat voor de aardse liefde, de andere is haar hogere octaaf, de Universele Liefde en het vermogen tot vergeven. Venus in Stier bewaakt en houdt vast, geniet en consumeert terwijl Neptunus in Vissen (collectieve planeet) voor de les van onthechting en mededogen staat. Vissen en Stier zijn vrouwelijke passieve tekens en het zijn deze energieën die nu de overhand gaan krijgen. De vraag is of we de energie van Neptunus in het drukke en lawaaierige Nederland genoeg ruimte kunnen geven.


Uranus en de Aarde Driehoek
Uranus in Ram is juist een actieve mannelijke energie. Hij onthult de waarheid en staat voor de impuls die tot vernieuwing en doorbraken leidt. Zo kan er een bewustwording ontstaan over de betekenis van vrijheid en geestelijke ruimte, een besef dat er meer is tussen hemel en aarde. Maar geen snelle revolutionaire inzichten voor nu en voorlopig, eerder een gewaarwording, als het langzaam ontwaken uit een diepe slaap.

 

Volle Maan 22 april 2016De Volle Maan in Stier wordt het Wesakfeest genoemd: het feest van de Boeddha. Het is de allerhoogste viering in het Oosten. De geboortedag, sterfdag en de verlichting van de Boeddha worden gevierd. Mensen over de hele wereld mediteren op hetzelfde moment – het moment van de volle maan – om zich in de innerlijke stilte terug te trekken voor de geestelijke zegening. Het is een moment van diepe aspiratie. Daarom draagt deze Volle Maan bij om de energie van wijsheid, licht en liefde op de aarde neer te laten dalen.


De horoscoop die we hierboven zien is berekend voor Nederland. Ascendantteken (Stier) en huizenverdeling begrenzen de Nederlandse situatie, maar de aspecten gelden voor de gehele wereld.


Venus is de planeet van verbondenheid, waar ze naar verlangt trekt ze aan. Maar ze staat nu in het vurige teken Ram naast Uranus, de planeet van de rebellie die we ook associëren met Prometheus, de titan die het geestelijke vuur dankzij de hulp van Athena naar de mensheid bracht. Door haar conjunctie met Uranus in Ram krijgt Venus de rol van Athena. Ze zijn eerder de gezamenlijke voorvechters van waarheid, inzicht en emancipatie dan uit op een persoonlijke verbinding.

 

Athena-Minerva

athena minerva


Dit verlichtend duo wordt uitgedaagd door een krachtige, donkere en stugge behoudendheid (Pluto in Steenbok vierkant). Waar Venus over de Zon in Stier heerst, heerst Pluto over de donkere Maan in Schorpioen. Toch is het een bijzondere periode voor de Maan in Schorpioen want in deze maancyclus ontvangt ze het meeste zonlicht van het hele jaar (volle maan). Licht en duisternis tekenen zich duidelijk af door hun voortdurende botsing met elkaar, maar het licht wint uiteindelijk. De dynamische hoop op betere relaties verlicht en spoort instincten en oerangsten, die afkomstig zijn uit het collectieve onbewuste, aan om te veranderen.


Als co-heerser van de Maan speelt Mars in Boogschutter een bijrol van belang. Waar Pluto in Steenbok gebruikt maakt van de angsten, staat deze Mars klaar om zijn pijlen af te schieten. Dit veronderstelt de bereidheid om zich assertief en defensief op te stellen wat op zich logisch is wanneer er sprake is van angst. Echter, vanaf 17 april loopt Mars retrograde (tot 29 juni om precies te zijn). Dit brengt een nieuwe situatie en uitdaging met zich mee voor de komende maanden, met het doel om opnieuw contact te maken met de drijfveren en motieven die ons ten strijde doen trekken. Ofwel, de strategieën gaan veranderen en het is wellicht mogelijk dat de conservatieve krachten aan de verliezende hand zullen zijn. Althans tot eind juni.


De sfeer is vol mogelijkheden, een verlangen naar waarheid en echtheid gaat gepaard met de wil om werkelijke veranderingen tot stand te brengen met het oog op een gezondere toekomst (Jupiter in Maagd). Deze Volle Maan inspireert op geestelijke strijdbaarheid, de energie is spiritueel geladen. We kunnen mogelijk gaan merken dat er veel meer bereidheid is om een andere stem te laten horen dan we tot nu toe zien. Dit is de verlichte boodschap.


Voor Nederland (Zon in XII, Ascendant in Stier en Venus/Uranus in XI vierkant Pluto in VIII) zal hoogstwaarschijnlijk de omgang met geld (en verduistering), de financiering van schulden en de verdeling van de collectieve gelden en lasten een belangrijk thema zijn. Het is te verwachten dat naast de politieke, ook brede maatschappelijke discussies op gang komen rond deze en aanverwante thema's.

 

 

 

 

Nieuwe Maan 7 april 2016 voor Amsterdam


7 april 2016 Nieuwe maan in Ram

De Nieuwe Maan in Ram van 7 april heeft opvallende vurige kenmerken die de collectieve mundane sfeer beschrijven zoals die op dit moment is. Deze horoscoop is berekend voor Nederland en geldt als zodanig als we de huizen en de ascendant bespreken, ook voor de omringende landen. De planetaire standen zijn verder universeel.

Veel Vuur - geen Lucht.
Enthousiasme, strijdbaarheid, een grote behoefte aan vrijheid en vooruitstrevendheid domineren en worden niet afgeremd door enig vorm van reflectie. Deze Nieuwe Maan luidt een hectische periode in waarin zonder aanzien des persoons het spel hoog wordt gespeeld. Met zoveel vuur prevaleert actie en ik-gerichtheid en worden problemen het liefst naar de toekomst verschoven. Avontuur gaat boven planning en overleg.


Conjunctie Zon, Maan, Uranus in Ram in IX
De Zon in Ram is de heer van de horoscoop en belicht het gebied van actie: huis IX.

De Maan
is heer XII en heerst over de subversieve elementen en occulte sociëteiten. Het is een huis dat gelieerd is aan eenzame afzondering en goddelijke openbaring.

Uranus
is heer VII en heerst over alle akkoorden die getekend zijn met andere landen en dus voor mogelijke strubbelingen of conflicten kunnen zorgen.

Het welvaren van al deze levensgebieden is nu afhankelijk van wat er gaat gebeuren in de media, binnenlandse publieke opinie versus buitenlandse politiek, vooral op het gebied van visie en moraal (huis IX).

Snel ageren is het motto, koste wat kost doordrijven van eigen standpunten, geen periode waarin men genegen is om naar andere meningen te luisteren. Met de Nieuwe Maan in Ram in het huis van visie is ook niet te verwachten dat er veel aandacht zal uitgaan naar het definiëren van een visie. Uranus schudt ons wakker door nieuwe inzichten aan onze kennis toe te voegen. We kunnen verwachten dat (voor Nederland) ‘plotse maar definitieve veranderingen’ op gang worden gebracht door publicaties van internationaal formaat die licht werpen op ‘occulte’ zaken uit het verleden (Maan).


Nieuwe Maan Vierkant Pluto
Het is bijna een geluk eigenlijk dat Pluto de wispelturigheid aanzienlijk dempt en ons confronteert met wat er nog niet is opgelost. Het vierkant met Uranus dat sinds 2008 het economische en maatschappelijke leven bepaalt, wordt voor de zoveelste keer opnieuw geactiveerd. De Plutocraten zijn daarmee weer volop in beeld, wellicht vanwege hun machtige invloed op het arbeidsveld (VI).


Mercurius de communicatie planeet.
Hij staat hoog aan de hemel in het pragmatische en zeer aardse teken Stier. Hij maakt geen noemenswaardige aspecten anders dan een vierkant met de Ascendant. Het gaat hem deze keer niet om communicatie maar om de werkelijke economie (heer II). Mercurius is ook heer van de Noordknoop en van Jupiter (die weer heer is van het vierkant tussen Mars en Neptunus).


Tenslotte Mars, de heer van de Nieuwe Maan, en Neptunus
Hij staat in Boogschutter en vormt een Grote Vuurdriehoek met de Ascendant en met Venus in Ram. Er is erg veel energie in omloop. De driehoek wordt geactiveerd door een vierkant van Neptunus naar Mars. Aan de ene kant verzacht Neptunus het vuur en inspireert tot mededogen, aan de andere kant kan een vierkant het gevoel geven dat we met onze eigen spoken in gevecht zijn. Maar bovenal kan Neptunus Mars tot meer fanatisme en idealisme inspireren met alle riskante gevolgen van dien.


Er zijn vele lessen te leren uit deze Nieuwe Maan. Alle planetaire standen in de astrologie hebben een evolutionaire betekenis. Het gaat er niet om wat er gaat gebeuren maar om wat er zou moeten gebeuren, schreef Dennis Elwell (astroloog). Op het collectief niveau hebben we niet veel invloed, de stroom van de geschiedenis gaat voort op het ritme van oorzaak en gevolg. Het is op individueel niveau dat we participeren en verantwoordelijkheid dragen voor de manier waarop we de planetaire energieën gebruiken. Dat ze een positieve of negatieve reactie in ons wakker maken heeft te maken met het feit dat er iets in ons is dat 'uitgelokt' kan worden. We hebben de mogelijkheid om de energie om te vormen, door bewust te worden van wat ze met ons doet. Dit vraagt om actieve participatie.


Met name door het gebrek aan lucht zijn deze aspecten zeer dynamisch en pittig. Alles wijst op het belang om de houding van de bewuste waarnemer actief te bewaken en vast te houden. ..

 

 

 
volle maan 23 maar 2016


Afgelopen week zat ik vast in Frankrijk, ietwat laat mijn interpretatie van deze volle maan die intens verdriet bracht, maar ook toonde hoezeer we in staat zijn tot solidariteit en mededogen.

Dit is wat ik schreef vóór de volle maan.

Het astrologisch jaar begint in Ram op 20 maart en valt samen (op drie dagen na) met de eerste Volle Maan van het jaar: een energetisch krachtig moment. Bijzonder is dat de sleutelrol ditmaal bij Neptunus ligt die zowel Venus als Mars aspecteert, de heersers van Zon en Maan.


De Maan staat in het liefelijke teken Weegschaal. In huis III, onze directe leefomgeving waarop we nu onze behoeften aan harmonie projecteren. Echter, Venus staat in VIII en dat betekent dat het van belang is om deze verlangens te herzien. Want huis VIII wijst altijd op iets dat omgevormd moet worden. In VIII moeten we onze schaduwkanten onder ogen zien. Welke motieven liggen achter deze behoefte aan rust en veiligheid?


Venus in VIII wijst naar zaken waarmee onze angsten worden gevoed vooral op emotioneel gebied waardoor we gevoeliger worden voor manipulaties. Venus staat in Vissen en is dus ontvankelijk voor die energie, maar staat ook voor mededogen en vergeving door een conjunctie met Neptunus, de verlosser. Hoe passend bij de symboliek van Pasen.


De Zon en Mercurius in huis IX staan voor een nieuw begin (Ram) of een nieuw ideaal. Met Mars in Boogschutter is er echter veel vurige strijdlust aanwezig en het vierkant tussen Mars en Neptunus toont het risico tot actie over te gaan zonder erbij na te denken. Idealen op zich zijn niet negatief, het gaat er om wat we er uiteindelijk mee doen en wat de kwaliteit is van de energie die we daarbij gebruiken. De betrokkenheid van de Neptunus-Venus conjunctie kan enorm verbindend werken en de strijdbaarheid beteugelen (van Mars).


Aan de positieve kant van de weegschaal vinden we de gemeenschappelijke heerser van Mars en Venus: Jupiter in Maagd die bovendien conjunct is met de Noordknoop, duidend op de kwaliteit van groei en expansie van dit moment, gebaseerd op bescheidenheid en dienstbaarheid. Het is tijd voor spirituele onderscheiding. Op een meer praktisch niveau ligt het grootste werk op de gebieden van voedsel, milieu en de algemene kwaliteit van leven. Zij zullen de hoofdthema’s zijn van het komende jaar.

 

Sabian symbool Zon:
'Twee geliefden wandelen samen in afzondering door een laan.'

Grondtoon: de voortdurende polarisatie van energieën, nodig om een levenstaak te vervullen.

Sabian symbool Maan:
'Een groep jonge mensen zit rond een kampvuur bijeen in geestelijke gemeenschap.'

Grondtoon: de noodzaak zich te verenigen met verwante geesten wanneer men ongebaande paden betreedt die verlicht worden door de nog onzekere glans van een dagende intuïtie van nieuwe waarden.

 

 
zonsverduistering 9 maart 2016


Net voor de Nieuwe Maan is er een totale zonsverduistering, een die we hier overigens niet kunnen zien maar wel zichtbaar is in Borneo. Bij ons geen verduistering, wel een donkere nacht met Jupiter stralend hoog aan de hemel. Als de hemel helder is wordt dit ook een mooi schouwspel.


Jupiter is de planeet van de tekens Vissen en Boogschutter waarin op dit moment ook vele andere planeten staan.
Even de astrologische opsomming van zijn actuele heerschappij in deze horoscoop van de Nieuwe Maan:

 • de Ascendant,
 • Saturnus,
 • Mars,
 • Mercurius,
 • Neptunus,
 • de Maan,
 • de Zon,
 • Chiron en ook
 • de Zuidknoop!


Zo heeft Jupiter in deze periode niet alleen aan de hemel de hoofdrol maar ook in ons leven. Hij waakt over de nacht en over onze dromen. Jupiter is het symbool van de visionaire leraar. Onder invloed van de Maagd (Virgo) is de belangrijkste les: bescheidenheid.Jupiter

JupiterZeer bijzonder is dat de heerser van Jupiter in Vissen staat en dus dat Mercurius en Jupiter een receptie vormen (ze hebben een goede relatie) en dat ze allebei ook in val staan. Dit betekent dat ze op spiritueel niveau actief werkzaam zijn. Voor wie daarvoor ontvankelijk is heeft deze combinatie (en deze periode) een heilzame zuiverende uitwerking.


De horoscoop van deze Nieuwe Maan toont een verzameling van bijzondere krachtige energieën die worden verbonden door (Jupiter en Mercurius) dienstbaarheid, inspiratie en idealisme. Het accent is niet op dat wat ons scheidt, maar op dat wat ons bindt (Vissen).


Verder is het bijzonder opvallend dat Jupiter, Uranus, Zon, Maan en Ascendant allen op 18e booggraad staan van de tekens (in partile). Er is heel veel elektriciteit in de lucht (Uranus), veel rebellies en ook veel bewegingen op aarde; er kunnen daarom dingen gebeuren die ons uit ons midden trekken. Des te belangrijker is het om te focussen op iets constructiefs, om te mediteren, om hartverbinding te zoeken, en om in het nu blijven, etc. Het voorkomt verspreiding van energie en de bijbehorende verwarring.


Want er is ook een T.vierkant in de beweeglijke tekens met een 'fanatieke' Saturnus (in Boogschutter) die de behulpzame Jupiter en de Maan in de houdgreep houdt. Daarbij komt ook een actief Uranus-Pluto vierkant. Dit zijn de belangrijkste thema’s die de sfeer van het jaar 2016 bepalen en nu extra actief zijn.


Er komen meer uitdagingen en wrijvingen, een stap vooruit en twee achteruit (maatschappelijk en politiek): het loopt vaak anders dan men zou willen. Nederland heeft daarvoor een mooi gezegde: als het niet gaat zoals het moet, dan moet het maar zoals het gaat. Zoals vluchtelingen huis en haard hebben achtergelaten en zich hebben moeten aanpassen aan een onzekere situatie, geldt dit net zo goed voor ons. We ondergaan allen dezelfde kosmische energie en crisis.

 

Sabian symbool Zon en Maan:
'Een meester geeft richtlijnen aan zijn disciples'.

Grondtoon
: de overdracht van kracht en kennis welke de oorspronkelijke geestelijke en scheppende Impuls van de cyclus werkzaam en zuiver houdt.

 

 
volle maan februari 2016

 

Tijdens deze Volle Maan ligt de nadruk op fijngevoeligheid. Er is een energie aanwezig die inspireert tot diepe verbondenheid of een gevoel geeft van mystieke ervaring (Maan in XII en Zon conjunct Neptunus). Een ieder van ons beleeft het op z’n eigen manier: via een droom, het zien van een romantische film of het lezen van een spiritueel boek, of een gedicht, of muziek. Daarnaast kan er iets van vergetelheid over ons heen komen, een gevoel dat we iets moeten loslaten. De god van de oceanen trekt ons met zich mee … dezelfde god bekend om zijn machtige gebrul (Neptune’s mighty roars) en het veroorzaken van aardbevingen.


Gelukkig worden Zon, Maan en Ascendant door de boodschapper (Mercurius) aangestuurd die naast de godin van de liefde (Venus) in het nuchtere Watermanteken staat. Het maakt alles een stuk minder romantisch misschien, maar wel duidelijker en begrijpelijker. Onder Waterman krijgen we heldere dromen, de verbindingen die we aangaan zullen eerder vriendschappen zijn dan verliefdheden. Als we daarvoor ontvankelijk zijn kunnen we deze energie constructief gebruiken. De minder positieve kanten - die altijd hun weg vinden omdat we in een dualistische wereld leven - brengen afscheiding, misgenoegen, afstandelijkheid en wispelturigheid met zich mee.
Poseidon

PoseidonOp collectief niveau
komen we bij Uranus (heerser van Mercurius) die al zolang vierkant Pluto staat, en nu ook driehoek Saturnus is (de co-heerser van Waterman). Als we de cycli van de geschiedenis bestuderen vallen aspecten tussen Uranus en Pluto altijd samen met drastische keerpunten.


De huidige Uranus/Pluto cyclus is halverwege de nogal rumoerige jaren 60 begonnen. Richard Tarnas heeft deze cycli onderzocht. In ‘Cosmos and Psyche’schrijft hij: ‘Politically the sixties were characterized by a volcanic eruption of revolutionary ideas and emancipatory activities that affected virtually every area of human experience...the antiwar demonstrations… the cultural revolution in China… the African-American civil rights movement ….feminist revolution… the transformational psychology…
Astrologisch gezien betekent dit dat de maatschappelijke elementen die de menselijke evolutie belemmeren moeten verdwijnen en nieuwe vrijheden bevochten moeten worden.


Collectief gezien vertelt deze horoscoop (geldig voor Nederland en de landen eromheen) dat er verrassende onthullingen of oplossingen vanuit de hoek van financiën en banken kunnen komen (Uranus in VIII) die effect hebben op ons dagelijks leven.Wellicht is de verrassing slechts een bevestiging van datgene wat we eerder al hadden vermoed (Uranus driehoek Saturnus). Misschien worden zaken goedschiks of kwaadschiks naar buiten gebracht (Mars in Schorpioen in III), of juist verborgen gehouden, of door de media zand in de ogen te strooien.


Het zijn collectieve trajecten waar we allemaal aan deelnemen. Op een bewuste manier kunnen we deze stroom van gebeurtenissen niet beïnvloeden, behalve misschien in - of vanuit onszelf. Is ons leven in overeenstemming met wie we zijn? Dat is in dit verband een veel essentiëlere vraag.


 

Volle Maan strandDe Volle Maan in Vissen is de afsluiting van het astrologisch jaar. Het is een bijzonder spirituele fase: een voorbereidingsmoment op de volgende nieuwe maan in Ram; een tijd om geest en lichaam te reinigen en om wat er niet meer toe doet los te laten, zodat we fris het nieuwe jaar kunnen verwelkomen. Zo ontvangen we de zegeningen van deze Volle Maan en kunnen we ze ook doorgeven aan anderen. Deze ‘niet zichtbare activiteit’ is precies wat de wereld nu het meest nodig heeft (Jupiter conjunct Ascendant en Noordknoop).
Sabian symbool Zon:
''Zwaar wegverkeer op een smalle landengte die twee drukbezochte badplaatsen verbindt'

Grondtoon: de bewegelijkheid en intensiteit van de onderlinge wisselwerking welke ingewikkelde sociale processen mogelijk maakt en karakteriseert.


Sabian symbool Maan:
'Bruine en blanke kinderen spelen vrolijk met elkaar'

Grondtoon: het overwinnen van sociaal-culturele vooroordelen.

 


De Ascendant is in de laatste graad van Kreeft, maar zelfs met Leeuw rijzend, komt het accent op het Zon-Maan duo in Waterman. De nadruk komt op overleggen, ondertekenen van contracten, onderhandelen: vrienden en vijanden dagen elkaar uit (huis VII). De benadering is zakelijk (luchtteken), emotieloos en men is gericht op het bewaken van vrijheid. Dit wordt in deze horoscoop extra gestimuleerd. Men zou kunnen zeggen: de heersers van Waterman zijn ‘on speaking terms' met elkaar (driehoek): vrijheid en vorm, maar ook conservatisme en liberalisme, gaan hand in hand. Zo is er, ondanks de crisis sprake van een zeker evenwicht.


De Ascendant maakt geen enkel aspect en dus weten we niet wat zich achter de deur afspeelt (radiostilte). De EU-voorzitterschap van Nederland is voorlopig (van nieuwe tot volle maan) omgeven door geheimzinnigheid. Des te interessanter om er astrologisch naar te gaan kijken.


Opvallend is dat hoe verder we naar het oosten gaan (betreft de berekening van de horoscoop van de nieuwe maan) hoe meer de Ascendant in Leeuw is en hoe sterker de conjunctie tussen Uranus en MC wordt. Ten oosten van Warschau wordt de situatie verwarrender (Neptunus is inconjunct de Ascendant) en rebelser tegelijkertijd (Uranus op MC).


Uranus symboliseert inderdaad mooi de actuele buitenlandse invloeden op de Nederlandse situatie: deze worden zeer onvoorspelbaar. Men lijkt zich aan de rand van de wet te willen begeven door deze naar eigen hand te zetten (Ram/Uranus). En hoe meer we richting het oosten van Europa gaan hoe sterker deze drang lijkt te worden. Het risico dat dit tot een breuk leidt is aanwezig (Mars heer Uranus vierkant Zon/Maan). Achter de ‘besloten deuren’ ontwaren zich ingewikkelde emotionele kwesties (zo te zien in deze horoscoop). De toon is hard. Het zal veel intelligentie van de Waterman (nieuwe maan) vragen om dit in goede banen te leiden.


Zo (Saturnus heer nieuwe maan) wil men graag alle (buiten)grenzen letterlijk en figuurlijk op creatieve wijze (huis V) bewaken maar tegelijkertijd de grote financiële belangen (heer VIII) in het oog houden. Maar er is meer.


Bepaalde zaken (Jupiter heer IX en Saturnus, vierkant Saturnus) gooien roet in het eten. Belangengroepen waken over het milieu (Maagd), de vluchtelingen (oppositie Chiron) en de minderbedeelden (Vissen), of gewoon allen die nu vergeten worden, laten zich steeds meer horen. Deze groepen hebben op dit moment de wind mee (Jupiter conjunct Noordknoop en Mars driehoek Chiron en Jupiter heer IX). Het is de nieuwe realiteit (Maagd) waarmee rekening gehouden moet worden, pijnpunten die men niet zomaar meer kan wegwuiven.


De grote vraag is of alle betrokken partijen in staat zullen zijn om op één lijn te komen (veel groene aspecten). Misschien kunnen ze niet vanwege de chaos en de onmacht, of misschien willen ze niet vanwege de vele verborgen agendapunten. Als 'buitenstaander' zullen we tot na 24 februari (volle maan) moeten wachten voor meer nieuws, maar dat besprekingen grote consequenties* zullen hebben voor velen is wel zeker (gezien deze nieuwe maan horoscoop).

 

* Om echte conclusies te kunnen trekken over de Brexit zouden we de horoscoop van de UK ook moeten bestuderen naast die van de EU.


Sabian symbool Nieuwe Maan:
''Een grote witte duif voert een boodschap met zich mee'

Grondtoon: het antwoord van geestelijke instanties op intense, volhardende en zegevierende pogingen van het individu.

volle maan 24 januari 2016

 

Schorpioen is weer op de ascendant tijdens de Volle Maan (zie: nieuwe maan) en ook staat Mars weer op de Ascendant, echter deze keer operatief vanuit een schuilplaats en niet meer in de frontlinie. De sfeer wordt zo minder defensief maar de strijdlust is er niet minder om. En Schorpioen gaat altijd tot het einde door.


De Volle Maan in de Waterman-maand is bijzonder omdat de Zon over de Maan heerst. Het verkoelende en heldere licht van Waterman straalt. Het water dat uit zijn kruik stroomt is geen water maar levenswater; dorstlessend voor de ziel.


Waterman is een complex teken: twee golven die op elkaar afgestemd (moeten) blijven, en twee heersers: zodoende een teken vol dualiteit. Op dit moment staan deze aansturende energieën (Saturnus en Uranus) in harmonische verhouding tot elkaar: het behoudende / structurerende van Saturnus en het vernieuwende van Uranus vinden elkaar op natuurlijke wijze. Dit kan wat rust brengen zo niet de versnelling van ontwikkelingen een beetje afremmen. Mogelijk wordt nu meer tijd gemaakt om een visie voor de toekomst (vuur) te ontwikkelen of een gedegen planning te maken. Maar er is ook het risico dat dogmatiek (Saturnus in Boogschutter) en autoritair gedrag (Uranus/7e straal in Ram) elkaar zullen vinden.


Deze gegevens (tezamen met Zon/Maan in vaste tekens) moet desondanks genoeg basis en stabiliteit bieden om de druk, die ook zichtbaar is in deze horoscoop, te kunnen weerstaan. Voor Nederland lijkt dit een uitstekend moment om het voorzitterschap van de EU op zich te nemen. De Europese vergezichten zijn nogal beperkt, het is een tijd voor meer pragmatisme, men heeft behoefte aan resultaten en aan koele nuchterheid. En wie, zou je zeggen, kan dit beter dan Nederland?


De oorlogsgod (Mars), heerser van Uranus, in Schorpioen geeft echter ook aan dat er risico’s zijn: zoals het torpederen van constructieve voorstellen; of voor achterkamertjespolitiek (XII). Mogelijk kunnen revolutionaire bewegingen de situatie ineens totaal van richting doen veranderen. Aan de andere kant zijn er juist nu veel kansen voor wie doortastend politiek kan bedrijven in de coulissen om het spel psychologisch slim te spelen en in goede banen te leiden.


Gelukkig of niet, deze martiale strijdlust staat onder aansturing van krachten die het onderste uit de kan willen halen (Pluto vanuit huis III) coûte que coûte. Ook kan het dagelijkse nieuws (huis III en VI) beheerst worden door oude affaires, aan vroegere gebeurtenissen die de kop weer op steken en nader onderzocht moeten worden (exact conjunctie met retro Mercurius in Steenbok). Een samenspel tussen censuur en onthullingen (vierkant Uranus). Op een ander niveau krijgen discussies veel meer verdiepingen.


Wie Mercurius noemt in de astrologie spreekt ook over de handel en de beursen (zeker in Steenbok in huis III en heer VIII) en over alle ‘occulte’ statistieken en percentages, over koopkracht en hypotheken, leningen en spaargelden, pensioenen, aandelen… kortom de hele economie. Mercurius retrograde evalueert de resultaten en komt hopelijk met een nieuw plan (als hij direct loopt). De economen komen dan weer veel aan het woord.


Jupiter (heer Saturnus) staat exact op de Noordknoop die richting aangeeft: vanuit compassie dienstbaar aan het geheel zijn (huis XI), orde in de chaos brengen: kleine stappen vooruit, in het hier en nu blijven, op de details letten en bescheidenheid omarmen.


Het vierkant tussen Uranus en Pluto geeft aan dat we bij de allerlaatste meters komen van de moeizame weg die zich vanaf 2008 heeft geopenbaard: een weg die langs diepe afgronden ging. Nu zal blijken of de weg wel of niet doodlopend is.

 

Sabian symbool Zon
'Een hindoe yogi toont zijn genezende krachten'

Grondtoon: gedisciplineerd gebruik maken van geestelijke energieën bij het herstellen van het natuurlijke evenwicht dat verstoord is door de onharmonische pogingen van de mens om de natuur door middel van het verstand te transcenderen.

nieuwe maan 10 januari 2016

Met deze Nieuwe Maan start een nieuwe maancyclus deze keer onder de auspiciën van Steenbok en Saturnus.


Dit is een pittig begin (het vierkant Pluto-Uranus is erbij betrokken), wat zich kan ontvouwen via wrijving tot en met rebellie tegen de autoritaire patriarchale bestuurlijke orde (Steenbok/Uranus). Het is ook te verwachten dat de sociale onrust groeit die, gezien de standen, bij sommigen gepaard gaat met boosheid, bij anderen met angst voor chaos en onzekerheid. Hoe hoog de emoties kunnen oplopen zal voor een groot deel afhankelijk zijn van de reactie van de bestuurlijke orde. Met name van het welwillende deel dat zich verantwoordelijk voelt voor de situatie en deze wil dragen (positieve kant van Steenbok).


Het zal nodig zijn veel te communiceren en om met goede overdachte wijze woorden te spreken (Pluto en stellium in Steenbok in huis III) met als doel de eenheid te waarborgen (Zon heer MC in Leeuw) en een gedegen plan van aanpak te laten zien (Nieuwe Maan en Pluto in huis III; heer III conjunct Venus in II in Boogschutter). Gebeurt dit niet dan is de kans groot dat jan-en-alleman zich geroepen voelt de ‘wereld’ te moeten redden. Dat is dan geen Steenbok-bestuur meer, dat is Kreeften-moed, de reactie van het volk (om zijn stem te laten horen).


Uranus in Ram
Prometheaanse ideeën (ofwel bewustwordingsprocessen) roeren zich op gebieden van werk, ordediensten en gezondheid/milieu. Vanuit deze werkvelden zal de rebellie komen, omdat ze de meeste veranderingen hebben te verduren of omdat daar de grootste chaos is ontstaan (Uranus in VI).


De heer van Uranus
Met de entree van Mars in Schorpioen (op 3 januari) het teken waarin hij zijn longstay-periode doet (tot eind maart) is de sfeer rond vernieuwingen (Uranus) verandert van diplomatie en welwillendheid (Weegschaal) naar conflict en emotie (Schorpioen).

Mars staat op de ascendant: de dosis opgekropte frustraties kan een broeierige sfeer in het land creëren. Wantrouwen maar ook de behoefte om het conflict tot het einde uit te zitten kan zeer on-nederlandse taferelen laten zien (hoewel ze dat in zekere zin misschien juist ook wel zijn). Onherroepelijk zullen alle mogelijke moderne taboes de revue passeren met het doel om deze voor iedereen zichtbaar te maken. Heilige huisjes moeten omver, van tijd tot tijd moet dit zo gaan. Mars staat voor energie en deze heeft een doel nodig. Energie kan alleen door inzicht en visie in positieve daden omgezet worden; boosheid (positief gezien) heeft het nodig om oude constructies op deze manier los te laten.
Van de Schorpioen komen we weer bij Steenbok (via Pluto).


De heer van de Steenbok
Saturnus staat conjunct Venus in het geldhuis.
Zijn er nog meer tegenvallers te verwachten? Moeten we nog meer minderen? Staan er nog steeds teveel huizen onder water? (Venus heer IV) Moeten we gezonder leven? (Jupiter in Maagd, heer II).


Saturnus is betrokken bij een vuurdriehoek met het MC en Uranus. Dit brengt de nadruk op een Yang werkwijze, die óf elke tegenstand onder controle probeert te houden, óf een goed georganiseerde activistische sociale beweging op de been brengt. De 2e optie is, gezien de sociale context, zeker mogelijk.

Bijzonder is dat de Nieuwe Maan precies transiteert over de Mars van Nederland.De horoscoop van Nederland
- klik hier voor meer informatie -

 

Cadran Lunaire Marseille

dot maan horoscopen 2015
dot maan horoscopen 2014
dot maan horoscopen 2013