terug naar artikelen

Archief 2015
de maancycli van begin tot voleinding door het jaar heen
- astrologisch bekeken
-

- noot: om deze teksten goed te begrijpen heb je astrologische kennis nodig -

2015
 
Steenbok 5 januari 2015 Volle Maan, zon op 14°31 Steenbok om 4:54 gmt
Waterman 20 januari Nieuwe Maan op 0°09 Waterman om 13:15 gmt
  3 februari Volle Maan, zon op 14°48 Waterman om 23:10 gmt
  18 februari Nieuwe Maan op 29°59 Waterman om 23:48 gmt
Vissen 5 maart Volle Maan, zon op 14°50 Vissen om 18:07 gmt
  20 maart Nieuwe Maan op 29°27 Vissen om 9:37 gmt
totale zonsverduistering om 9:46 gmt (zichtbaar bij helder weer)
Ram 4 april Volle Maan, zon op 14°24' Ram om 12:07
totale maansverduistering om 12:01 gmt
  18 april Nieuwe Maan op 28°25 Ram om 18:58 gmt

Stier

4 mei Volle Maan zon op 13°23' Stier om 3:43 gmt
  18 mei Nieuwe Maan op 26°56' Stier om 4:14 gmt
Tweelingen 2 juni Volle Maan, zon op 11°49' Tweelingen om 16:20 gmt
  16 juni Nieuwe Maan op 25°07 Tweelingen om 14:07 gmt
Kreeft 2 juli Volle Maan, zon op 9°55 Kreeft om 2:21 gmt
  16 juli Nieuwe Maan op 23°14 Kreeft om 1:25 gmt
Leeuw 31 juli Volle Maan  zon op 7°56 Leeuw om 10:44 gmt
  14 augustus Nieuwe Maan op 21°31 Leeuw om 14:55 gmt
Maagd 29 augustus Volle Maan, zon op 6°06 Maagd om 18:36 gmt
  13 september Nieuwe Maan op 20°10' Maagd om 6:42 gmt
gedeeltelijke zonsverduistering op 6:55 gmt (niet zichtbaar)
Weegschaal 28 september Volle Maan, zon op 4°40' Weegschaal om 2:52 gmt
totale maansverduistering om 2:48 gmt
( zichtbaar)
  13 oktober Nieuwe Maan op 19°20 Weegschaal om 0:07 gmt
Schorpioen 27 oktober Volle Maan, zon op 3°45' Schorpioen om 12:06 gmt
  11 november Nieuwe Maan op 19°01' Schorpioen om 17:48 gmt
Boogschutter 25 november Volle Maan, zon op 3°20' Boogschutter om 22:45 gmt
  11 december Nieuwe Maan op 19°03' Boogschutter
Steenbok 25 december Volle Maan, zon op 3°20' Steenbok om 11:13 gmt
Horoscoop Volle Maan 25 december 2015

Kort na de winterwende (22 december) een Volle Maan op kerstmis.

Het wintersolstitium is de donkerste dag van het jaar, vanaf dan neemt het licht weer toe. De dagen worden 'langer' maar het duurt even voor we dit werkelijk ervaren. Als de Maan vol is wordt het meeste licht van de Zon teruggekaatst naar de aarde. En zo is de Zon energie toch nog sterk voelbaar.


Vissen op de Ascendant, Neptunus in Vissen (in XII) en Jupiter in Maagd (VII) zijn allen symbolen van uiting van medeleven, vergeving, inspiratie en behulpzaamheid. Dit sluit prachtig aan op de traditionele kerstgedachte.


De Maan in Kreeft brengt gezelligheid in huis maar ook wisselende stemmingen.
De Zon in Steenbok klimt hoog aan de hemel (huis X), symbool van de hoogste creativiteit en van bereik in maatschappelijke betrokkenheid. Zijn Sabian symbool luidt: 'Een groep mensen is bezig een grote kano uit te rusten aan het begin van een reis over water.' De Sabian lijkt ook goed afgestemd op de energie van Saturnus (heerser van de Zon in Steenbok) die vierkant met Neptunus maakt: het water spoelt de grenzen weg. En de andere planetenstanden laten goed zien dat Water, zowel als vloeistof als emoties, het thema is.


Het aspectenpatroon dat gevormd wordt (een ketting van sextielen tussen Jupiter, Venus, Mercurius en Chiron met de bijbehorende driehoeken en één oppositie) heet De Wieg en wijst op de neiging om conflicten en spanningen te vermijden. Natuurlijk blijft Mars de uitdager en het zou best kunnen dat er ook flink gediscussieerd wordt (vierkant Mercurius) over allerlei maatschappelijke en politieke onderwerpen (Mercurius in XI). Uiteindelijk hoeven we ons alleen zorgen te maken over het vierkant tussen Pluto en Uranus (maar deze speelt nu al zo lang dat we er aan gewend zijn geraakt). Ook al dreigt er van alles, de concentratie kan blijven op het samenzijn en daarmee kunnen vele kwade dingen en invloeden buiten de deur gehouden worden of in gezamenlijkheid gedragen worden. Lachen is daarbij het beste medicijn.


Ik wens iedereen hele fijne feestagen.

Inspiratie
, Licht en Liefde voor 2016!

wintersolsticeHoroscoop Nieuwe Maan 11 december 2015 voor Amsterdam


In deze horoscoop vormen Zon/Maan en Jupiter een mogelijkheid voor partijen die tegenover elkaar staan elkaars' standpunten te overbruggen (Mars oppositie Uranus). Het is de enige heilzame stand, echter de energie is krachtig (een conjunctie in vuurteken) en markeert bovendien het begin van de maancyclus. De energie van Boogschutter wijst altijd op de noodzaak om onze pijlen op hogere doelen te richten. Het is daarom essentieel om deze doelen zorgvuldig uit te kiezen (huis XI Boogschutter).

 

Chiron (betrokken bij de Zon/Maan/Jupiter patroon) is in deze situatie de raadgever. Hij staat in Vissen en wijst op de oorzaken achter actuele moeizame relaties (vierkant), een combinatie van onverwerkt leed of angst voor het lijden zelf. Maar als deze emoties de overhand krijgen zullen adviezen vertroebeld raken en achterliggende motieven – wegens een gebrek aan kritisch bewustzijn (Jupiter is tenslotte in Maagd in VIII) – uit beeld verdwijnen. Pas als medelijden in liefde en wijsheid omgezet wordt en (verlammende) angst in moed en hernieuwde daadkracht kan op een inzichtvolle wijze keuzes gemaakt worden die ook een positieve uitwerking op de groep hebben (Boogschutter XI)

 

Jupiter (heer Maan) staat in het occulte 8e huis, het huis dat de geheime processen van dood en wedergeboorte bewaakt, en wiens heerser op de rand van huis XII staat, in Steenbok. Mercurius zou hier in de rol van hoeder van de kudde kunnen zijn (een van zijn vele gedaantes). Onder aansturing van de 'Bok' heeft hij weinig woorden nodig: hier wijst hij naar de afgrond (XII), ziet hij ook de spoken uit het verleden (Pluto) en weet hij uiteindelijk ook de oplossing: verantwoordelijkheid (Saturnus)

 

Deze spoken zijn plutocratisch van aard. In eerste instantie is dit de macht van de financiële wereld en de multinationals, maar gezien Pluto in het collectieve huis staat, liggen de oorzaken van de problemen nog veel dieper. Het gaat om elementen uit de menselijke historie; oude tradities en duistere machten van patriarchale, hiërarchische of theocratische natuur (Steenbok).

 

In het collectieve 'spookhuis' (huis XII) vinden we altijd wat we eigenlijk niet willen weten, horen of zien. In de loop van de eeuwen stapelt zich zo heel wat op. Om de zoveel tijd zorgen de omstandigheden dat ons collectief geheugenverlies weer belicht wordt (nu door Uranus in Ram). Dit is zo'n periode: halve maatregelen werken dus niet.

 

We kunnen ons de komende tijd overspoeld voelen door problemen, misschien meer dan we denken aan te kunnen (Saturnus vierkant Neptunus voor het hele jaar 2016). Niet iedereen kan goed zwemmen en dit roept bij velen irrationele angsten op (zie hier weer Pluto in huis XII) die we serieus kunnen of dienen te nemen – willen we voorkomen dat deze ‘velen’ gaan domineren of in verkeerde handen komen. Aan de andere kant is het belangrijk ze ook de plaats te geven waar ze thuishoren (Huis XII gaat over loslaten), door onze aandacht te verleggen (Saturnus heer XII in Boogschutter in XI) en de energie te richten op dat wat constructief is en net zo goed aanwezig is.

 

We zien Waterman op de ascendant (geldt ook voor België en Frankrijk). Een teken dat in het algemeen voor sociale betrokkenheid staat en ook voor de wil om de eigen vrijheid, identiteit en oorspronkelijkheid te bewaken. Waterman is een dubbel teken; zijn twee heersers laten nu een diepe gespletenheid zien, een spagaat, men komt zo niet makkelijk tot een eenduidig standpunt over het eigen optreden.

 

Aan de ene kant is er een sterke actiebereidheid (Mars), evenwel wil men deze op weloverwogen gronden baseren. Dat vraagt tijd. Zelfs als de discussie roerig verloopt en in het openbaar gevoerd moet worden (huis III) en onder druk van machtige partijen staan (Pluto in XII). Niets zal door deze plutocraten achterwege gelaten worden om alles naar hun hand te zetten. De strategie (Weegschaal) die de voorkeur heeft is het behoedzame van de diplomatie, vaag en saai misschien maar zonder schade. De weg van het midden vraagt zowel evenwichtskunstenaarschap alsook veel psychologische intuïtie. Omdat de horoscoop deze kwaliteiten toont (Venus in Schorpioen) is de kans aanwezig dat de Plutocraten succesvol op afstand kunnen worden gehouden.

 

De sociale context waarin dit plaatsvindt is echter instabiel (t-vierkant in beweeglijke tekens). Sommigen beweren dat 'de crisis' onder controle is, dat de afgrond is ontweken, maar de astrologie zegt dat wij er nog lang niet zijn. Er is nog veel te doen, vooral op het gebied van veiligheid versus privacy; beperking- versus vrije verkeer (huis III en IX). Ook kunnen nog meer genante onthullingen naar buiten komen (klokkenluider Uranus) op allerlei terreinen van politiek, financiën of milieu.

 

Aan de positieve kant zijn er historische en wetenschappelijke ontdekkingen te verwachten of grote technologische uitvindingen mogelijk. Allen met vergaande effecten op de manier waarop we de Watermangedachte uitdragen.

 

De tweede heerser van Waterman geeft nog een ander dimensie aan het verhaal vanwege een vierkant met Neptunus tijdens de Nieuwe Maan in het Huis van bezit en van normen en waarden. Als Saturnus sterker is kan het geld geïnvesteerd worden in de maatschappelijke en ecologische sectoren. Is Neptunus sterker dan is er sprake van het wegvloeien/sluizen van geld, dat smelt als sneeuw voor de zon net als het ijs op de Noordpool.

 

De uitdagingen die in dit vierkant besloten liggen zijn enorm; ze bieden kansen voor creatieve oplossingen. Hier kunnen we denken aan het anders omgaan met het fenomeen ‘geld’ of het gebruik van energie en van natuurlijke bronnen (de Aarde): een interessante opdracht voor economen en ecologen. Ecologisch gezien zal de aandacht moeten uitgaan naar het element Water en de vervuiling daarvan in al haar vormen. Voor de kunsten is deze combinatie uitermate gunstig, in het bijzonder voor muziek, poëzie en films. – C'est son ton qui fera la musique’. Er is dus hoop.

 

Noot: we bespreken hier de ontwikkelingen op korte termijn, de helft van de maancyclus, betreft de invloeden op collectief niveau voor Nederland in de periode tussen Nieuwe en Volle Maan (25 december). Het vierkant tussen Saturnus in Boogschutter en Neptunus in Vissen (en Jupiter als heerser) is toonaangevend voor het gehele jaar 2016. We zullen het dus nog vaker gaan bespreken.

 

 

Ceres in Waterman

Ceres - Amy Adams
omdat Ceres op de ascendant staat

Horoscoop Volle Maan 25 november 2015

Sinds 22 november zijn we onder invloed van de doelgerichte energie van de Boogschutter.


De Boogschuttermaand begint met een Volle Maan en hiermee komt dat wat met de laatste Nieuwe Maan begonnen is tot een voleinding. Het betekent niet dat alles voorbij is, eerder dat er geen nieuwe ontwikkelingen meer bij komen. De confrontatie met het bewust vernietigen van mensenlevens, jonge mensen die genoten van een vrije avond, viel samen met de Nieuwe Maan in Schorpioen. Het besef van onze kwetsbaarheid maar ook de bewustwording dat het belangrijk is om deze manier van leven in een vrije en open maatschappij te beschermen. Ook de solidariteit en medeleven is ongelooflijk groot en hoopgevend.


De horoscoop van de Volle Maan toont dat het nu tijd is om onszelf te hervinden, individueel en collectief, en om ons serieus bezig te houden met het formuleren van hogere doelen die verbindend werken. Het vuur van boogschutter toont ook een strijdbaar element (vuurteken).


Het is tijd voor concentratie (Zon conjunct Saturnus) en voor het ontwikkelen van spiritueel onderscheidingsvermogen (Jupiter in Maagd) als tegenpool van fanatisme (Saturnus in Boogschutter).


Zolang Jupiter (heer van het stellium) in Maagd staat zullen doelen zich richten op het ontwikkelen en promoten van een goede wil, werken aan de bescherming van het kwetsbare - het leven, het kind, de natuur - en de zorg voor lichaam en geest in dagelijkse situaties, met name rond werk en voeding. Eenvoud is hierbij het sleutelwoord.


Jupiter is ook de heerser van Chiron in Vissen waarmee hij in oppositie staat.


Omdat zijn baan tussen die van Saturnus en Uranus ligt wordt Chiron gezien als de brug tussen de persoonlijke en transpersoonlijke planeten, met name tussen Saturnus (begrenzing) en Uranus (bevrijding). En op individueel niveau tussen het persoonlijke en het collectieve.


Chiron is de planeet die ons herinnert dat in ons uniek-zijn, ons anders zijn, de vraag besloten ligt hoe we kunnen omgaan met de verschillen. Waar dient deze uniekheid toe?


Chiron in Vissen (en Neptunus) kan wijzen op een bijna symbiotische manier van meevoelen met het lijden om ons heen, ook al is dat niet bewust (hetgeen de situatie nog lastiger maakt). Op hoger niveau stelt deze positie van Chiron de eenheid van het Leven voor, het contact met de Bron. Als heerser, creëert Jupiter (in Maagd) wat meer ordening en brengt ons in de realiteit, zo drukt hij ons met de neus op de feiten en hun imperfecties. De positieve kant is dat Jupiter in Maagd nederig genoeg is om elke kleine stap te zetten om het grote ideaal te kunnen bereiken. Een illustrerend Chinees gezegde: De man die een berg verzet, begint met het wegdragen van kleine steentjes.


Deze oppositie geldt voor de hele mensheid, maar in de horoscoop van de Volle Maan berekend voor Nederland drukt deze zich uit in de huizen I en VII: het ik en het niet-ik en alle projecties die in deze relatie besloten liggen. Huis VII is ook het huis van de open vijanden waar wij Vissen en Neptunus vinden, ongrijpbaar maar bekend. En ook hier zal Jupiter in Maagd door op de details te letten en zijn vernuftigheid te gebruiken, succesvol zijn.


Het stellium (Zon, Saturnus en Mercurius) en het feit dat Mercurius over de Maan heerst, brengen de schijnwerpers op ons privé leven: familiebanden, de zoektocht (Boogschutter) naar een eigen huis waar geestelijke vrijheid (Boogschutter) heerst. In bredere zin werpt het licht op ons verleden en geschiedenis. Er zijn enige risico’s dat angsten in combinatie met een te principiële visie of zelfs fanatisme (Saturnus) tot verharding leiden (Maan in Tweelingen heer XI oppositie Saturnus) en tot verzakelijking.


Mercurius (heer van de horoscoop en van de Maan) in Boogschutter komt niet goed tot zijn recht (in val). Bovendien staat hij conjunct de strenge Saturnus. De valkuil hier is: tunnelvisie tentoonspreiden en zwaarmoedigheid. Het is een must om actief te blijven inzien en respect te hebben dat het geheel, onze moderne maatschappij, gevormd wordt door diversiteit. Het positieve is dat Saturnus verantwoordelijkheid brengt: het ‘woord’ wordt onder controle gehouden.


Stellium en Maan zijn betrokken bij een T-vierkant in de beweeglijke tekens met Neptunus als apex planeet. De beweeglijke tekens zijn de verbinders en de verspreiders van de dierenriem; ze gaan over communicatie en het verspreiden van ideëen en gedachten; de vierkanten brengen wat stress en dus ook weer nieuwe uitdagingen. Machteloosheid en onzekerheid zijn de belemmeringen die we heel bewust van ons moeten afschudden, omdat ze ons belemmeren om op een andere manier relaties aan te gaan en vorm te geven, die verbintenissen die echt en duurzaam zijn.

Katsushika Hokusai waves

De grote golf van Kanagawa - Katsushika Hokusai

 

En dan Neptunus. Hij is nu de sleutel (tijdens de nieuwe maan was dat Uranus). Op mundaan niveau veroorzaakt hij een ongelooflijke scala aan bewegingen, emoties (inconjunct Mars) desillusies (Mercurius), teleurstellingen (Maan) verwarring over wie we zijn (vierkant Zon). Neptunus vervaagt grenzen (ook al worden deze letterlijk opnieuw opgetrokken): de valkuil is dan ook om alle emoties binnen te laten, medelijden, scheidingen, het ware van het onware niet meer kunnen onderscheiden, achter valse profeten aanlopen. Wellicht voelen we ons vergiftigd door al dat negatieve en met Saturnus is het risico dat we ons op- of afsluiten.


We varen door heftige zeeën, het mooie van astrologie is dat het ons inzicht biedt in de zingeving daarvan. We kunnen ons mee laten sleuren door de storm maar we kunnen ook een rustpunt van licht en liefde creëren. Op het hoogste niveau leidt Neptunus ons vanuit ons hoofd naar ons hart, waar de weerklank met compassie zich bevindt.


Een ander Chinees gezegde geeft aardig weer waar de schoen wringt.

Als er licht is in de ziel, zal er schoonheid zijn in de mens.
Als er schoonheid is in de mens, zal er harmonie zijn in het huis.
Als er harmonie is in het huis, zal er rust zijn in het land.
Als er rust is in het land, zal er vrede zijn op aarde
.


eenheid

Horoscoop Nieuwe Maan 11 november 2015

Nieuwe Maan in Schorpioen; het begin van een nieuwe cyclus van innerlijke transformatie. Met de laatste Volle Maan kwam voortschrijdend inzicht en het besef dat er iets fundamenteels moest veranderen. Met de Nieuwe Maan kunnen we daar een begin mee maken, sociaal, maatschappelijk en persoonlijk. Op individueel niveau zal dit lopen via de gebieden die onder het huis vallen waarin de Nieuwe Maan staat in je horoscoop (19° Schorpioen). Collectief gezien wordt de aandacht gericht op alles wat ons aan het hart gaat (Maan in huis 5 voor Nederland). In dat huis vinden we Mercurius (heer van de Ascendant), de Zon en de Maan: een stellium in Schorpioen. De vraag is: Is er voldoende betrokkenheid voor de dingen die ons zo raken?


Dit stellium en Jupiter vormen een Yod met Uranus. Een Yod wordt ook de “vingerwijzing van God” genoemd. Een Yod wijst naar het punt waar alles samenkomt en dat is hier Uranus, de brenger van veranderingen en inzichten. De energie die deze planeet symboliseert is nu ‘onzichtbaar’ (i.e. ongrijpbaar) en tegelijkertijd uitermate voelbaar (betekenis van de Yod).


Het suggereert dat wij collectief veel last kunnen hebben van vernieuwingen (Ram/Uranus) die 'van boven af' (huis X) genomen zijn zonder dat we het wisten (Yod). Uranus loopt nu retrograde: het gaat om beslissingen die genomen zijn vóór juli dit jaar (toen Uranus nog recht liep). De algemene sfeer kan er een worden van stress en irritaties. Een gevoel van desoriëntatie is ook mogelijk, want veel van wat we dagelijks doen wordt op de automatische piloot gedaan. Wanneer teveel verandert, werkt dit echter niet meer.


Pluto (heer Schorpioen) is bovendien vierkant Uranus en daagt deze tot actie wat de situatie nog pregnanter kan maken met name in veel werksituaties (Pluto heer huis 6). Dit allemaal geeft een vrij krachtig beeld van de energievoorraad rond de Nieuwe Maan. Bewustzijn bestaat uit verschillende lagen.Zo kunnen we ook bewustworden van de oorzaken van onze problemen (Uranus/Yod) en er iets mee gaan doen.
Uiteindelijk kunnen we zorgen voor innerlijke rust en onszelf daarin centreren. Dat is het medicijn.

 

Rescue Remedy

bloemen bach rescue remedie


Bovenstaand is collectief (op Nederland) van toepassing. Op individueel niveau zal het huis waarin Uranus valt en het huis waarover het heerst, aangeven over welke levensgebieden een ieder van ons zal moeten nadenken, zoals waar de Uranus inspiratie vandaan komt, of waar een nieuwe ritmische beweging tot stand kan komen. Mogelijk wordt dit eerst als een verstoring aangevoeld. Dit wordt dan de impuls dan wel het begin dat tot openheid voor iets nieuws kan leiden.

horoscoop volle maan 27 oktober 2015


Jofrah-Schorpioen


De Schorpioenmaand is een periode van inkeer. De energie trekt zich terug naar binnen.

En ook de Volle Maan in Stier (in IV) staat voor een instinctieve wens om ons terug te trekken in ons huis, maar zie... daar staat ook Uranus: de onruststoker. Hij loopt voorlopig nog retrograde (tot aan de kerstdagen ongeveer) maar is toch krachtig onder invloed van de vurige voorstuwende drang van Ram. De stress en de constante veranderingen (waaraan de wereld steeds lijkt te worden uitgedaagd) hebben zich nu ook in onze privélevens genesteld. Als heer van huis II heerst hij heel wispelturig over financiële situaties. Niets lijkt nog zeker.


Mercurius is net voorbij een oppositie met genoemde Uranus (zie ook laatste Nieuwe Maan) en staat hoog aan de hemel. Hij bestuurt Mars en Venus, de heersers van de Zon en de Maan. En opnieuw is er een belangrijke rol weggelegd voor de boodschapper van de goden, die in Weegschaal, de bruggenbouwer, de evenwichtskunstenaar speelt. Terwijl Uranus alles wil wakker schudden en onthullen, neemt Mercurius plaats aan de onderhandelingstafel. Het aspect tussen beide planeten doet vermoeden dat er flink wordt gedebatteerd.

Op het moment van de Volle Maan zal deze spanning wegebben. Omdat de Volle Maan voor een voleinding staat binnen de maancyclus zullen we de komende twee weken de resultaten van eerder genomen keuzes gaan zien.


Enerzijds is er hoop (receptie tussen Mercurius en Venus in IX), want de tendens gaat sterk richting samenwerking. Anderzijds is er onvoorspelbaarheid (Uranus), dus iedere eventuele samenwerking wordt ook voortdurend op de proef gesteld.


Gelukkig staat Mars in Maagd (heer Uranus en Zon). Er wordt secuur nagedacht en gezocht naar praktische oplossingen. De werkwijze (Mars) is nuchter (Venus), zakelijk en wordt in overeenstemming met de wet uitgevoerd (Jupiter). Dit trio kan echter bewerkstelligen dat we op alle slakken zout gaan leggen. Elk onderzoek naar de waarheid verloopt met enorme precisie. Grote stappen vooruit zijn niet te verwachten, maar dat wat bereikt wordt heeft wel kwaliteit, rekening houdend dat vele crisis- en noodsituaties (Chiron in III) voortschrijdend inzicht brengen.


Pluto op de Ascendant (bijheer van de Zon driehoek Jupiter) wijst ook op een periode van krachtige en onomkeerbare veranderingen, die niet te stoppen lijken.


Pluto in Steenbok staat collectief voor de onherroepelijke evolutionaire drang (sinds november 2008) om de structuren die onze verdere ontwikkeling beperken voelbaar te maken. Daarom hobbelen we van crisis naar crisis. Zo installeert zich, stap voor stap, het besef dat er iets fundamenteels zal moeten veranderen.


Last but not least, Saturnus, de heer van deze horoscoop en van Pluto, staat sinds kort in Boogschutter. Onder Boogschutter vallen verre reizen, internationale wetten, intuïtief gevoel van richting, het stellen van lange termijn doelen, ethiek, opvoeden en studeren, geestelijke - en fysieke groei. Saturnus in dit teken betekent dat alle Boogschutter thema's onze aandacht zullen eisen.


Kortom, de energie van deze Volle Maan brengt een bewustzijn van de realiteit, met name van de noodzaak tot veranderingen. Ja het heeft een ernstige ondertoon. Een echte Schorpioen maand.

 

Jofrah Schorpioen

 

deel van tekening schorpioen door Jofrah

Horoscoop Nieuwe Maan 13 oktober 2015

De cyclus van zon- en maansverduisteringen en de periode van retrogressie van Mercurius liggen achter ons. De boodschap luidde: zaken uit het verleden herzien en belemmerende gewoontes loslaten.


Mercurius legt verbanden. Gedurende zijn retro-periode heeft hij onze geest gedwongen om andere verbindingen te leggen en zo tot bijstelling te komen van keuzes rond relaties die niet bij onze waarden en normen horen. Dit geldt voor de algemene situatie in Nederland. Hebben we ons echt open gesteld voor het andersdenken dat hoort bij deze kosmische bewegingen en occultaties? Op z'n best kunnen wij met een opgeruimde geest aan deze nieuwe en pittige maancyclus beginnen.


Mercurius gaat voor een derde keer door het teken Weegschaal: van diplomatieke betrekkingen, afwegingen en twijfels tot aan een volledige stilstand door het onvermogen om keuzes te maken: we gaan het allemaal meemaken.


Deze positie vereist tijd om tot een juist en eerlijk oordeel te komen (Weegschaal). Maar de tijd die we hebben is beperkt, want de looproute van Mercurius eindigt abrupt in een confrontatie met Uranus. Dit kan plotselinge storingen veroorzaken in al die patronen die zo goed uitgewerkt leken te zijn. Ineens doen zich andere zaken voor die alle aandacht vragen en planningen in de war kunnen brengen. We kunnen denken aan een aritmie bij de handel (Mercurius is dan in III), haperende communicatie, verstoring van het reisvervoer, van treinen maar ook van vliegtuigen vanwege Uranus en wegvallende elektriciteit of netwerken.Specifiek voor Nederland is dat de Maan / Uranus oppositie (nieuwe Maan horoscoop) vierkant Mars in Steenbok staat in de horoscoop van Nederland (zie hieronder). Dit transitaire aspect wordt extra geactiveerd wanneer Mercurius rond 24-26 oktober zich voegt bij de oppositie. Dit gebeurt bovendien net vóór de Volle Maan en dus voor de voleinding van deze maancyclus en dit geeft aan dat de laatste week van oktober bijzonder hectisch en spannend zou kunnen worden.

|Horoscoop Nederland met transits rond Nieuwe Maan

 

Omdat Mercurius te maken heeft met handel en Uranus met disruptie kunnen we verwachten dat de gedisciplineerde en efficiënte aanpak van Nederland (Mars in Steenbok dus) flink uit het lood wordt geslagen, met name in de relaties met andere landen (huis VII), maar ook in relatie tot de regerende macht (Mars is nl heer X in de horoscoop van Nederland).

Terug naar de horoscoop van de nieuwe Maan.

Jupiter en Pluto in de Aarde tekens vormen een krachtige driehoek. Jupiter en Pluto heersen over de geldhuizen (V en VIII) en over huis, gezin en bezit (heer IV). Dit geeft aan dat er veel wordt geïnvesteerd in de toekomst en dat duurzaamheid en kwaliteit meer onder de aandacht komen. Dit aspect doet zelfs vermoeden dat veel geld en rijkdom in omloop zal komen (Jupiter heer VIII en V). De negatieve kant is dat het nietsontziend is.


Weegschaal brengt ons bij Venus (liefde en schoonheid) in Maagd die ook een T. vierkant vormt maar met Saturnus (beperking) en Neptunus (vervaging) in de beweeglijke tekens (letterlijk, in beweging zijn).


Dit vierkant verhoogt de creativiteit, de ontwikkelingen van idealen en van een zuiverder visie van de verantwoordelijkheid over de toekomst (Boogschutter). De vervaging van grenzen en de chaos die het met zich brengt, het meelijden met een ander, de vergifting van de natuur, een verminderde weerstand die leidt tot ontvankelijkheid voor virussen.... het kan voelen alsof we niet met rust worden gelaten. Maar dit aspect brengt juist kansen om vorm te geven aan waarden die op een hoger plan liggen dan de materiele waarden. Het is overigens ook een prachtig aspect voor kunst en muziek.

 

Marc Chagall - Orpheus

Orpheus bij Marc Chagallhoroscoop maansverduistering 28 september 2015 voor amsterdam berekend


Ik kwam deze uitspraak van Laura van Dernoot Lipsky tegen. Het past zo goed bij deze maancyclus, begonnen met een zonsverduistering, zich tot voleinding ontvouwend op het moment van de maansverduistering, dat niets anders de juiste houding voor deze cyclus kan beschrijven. Zo mooi verwoord.

 

When we are able to make ourselves as still within as an untouched mountain lake, we have an exquisite reflection of all that is in and around us. ~ Laura van Dernoot Lipsky ~

 

Bergmeer in China


horoscoop zonsverduistering 13 september 2015

Op 13 september is er sprake van een gedeeltelijke zonsverduistering die overigens bij ons onzichtbaar is. Een zonsverduistering staat (in de astrologie) traditioneel voor de val van een bepaalde vorm van leiderschap, soms in letterlijke zin en vroeger was dat de koning.


In oude tijden kon men zonsverduisteringen niet voorspellen, het overkwam de mens en dit bracht oerangsten naar boven. Nu wij exact kunnen berekenen hoe en waar zo'n verduistering te zien is, kunnen we zonder angst naar dit wonderbaarlijke schouwspel kijken omdat we weten dat het licht terugkomt. De Maan staat voor de collectieve gedeelde emoties. Misschien is dit wel de reden waarom we nog steeds emotioneel reageren op een zonsverduistering.


De invloed van de Maan is tijdens deze nieuwe maan heel sterk. Het staat in Maagd en dit teken geeft de toon aan van de nieuwe maancyclus die over 14 dagen op z'n hoogtepunt zal komen om weer af te nemen (na de volle maan).


Maagd is een vrouwelijk teken en heerst over de planten en alle kleintjes, over onze voedsel (denk aan de korenaar) en over onze fysieke en geestelijke gezondheid. Als Maria beeldt ze de archetypische moeder uit die het kind voedt en beschermd. Ze wordt vaak afgebeeld met haar voet op een maansikkel. De oude wijsheid zegt dat ze de ziel voedt en bewaakt in de geheimen van een grot.Maagd Maan Kind

Maria met maansikkel


Te verwachten is dat de energie die hierdoor wordt gesymboliseerd, tot uidrukking komt de komende twee weken. Bovendien is Jupiter, de brenger van bescherming, sinds kort ook in dat teken en nu exact in oppositie met Neptunus, symbool van redemptie.


Het teken Maagd is verbonden met de symboliek van Eva en de godin Isis. De godin Isis werd aanbeden als de ideale moeder en vrouw. Ze was de patrones van de natuur en van magie. Zij was ook beschermvrouw van slaven, zondaars, ambachtslieden en de onderdrukten, hoewel ze ook luisterde naar de gebeden van rijken, aristocraten en heersers. In Griekenland werd ze Demeter, bij de Romeinen, Ceres.

 

Godin Isis

godin Isis fortuna

 

De Maan staat opposiet Cheiron, de 'wounded healer', de leraar, de vreemdeling, de outsider. De Maan staat ook voor het volk van een land, de leiders (Zon) zijn nu verduisterd, de compassie (Maan in XII) wordt vergroot (Jupiter oppositie Neptunus). De nadruk ligt nu op het leren door ervaring (leerhuizen VI en XII) en op dienstbaarheid. Het volk krijgt nu meer invloed (de Maan is heer MC).


Mercurius en Venus, resp. heer Nieuwe Maan en Ascendant, hebben een goede samenwerkingsrelatie (sextiel). Diplomatiek overleg en aan de eenheid werken. De relationele kwesties (uitgebeeld door Venus) zijn nu eerder op vrijheid (Venus driehoek Uranus) dan op plicht en trouw gestoeld. De boodschapper van de goden aan de voordeur (huis I) laat weten dat we opnieuw (of nog steeds) door een omwentelingsfase gaan (hij activeert het Pluto Uranus vierkant).


De ascendant Weegschaal geldt voor de hele regio Europa tot voorbij Moskou. Voor de noordelijke landen van Europa staan de planeten in huis XII. En in XII leren we opoffering en onthechting maar ook onze tot dan toe onzichtbare vijanden kennen.


Een tijd waarin de beste houding in het heden leven is en vertrouwen dat dit de enige juiste weg is. De weg van het hart.


Ceres

ceres

 


PS: voor de duidelijkheid: de interpretaties gelden voor de algemene situatie in Nederland de komende twee weken (tot aan de volgende volle of nieuwe maan). Ze zijn mundaan bedoeld, niet persoonlijk.Als de nieuwe of volle maan belangrijke punten in je horoscoop raakt zul je deze energie wel op persoonlijk niveau ervaren.

 

Horoscoop Volle Maan 29 augustus 2015


Dit is een bijzondere krachtige Volle Maan op vele niveaus.

Ten eerste valt de volle maan-as bij ons precies op de horizonlijn en ten tweede zien we het bijzondere fenomeen dat de heersers van Vissen conjunct de Maan (Neptunus) en de Zon (Jupiter) staan. Ten derde is er sprake van een SuperMaan ofwel de maan is op haar perigeum-zyzygy.


Neptunus,
de god van de zeeën, woelde de zee om met zijn reusachtige drietand terwijl hij met zijn gouden wagen over de golven reed. Wanneer hij kwaad was, aldus de mythologie, veroorzaakte hij stormen en overstromingen of liet hij de rivieren juist uitdrogen.


Deze Neptunus staat nu in zijn eigen teken (voor het eerst weer sinds zijn ontdekking in 1848). In de astrologie wordt hij ook met het onzichtbare geassocieerd, met visioenen en dromen en met wat ze meebrengen aan illusies en desillusies. Amerikaanse astrologen associëren hem ook met 'de golven van de financiële markten' (die voornamelijk drijven op emoties).


En tijdens deze Volle Maan hebben we te maken met een conjunctie tussen deze Neptunus en de Maan die het ritme van eb en vloed regelt. Beiden staan in het beweeglijke waterteken Vissen: letterlijk en figuurlijk heel veel water en woelingen. 


Daartegenover (oppositie) vinden we de andere conjunctie tussen Jupiter en de Zon. Dit duo doet denken aan het orakel van Delphi, dat het domein werd van Apollo (zoon van Zeus) nadat hij de Python had gedood.  

 

Pythia

Pythia
Priestess of Delphi (1891) John CollierAstrologisch gezien, staat de conjunctie tussen Jupiter en Zon, niet alleen voor veel zelfvertrouwen, maar ook voor de mogelijkheid om kennis in wijsheid om te vormen. Hun plaatsing in Maagd geeft aan dat kennis en wijsheid in dienstbaarheid aan het groter geheel omgezet kunnen worden. Dit wordt versterkt door de positie van de Maan en Neptunus in Vissen.Tenslotte de SuperMaan. Deze benaming is door de astroloog Richard Nolle meer dan 30 jaar geleden geïntroduceerd. Er is 3 of 4 keer per jaar een supermaan: de volgende is op 28 september en daarna op 27 oktober (zie)

 

supermaan


Een SuperMaan is dus een astronomisch fenomeen. Het is een nieuwe- of volle maan die nauw (zyzygy) samenvalt met het perigeum van de maan. Deze bijzondere eenlijnigheid aarde-maan-zon is krachtig genoeg om 'onze planeet te laten rinkelen als een bel' schrijft Nolle. Met andere woorden deze standen kunnen zowel aardbevingen als stormen veroorzaken.


"SuperMoons are noteworthy for their close association with extreme tidal forces working in what astrologers of old used to call the sublunary world: the atmosphere, crust and oceans of our home planet - including ourselves, of course. From extreme coastal tides to severe storms to powerful earthquakes and volcanic eruptions, the entire natural world surges and spasms under the sway of the SuperMoon alignment - within three days either way of the exact syzygy, as a general rule.
"
Richard Nolle


In onze regionen valt deze SuperMaan dus precies op de horizonlijn. Vulkanische erupties zijn in elk geval bij ons niet te verwachten. Menselijkerwijs, wat onszelf betreft, zoals water reageert op deze magnetische eenlijnigheid, zo kunnen wij op onbewuste manier emotioneel reageren (Maan / Neptunus /Vissen).

De boodschap van Mercurius is: Blijf Kalm en Weeg Af.

 


PS: in de week na deze Volle Maan is gigantisch veel regen gevallen, overstromingen en stormschade op vele plekken in Nederland. Het emotioneel kwam met de verrassing van de gouden medaille van


Horoscoop Nieuwe Maan 14 augustus 2015 Amsterdam


Tijdens de Nieuwe Maan, nieuw begin van deze maancyclus, ligt er een sterke nadruk op huis 9 en Boogschutter en dus op het zoeken naar nieuwe inspiratie. Jupiter is in Maagd en dat maakt de zoektocht behoedzaam, gezond en praktisch. Uranus daarentegen 'versnelt' ons de toekomst in (driehoek nieuwe Maan). Geen tijd voor mijmeringen.


Mercurius (heer 10 en 7) staat op het hoogste punt, prachtig geplaatst in Maagd: onderscheidingsvermogen, helder denken. De hersencellen zijn aan het werk en oplossingen van praktische aard worden uitgedacht. Daarnaast, omdat Jupiter sinds kort ook door Maagd loopt: werk aan de winkel.


De combinatie Jupiter-Mercurius in Maagd brengt het idee van dienst aan het geheel in beeld (huis 10). Voor Nederland betekent het wellicht dat er aandacht komt op zinvol werk dat goed is voor lichaam en ziel en ook voor de maatschappij. Ook is te verwachten dat thema's zoals milieu, voedsel en gezondheid de komende 2 weken (tot aan de Volle Maan) ingezet worden (en zo verder het hele jaar door want Jupiter blijft één jaar in dit teken). Bescherming van de kwetsbaren (dieren, planten en kinderen) kan nu ook hoofdzaak worden.


Met de onzichtbaarheid van Saturnus (in huis 12 en heer 2) vierkant de nieuwe Maan kan het gevoel komen dat er een zwaard van damocles boven ons hoofd hangt, maar het is een vierkant dus het geeft ook een uitdaging. Saturnus in 12 suggereert ook - als we daar tenminste voor open staan - dat er een nieuwe spiritueel begin mogelijk is (Leeuw in 9); een visie die verlichting brengt en inzicht (Zon/Maan in Leeuw).
Astrologisch gezien: Maan heer 8 in 9; receptie Pluto en Saturnus; Pluto heer 12 en Saturnus heer 2 en 3, Zon heer 9 in 9.


De Sabian graad van de Nieuwe Maan is: 'De postduif volbrengt zijn missie'. De grondtoon:'Geestelijk gericht zijn, in de zin van geoefend zijn in de dienst aan de mensheid. Individuele verwerkelijking beantwoorden slechts aan hun ware betekenis als zij een collectieve functie vervullen.

 

 

Earth Mother painting

Earth Mother - Edward Burn-Jones

 

 

PS: voor de duidelijkheid: de interpretaties gelden voor de algemene situatie in Nederland de komende twee weken (tot aan de volgende volle of nieuwe maan). Ze zijn mundaan bedoeld, niet persoonlijk.Als de nieuwe of volle maan belangrijke punten in je horoscoop raakt zul je deze energie wel op persoonlijk niveau ervaren.


Volle Maan 31 juli 2015
10.44 gmt
Amsterdam

Horoscoop Volle Maan 31 juli 2015 voor Amsterdam

De heerser van de horoscoop is Venus en deze loopt retrograde, hetgeen een bijzonder moment is in de omloop van Venus om de Zon.


De synodische cyclus van Venus (d.w.z. de periode tussen twee successieve inferieure - of superieure conjuncties met de zon vanaf de aarde gezien) duurt 19 maanden. Haar periode als avondster duurt ongeveer 260 dagen. Tijdens deze periode wordt ze het meest helder, een maand na haar maximum elongatie, wanneer ze haar hoogste punt aan de hemel en ook haar grootste afstand tot de Zon heeft bereikt. Dit gebeurde op 5 juni. Vervolgens wanneer ze een beneden conjunctie met de zon maakt wordt ze weer onzichtbaar (red. een beneden conjunctie betekent dat Venus tussen de Aarde en de Zon staat). Dit zal gebeuren op 16 augustus. Op dat moment is zij halverwege haar retrograde fase. Ongeveer een week na deze conjunctie begint haar fase als ochtendster. Een maand later zal ze weer direct lopen en is ze ook zichtbaar als ochtendster (vanaf 6 september). Totdat ze weer verdwijnt als ze een (boven) conjunctie maakt met de zon op 1 juni 2016. Kortom, net als de Maan heeft Venus fases.


Deze opeenvolging van conjuncties maakt een bijzondere mandala aan de hemel in de vorm van een roos, een vijfpuntige ster. De cyclus van Venus resoneert met het getal 5 die ons het biquintiel geeft (72°). Een aspect die het creatief proces van samenbrengen van geest en materie symboliseert. Dat brengt ons bij een minder bekende kant van Venus, dat zij geassocieerd is met het bewustzijn en de activiteit van de geest.De retrograde fase van Venus brengt een fase van introversie op gang. Onderwerpen rond harmonie, schoonheid en waarde worden overdacht. Venus (nog in Maagd) brengt heroverwegingen rond gezondheid en werk, geest en lichaam, natuur en voedsel. Een paar dagen na de Volle Maan, wanneer Venus weer in Leeuw staat, verschuift de aandacht richting een herziening van de zelfwaarde en op financieel gebied wellicht een herziening van de waarde van goud (het metaal dat onder het teken Leeuw valt) en breder gezien van alles wat ons 'goud waard' is
.

 

 

Venus Zon Aarde cyclus

 

Tijdens de Volle Maan loopt Venus weer richting Jupiter en het vierkant met Saturnus. Dit gebeurt in het sociale - en maatschappelijke huis (XI) en suggereert (mundaan gezien) dat de kwaliteit van de diplomatische en zakelijke relaties van toon veranderen. Het enthousiasme (Jupiter) wordt gekoeld (Saturnus), en treft voorbereidingen. Een herwaardering van de financiële reserves is mogelijk. Een periode van ontevredenheid (of onrust) rond relaties en financiën breekt aan en duurt zeker tot 6 september.


De Zon straalt positief nieuws en brengt geluk (heerst over huis XI). De Maan beschrijft ons gevoel. Waterman is koel en deze keer afwachtend vanwege de invloeden van de 2 heersers, Saturnus en Uranus. Saturnus maakt dat men de situatie als ongunstig ervaart (Saturnus in Schorpioen) op het gebied van zekerheid (huis 2) en een leven met minder mogelijkheden. Uranus staat vierkant Mars en door zijn retrogressie weerspiegelt hij een diepe innerlijke ontevredenheid over een algeheel gebrek aan inzicht (en uitzicht). Het lijkt erop dat er een herziening komt op de actuele status quo.


Het zal niet verbazen als Nederland het over een heel andere boeg zal gaan gooien (Uranus in VII vierkant IC/MC en Venus Rx) wat betreft samenwerking en bondgenootschappen, intern en extern. Maar omdat vele planeten op dit moment retrograde lopen, is het voor de astroloog onmogelijk om een voorspelling te doen. Er broeit van alles onder de oppervlakte….maar wie kan weten wat al deze overwegingen zullen brengen.

 

PS: voor de duidelijkheid: de interpretaties gelden voor de algemene situatie in Nederland de komende twee weken (tot aan de volgende volle of nieuwe maan). Ze zijn mundaan bedoeld, niet persoonlijk.Als de nieuwe of volle maan belangrijke punten in je horoscoop raakt zul je deze energie wel op persoonlijk niveau ervaren.


Nieuwe Maan 16 juli 2015
01.25 gmt
Amsterdam

Horoscoop Nieuwe Maan 16 juli 2015

De horoscoop van deze Nieuwe Maan toont veel overeenkomst met de horoscoop van de laatste Volle Maan, met dien verschil dat we nu te maken hebben met de start van een nieuwe cyclus in Kreeft, terwijl we toen met de voleinding (Volle Maan) te maken hadden van ‘iets’ dat in Tweelingen was begonnen (16 juni 2015).Omdat Tweelingen (weer) rijzend is, vinden we de meeste planeten op dezelfde plaats terug. Zoals, Saturnus in VI (de 'harde noten'), Pluto in VII (transformatie via relaties) en Uranus in X (de onvermijdelijkheid van maatschappelijke vernieuwing). Toen spraken we over de conclusie van processen (Tweelingen) nu beschouwen we de start van het nieuwe traject (Nieuwe Maan in Kreeft).Mercurius staat nu in het eerste huis (en niet meer verborgen in XII). De communicatie is directer en geladen met sterke emoties (Kreeft). De conjunctie met Mars (Mars is in val in Kreeft) kondigt een conflictsituatie aan die weliswaar vooral defensief is, maar gemakkelijk kan escaleren met alle risico’s van dien.


Met Pluto in Steenbok in de oppositie worden de relaties onder grote druk gezet. De controverse is gemotiveerd door emoties die afwisselend opgekropt worden (Kreeft) dan weer kunnen exploderen (Mars). Men kan gemakkelijk de ratio verliezen. Met deze krachtige standen moet men het hoofd dus echt koel houden om tot goede oplossingen te kunnen komen.Saturnus die (intussen weer terug) in Schorpioen is, heerst over het grote geld (MC in VIII) en over macht en rechtspraak (Pluto in VII). Er is een receptie (astrologisch gezien) tussen Saturnus en Pluto. Dit betekent dat deze twee planeten 'samenspannen'. Saturnus als vertegenwoordiger van onze diepste twijfels en angsten en Pluto als de planeet die alles naar boven haalt wat opgeruimd moet worden.
Mundaan gezien worden ze het meeste geassocieerd met enerzijds de behoudende macht, wetten en instituties (Saturnus) en anderzijds de collectieve schaduw (Pluto), alles wat collectief verborgen en geheim gehouden wordt.De Nieuwe Maan staat vierkant Uranus: een nogal revolutionaire stand. Uranus (vrijheid/inzicht) en de Maan (veiligheid) staan in conflict (vierkant), Uranus brengt revelaties en dwingt zo tot vernieuwing. Gelukkig staat Saturnus driehoek de Nieuwe Maan. Dit helpt om de realiteit onder ogen te zien en verantwoordelijkheid te nemen.


Tijdens de Venus-Jupiter conjunctie (nog niet eens zo lang geleden) gloorde hoop, nu zijn Venus en Jupiter vierkant Saturnus en de realiteit doemt. Hoe maken we de hoop tot realiteit? Want bij Saturnus gaat het niet om emoties maar om discipline en wijsheid.


Wat kan er worden gedaan? Dat is de grote en moeilijke vraag. Het allermoeilijkste is waarschijnlijk om zonder angst deze ruwe zee in deze periode te bevaren.


Wat kan hierbij helpen? Tijd winnen en beslissingen uitstellen; dit is beter dan de verkeerde beslissingen te nemen. De astroloog zegt: wachten tot de Volle Maan (31 juli).

 Pluto last image

volg Pluto met de nasa

 


PS
: voor de duidelijkheid: de interpretaties gelden voor de algemene situatie in Nederland de komende twee weken (tot aan de volgende volle of nieuwe maan). Ze zijn mundaan bedoeld, niet persoonlijk.Als de nieuwe of volle maan belangrijke punten in je horoscoop raakt zul je deze energie wel op persoonlijk niveau ervaren.


Volle Maan 2 juli 2015
2.20 gmt
Amsterdam

Horoscoop Volle Maan 2 juli 2015 Amsterdam

In de horoscoop van deze Volle Maan valt het Grote Vierkant in de hoofdtekens op. De hoofdtekens zijn impulsgevende tekens, óf ze brengen iets op gang óf ze reageren op iets wat gaande is. Welke taktiek geprefereerd mag worden, het doet een sneeuwbal effect vermoeden. Temeer omdat de hoeken van dit Grote Vierkant in de hoekhuizen vallen welke staan voor fundamentele draaipunten in een horoscoop, zowel op het privé – als op het maatschappelijke gebied.


Mocht je iets rond de 8-12° van de hoofdtekens hebben in je horoscoop, dan kan dit een goed moment zijn om zaken vooruit te brengen en om uitdagingen aan te gaan. Overigens is het omgekeerde net zo goed mogelijk en kun je zelf ook uitgedaagd worden. Dan is het de kunst om niet te vervallen in actie-reactie.


De God van de Handel, tevens ook Boodschapper van de Goden is de heerser van deze horoscoop. Hij staat helaas in huis XII en maakt een vierkant met Chiron, de wijze leider van de kentauren. Het zou kunnen zijn dat ons denken (collectief) wordt vertroebeld door onzekerheid en twijfels over de richting die we moeten nemen. Het is te hopen dat we onze geest ontvankelijk kunnen houden voor het vertrouwen die Jupiter ons kan schenken (hij is sextiel Mercurius) een 'out-of-the-box' oplossing zal dan nodig zijn (is ook mogelijk, want Uranus is sextiel Mercurius).


De Nieuwe Maan (start van de maancyclus) was krachtig en suggereerde veel beweging; de voleinding (deze Volle Maan) wijst op een keerpunt. Het resultaat daarvan zal duidelijk worden gedurende de komende 2 weken (na de Volle Maan) met een een mogelijk inzicht tijdens de laatste kwartier (9 juli) over wat we echt moeten loslaten om ruimte te kunnen geven aan het nieuwe.


Van groot belang is om de les van de Noordknoop te leren (die betrokken is bij het Grote Vierkant). Weegschaal wijst op de noodzaak om bewust te worden van het punt halverwege. De Noordknoop geeft aan dat de les nu is: samenwerking op voet van gelijkheid, afspraken maken die het evenwicht herstelt (valkuil van de Zuidknoop in Ram).


We zien dat Mars en Pluto zeer nauw betrokken zijn bij de Volle Maan as. Anders gezegd Mars en Zon in Kreeft zijn in oppositie met Maan (in val) en Pluto in Steenbok. Daarmee komt de nadruk op de tekens Schorpioen en Ram en dus op de huizen VI en XI: werk en gezondheid, sociaal – en politiek leven. In deze gebieden vinden we de grootste en meeste heikele punten.


Saturnus is retrograde (in huis VI) en loopt weer in de laatste graden van Schorpioen: er zijn nog veel harde noten te kraken. Via de gebieden vallend onder de huizen XI (Ram) en VI (Schorpioen) worden transformatieve krachten (Mars en Pluto) uitgedrukt en geactiveerd (huis I). Met energie en wilskracht wordt zo een totale nieuwe samenwerking (huis VII) tot stand gebracht.


Gelukkig is Neptunus (in Vissen) hierbij betrokken. Het verzacht de uitdrukking van de wilskracht. Hij brengt meer mededogen en verlangen naar eenheid, want Neptunus werkt verbindend.


Joffrah teken Kreeft

 


PS
: voor de duidelijkheid: de interpretaties gelden voor de algemene situatie in Nederland de komende twee weken (tot aan de volgende volle of nieuwe maan). Ze zijn mundaan bedoeld, niet persoonlijk.Als de nieuwe of volle maan belangrijke punten in je horoscoop raakt zul je deze energie wel op persoonlijk niveau ervaren.


Nieuwe Maan 16 juni 2015
14.07 gmt
Amsterdam

Horoscoop Nieuwe Maan 16 juni 2015 voor Amsterdam


Een week vóór de zomerwende op 21 juni (het moment waar de Zon in Kreeft komt), het begin van een nieuwe maan cyclus. De zomerwende is een bijzonder moment in het jaar, vanaf dan loopt de zon in zuidwaartse richting en worden de dagen korter. De invloed van de Zon (vuur energie) is 'vol' en dus de komende maanden zeer actief (astrologisch dan).


Deze Nieuwe Maancyclus kan bijzonder krachtig zijn. Het is voorafgegaan door een periode waarin Mercurius retrograde liep: een kans om alles te herzien en te overdenken, te schouwen en op te schonen, mogelijk een confronterende tijd voor velen. Toch aan alles komt een eind. En als we goed gebruikt hebben gemaakt van deze introspectieve tijd zullen we dankbaar zijn: we zijn beter voorbereid op wat komen gaat gedurende deze maancyclus, die zo te zien aardig druk en onrustig zou kunnen worden.


De Tweelingenenergie is beweeglijk en brengt vele veranderingen op gang. Tweelingen helpt ons verbanden te leggen, afspraken te maken, boeken te schrijven, contacten te maken, en zo voort. Maar dit jaar is de actieve Tweelingen-periode kort (want zolang Mercurius retrograde liep was deze extraversie niet echt mogelijk). Rest ons dit jaar slechts een week (tot aan 21 juni) om beweging in gang te zetten!


Wat zou de beste manier kunnen zijn? 

In deze Nieuwe Maan horoscoop zien we dat Mars achter de Zon is (de conjunctie heeft eerder plaats gevonden nl. op 14 juni). Mars brengt nog meer actie in deze al zeer beweeglijke teken. Het tempo van de bewegelijkheid om ons heen is hoog, dingen worden wellicht te scherp geformuleerd, men is te gestresst, zaken worden té snel beklonken....Berichten en tegenberichten, actie en reactie....alles komt in een enorme stroomversnelling.
Probeer in elk geval niet met alle bewegingen mee te gaan, zeker niet met de bewegingen die niets met je te maken hebben. Doe dan gerust de TV uit en laat de krant maar liggen. Deze hectische tijd duurt zeker totdat de Zon (21 juni) en Mars (24 juni) in Kreeft komen. Dan hebben we nog even wat rust tot aan het vierkant met Uranus...maar daar komen we later nog op terug.


De heerser van dit nieuwe begin (Mercurius) is vierkant Neptunus terwijl de Zon en de Maan vierkant Chiron zijn. Zowel Chiron als Neptunus zijn in Vissen. Water en Lucht dagen elkaar uit.  Dat onze mooie plannen doorkruist worden is vrijwel zeker. Want, Vissen is het symbool van lijden en medelijden, van het wegvluchten maar ook van mededogen, van vergiffenis en onthechting .... en daagt nu het verstand uit (Tweelingen).

Wat doe je dan hiermee?


Dit vierkant tussen Chiron en de Zon/Mars conjunctie brengt een confrontatie met het lijden van anderen. Open je hart, zou wel eens de boodschap kunnen zijn. Collectief en dus ook Individueel.


Tenslotte de Ascendant van deze horoscoop. Hij staat in Weegschaal (evenwicht en harmonie én het gebrek eraan) en ontvangt oppositie van Uranus (in Ram). Uranus in Ram driehoek Jupiter in Leeuw (exact op 22 juni): 'mindblowing insights or changes possible' (zeker als je een planeet hebt rond 18-20°). Voor Nederland (deze horoscoop is berekend voor Nederland) is te verwachten dat de komende periode (tot aan de volle maan) vol verrassingen en plotse wendingen zal zijn.  

‘Keep Calm and....' lezen we overal.... 'Study Astrology! :-)

 

Dante en Beatrice

 


PS
: voor de duidelijkheid: de interpretaties gelden voor de algemene situatie in Nederland de komende twee weken (tot aan de volgende volle of nieuwe maan). Ze zijn mundaan bedoeld, niet persoonlijk.Als de nieuwe maan belangrijke punten in je horoscoop raakt zul je deze energie wel op persoonlijk niveau ervaren.


Volle Maan 2 juni 2015
16.20 gmt
Amsterdam

Horoscoop Volle Maan 2 juni 2015


De derde belangrijkste Volle Maan van het jaar vindt, volgens de Oude Wijsheid, plaats in de maand van de Tweelingen. Het wordt het feest van de mensheid genoemd omdat het Tweelingenteken de mens symboliseert. Ervaring van dualiteit, het constant op pad zijn, het zoeken naar kennis en antwoorden en sparring-partners. Dit luchtteken is volgens de astrologie verbonden met ademhaling en spraak. De lucht die wij allen ademen verbindt ons met elkaar en zo ook woorden.


De Ascendant Schorpioen (noot: deze horoscoop is berekend voor Amsterdam en geldt voor Nederland) symboliseert intensiteit en de bereidheid om totaal van koers te veranderen, in het bijzonder wat betreft het omgaan met corruptie en 'financiën' (heer Ascendant in VIII). Dit wellicht gerelateerd aan de zaken die tijdens de Nieuwe Maan nog verborgen lagen (zoals opgemerkt bij de bespreking van de nieuwe maan, want zaken die beginnen bij een Nieuwe Maan komen tot voleinding rond de Volle Maan)

Maar deze horoscoop maakt ook zichtbaar dat er nog flink wat geheimen bewaard worden (bijheer Ascendant in III retrograde).


Wat betreft de Zon en de Maan, ze staan vierkant Neptunus in Vissen. Op geestelijk en spiritueel niveau is de periode rond de Volle Maan in Tweelingen een verbindende tijd voor sociaal bewustzijn en mensgerichte aandacht. In de esoterische astrologie hoort de tweede straal van Liefde-Wijsheid bij het teken Tweelingen. Neptunus brengt compassie, mededogen en verbeelding, echter op materieel niveau voornamelijk verwarring en chaos of 'bizarre meevallers'.


De retrograde gang van Mercurius versterkt het idee dat alles anders loopt dan we gewend zijn. En we moeten er ook op bedacht zijn dat zaken niet al te vlotjes zullen verlopen.
Jupiter staat mooi in Leeuw en ook hoog in deze horoscoop (en de Zon is de heerser) een goed teken: misschien een kantelmoment in het jaar, ook wat betreft het weer.


Zie hieronder de Sabians voor inspiratie en als je de betekenis van de Volle Maan in juni kent: ga naar Invocation Day voor meer.

 

vollemaanSabian van de Zon - 12°Boogschutter
'Een vlag
verandert in een adelaar - de adelaar in een haan die het ochtendgloren begroet.'


Grondtoon:
de vergeestelijking en bevordering van grote symbolen van een nieuw Tijdperk door geesten die gevoelig zijn voor de manifestaties die er de voorboden van zijn. De adelaar symboliseert geestelijke wil en de kracht om op te stijgen tot het hoogst mogelijk niveau van bewustzijn en doel dat men voor ogen heeft.


Sabian van de Maan - 12° Tweelingen
'Een negermeisje vecht voor haar onafhankelijkheid in de stad.'


Grondtoon:
bevrijd worden van de spoken van het verleden.

 

PS: voor de duidelijkheid: deze interpretaties gelden voor de algemene situatie in Nederland de komende twee weken (tot aan de volle maan). Ze zijn mundaan bedoeld, niet persoonlijk.Als de volle maan belangrijke punten in je horoscoop raakt zul je deze energie wel op persoonlijk niveau ervaren.

Nieuwe Maan 18 mei 2015
4.14 gmt
Amsterdam

Horoscoop Nieuwe Maan 18 mei 2015

 

Deze horoscoop van de Nieuwe Maan in de laatste graden van Stier beschrijft een nogal verborgen start van deze nieuwe maancyclus. De boodschap daarentegen wordt door de verschillende hoofdrolspelers (de planetaire posities) herhaald.


De Maan staat in het huis (XII) van de onbewuste vijanden en verlies. Als ook in het huis van onthechting en dat is een moeilijke spirituele les, zeker voor de gepassioneerde Stier die zo moeilijk kan loslaten.


De stabiele Maan in Stier heerst over geld en bezit (huis II) - overigens dezelfde positie als in de horoscoop van Nederland. Verborgen bezit of verloren bezit?


Venus (heer Stier) staat eveneens voor geld en materieel bezit en heerst ook over het huis van spel en plezier (huis V).


Venus en de Maan zijn in 'receptie' waardoor bezit (huis II) en verlies (huis XII) nog sterker in verbinding met elkaar komen te staan. Is er nog iets wat we zouden moeten weten misschien?

Venus in het emotionele teken Kreeft, is gevoelig voor sfeer, meestal labiel en daarom op zoek naar een veilige haven waar ze kan neerstrijken.


En deze Venus ontvangt nogal wat tegenwerking van de god van de onderwereld die over de 'doden' waakt. In Steenbok en in zijn eigen huis (VIII) wijst hij op de noodzaak tot diepgaande verandering van structuren en geldzaken (belastinggeld valt ook onder huis VIII maar ook de schaduweconomie). En natuurlijk hoort het grote geld ook hier bij en al het (zwart) geld dat in het verborgene wordt verdiend.


Dan de god van de verlichting (Uranus in XI), die voor plotse en onverwachte veranderingen en onthullingen zorgt en mogelijk nu ook voor sociale onrust (huis XI) en nieuwe politieke inzichten; deze staat nu in conflict met zowel de op veiligheid gerichte Venus als op de op macht gerichte Pluto.


Dit T.vierkant is actief tot begin juni. Relaties staan nog even onder zware druk, maar dit is ook een kans om eindelijk zaken aan te pakken. Een conflictueuse sfeer is niet uitgesloten, waardoor breuken mogelijk zijn. Maar men is bereid tot het einde te gaan. In positieve en negatieve zin.


De Zon, symbool van bewustzijn is onzichtbaar (huis XII). Hij heerst over het IC dat ook in het 'geld'huis valt; zaken achter gesloten deuren, verduistering van gelden of zelfs corruptie (en weer de schaduweconomie).


Verder zien we dat Mercurius (de god van de handel en de reizigers) en heer van deze horoscoop (dus sterk) nog stationair loopt (en retrograde per 19 mei). Een tegenvaller voor de vooruitgang, vooral omdat zijn (Mercurius) zaken ongrijpbaar kunnen worden door het vierkant met Neptunus in Vissen. Opnieuw moeten zaken herzien worden.


Kortom: materieel en financieel gezien, hebben we (lijkt het zo) duidelijk een probleem. Geestelijk, een goede tijd voor zelfinkeer (zeker vanaf 19 mei): nadenken over loslaten, onthechting en opoffering. Zoals ik al schreef zijn dit geen vanzelfsprekende thema’s voor het vaste teken Stier. Ze zijn echter wel urgent, want dit kunnen (wellicht) heftige tijden worden.

Zouden we wel tot veranderingen en offers bereid zijn, zonder crisis?


PS: voor de duidelijkheid deze interpretaties gelden voor de algemene situatie in Nederland de komende twee weken (tot aan de volle maan). Ze zijn mundaan bedoeld, niet persoonlijk.

 


Volle Maan 4 mei 2015
3.43 gmt
Amsterdam

horoscoop volle maan 3 mei 2015 wesak festival


Deze Volle Maan van mei is de periode van het Wesak feest, het belangrijkste feest van het Oosten, de tweede belangrijkste Volle Maan van het jaar (de eerste is de Volle Maan die samenvalt met Pasen). De geboorte, verlichting en dood van de Boeddha wordt gevierd.


Het is een tijd van ongebruikelijke en krachtige instroming van geestelijke energie. Daarom bereiden miljoenen mensen zich voor op deze periode door innerlijke stilte en rust om zich heen te creëren en te mediteren. Voor mensen die hier niet op bedacht zijn of geen spiritueel pad volgen, kan deze periode als een onrustige periode ervaren worden. Dit komt door de stroom van energie die dan voorradig is geen bewuste richting krijgt. De kracht van deze periode is elk jaar sterker omdat er steeds meer mensen zijn die zich met elkaar verbinden via meditatie rond deze Volle Maan.

 

Buddha

 

De horoscoop die je hierboven ziet, is berekend voor Nederland maar de aspecten die gemaakt worden met de Zon en de Maan gelden voor de hele wereld.


Jupiter in Leeuw is voor de hele wereld vierkant de Zon en de Maan, versterkt de energie van licht en transformatie (tenslotte vieren we ook geboorte en dood en verlichting van de Boeddha).


Pluto sextiel de Maan is ondersteunend (bij positief gebruik want de Maan in Schorpioen vraagt altijd om transformatie) bij het transformeren van negatieve emoties die door de Maan in Schorpioen zijn opgespaard, zoals verlatingsangst, jaloezie en wrok. Let wel op je emoties want bij negatief gebruik, kunnen nogal wat destructieve emoties loskomen die veel schade kunnen veroorzaken.


Uranus is indirect betrokken bij dit proces door zijn vierkant met Pluto. Hetgeen doet vermoeden dat er meer aardbevingen plaats kunnen vinden. Laten we vooral hopen dat deze van innerlijke aard zullen zijn en niet uiterlijk.


De bespreking van de betekenis van deze invloeden voor Nederland sla ik deze keer over. Het is beter om ons op de spirituele energie af te stemmen die nu voorradig is.


Nieuwe Maan 18 april 2015
18.58 gmt
Amsterdam

horoscoop nieuwe maan april 2015


Tijdens de Nieuwe Maan in Ram staat de ascendant in Schorpioen (voor Amsterdam/Nederland) en daarmee komt de aandacht op de energie van Mars (als heer zon, maan en ascendant). Mars gaat over energie en motivatie, het is een hele kunst om deze energie goed te leren hanteren en inzetten. Of we zijn te agressief of we zijn te timide; 'gewoon' productief en gemotiveerd blijven is niet een vanzelfsprekende werkelijkheid.


Mars in Stier kan zeer constructief ingezet worden (in het meest aardse teken Stier). Er komt meer vertraging en rust, een wil om dingen te bestendigen. Het is nu gemakkelijker om te volharden, om zaken concreet te maken, het is mogelijk om ingewikkelde vraagstukken aan te pakken en om in gezamenlijkheid (huis VII) deze te bestendigen. Heeft hij eenmaal ergens zijn zin opgezet, dan gaat hij tot het einde. Een uitstekend moment (de maancyclus) om dingen neer te zetten.


In de horoscoop van Nederland vinden we de Maan in het teken Stier. Het zal niet toevallig zijn dat de spreuk van Nederland 'Je maintiendrais' is (ik zal behouden). Met deze Mars komt de pragmatische kant van nederland helemaal tot zijn recht.


Het ziet er dus naar uit dat het begin en het einde van deze nieuwe maancyclus samenvalt met de entree van mars in Stier (die half mei in Tweelingen komt). Hervormingen krijgen niet meer de aandacht want het gaat nu om bestendiging van de kwaliteit. Wat de Ram begint (en we zijn nu aan het einde van Ram gekomen) maakt de Stier af. Dit is precies wat de komende tijd van belang is.


Mars is vierkant Jupiter in Leeuw en driehoek Pluto in Steenbok: er kan nu heel veel bereikt worden. Interessant dus, dat 1 mei wereldwijd uitgeroepen is tot Basic Income Day
(wat een mooie synchroniciteit!)


Met Mars en Pluto (heer ascendant en huis 1) en Jupiter (heer 2 en 6), zie ik een roze toekomst voor dit idee in nederland, of op z'n minst een start.

 

Sabian Graad van de Nieuwe Maan:
'De muziek der sferen'.


Grondtoon

Afgestemd zijn op de kosmische orde. Luisteren naar de innerlijke Stem, zonder deze Stem te verpersoonlijken op een manier die valse schijn wekt. Het is de Stem van het Geheel waarvan men zich begint te realiseren dat men er een uiterst klein deel - niettemin een betekenisvol deel - van uitmaakt, want iedere noot van het universele Akkoord heeft zijn plaats en zijn onuitwisbare betekenis.


Volle Maan 4 april 2015
totale maansverduistering 12.01 gmt
Amsterdam

horoscoop maansverduistering 4 april 2015

 

Tijdens de volle maan van Pasen is er een een totale maansverduistering. Bij een totale maansverduistering staat de aarde precies op een lijn tussen de maan en de zon. De maan komt dan in de 'kernschaduw' van de aarde en krijgt daardoor een rode kleur (voor het technische verhaal over deze kleur, klik hier).

 

Een van de effecten van een maansverduistering volgens de astrologie is dat er iets los gelaten moet worden, namelijk de levensgewoontes die verbonden zijn aan de positie van deze maan bij teken en huis. Onbewust gedrag (gesymboliseerd door de Maan) wordt verduisterd. Het kan interessant zijn om te kijken in welk huis de Maan (op 14̊ Ram) valt in je geboortehoroscoop om aandacht te geven aan de zaken van dat huis die 'opgeruimd' kunnen worden.


Ietwat ingewikkelder is het om de rollen van de Maan en van de Noordknoop in deze horoscoop te interpreteren. Ze staan conjunct in Weegschaal in huis III. We kunnen ons afstemmen op de Maan of op de Noordknoop, maar omdat ze nu een eenheid vormen is het moeilijk om een onderscheid te maken tussen hun respectievelijke betekenis en invloed.


De Maan wijst op gewoontes en bijna alle gewoontes zijn onbewust. De Noordknoop wijst op een energie die we moeten ontwikkelen, dus op iets waaraan bewust gewerkt moet worden.

Een behoefte aan harmonie die ons een veilig gevoel geeft óf het bewust werken aan een geest van coöperatie op basis van gelijkwaardigheid.

Samenwerken (Weegschaal) betekent o.a. dat twee (of meer) partijen elkaar respecteren en bij wijze van spreken een conflict aandurven om de relatie levend te houden, maar tegelijkertijd elkaars standpunten als waardevol zien. Ik denk dat het democratisch denken hier op gebaseerd is, of zou moeten zijn: vertrouwen.


Goed om nu te gaan kijken of de relatie(s) waarbij we betrokken raken gebaseerd zijn op de Maan principes of op de Noordknoop principes. Is er sprake van gelijkwaardigheid? Of voelen we dat we ons moeten aanpassen om de lieve vrede te bewaren, of om de relatie in stand te houden? Is er sprake van samenwerking? Is er sprake van respect?
AIs dit laatste afwezig is, dan is de relatie waardeloos.


Daar ligt een klus. Op persoonlijk en op mundaan niveau.


De Zuidknoop (in Ram) Mercurius, de Zon en Uranus zijn conjunct. De Zuidknoop is de bekende weg (in tegenstelling tot de Noordknoop die de kwaliteiten voorstelt van de onbekende weg) en wordt nu versterkt door de kracht van drie planeten. Jupiter in Leeuw (vuur) staat er ook nog driehoek op en vergroot deze kracht zelfs nog meer.


De Weegschaal klus is dus niet zo maar geklaard. Het zal niet meevallen om op een intelligente en beschaafde manier (Weegschaal) weerstand te bieden aan de vooruit stormende vuur energie. Hoe houden we het hoofd nu koel? De lieve vrede bewaren (de Maan in Weegschaal) lijkt met deze standen geen optie.


Gelukkig’ hebben we Pluto in Steenbok om dat vuur (Ram) te dwarsbomen. Want er is een (geestelijke) noodzaak om deze negatieve kant(en) van Ram om te vormen, zoals: geweld, agressie, egoïsme, overmoed, stoerheid, grootspraak, etc. tot iets dat moed en hoop voor de toekomst geeft.


Tijdens deze Volle Maan hebben we ook te maken met een heel krachtig T.Vierkant in de hoofdtekens. Dit aspectpatroon kan ook voor grote problemen zorgen als we de Ander (het niet-ik) blijven zien als een vijand want de energie is er een van actie en reactie. Escalatie ligt op de loer.
Maar zoals bij alle crisispunten, is dit ook een kans om het wiel om te draaien (keerpunt). Het is een moment om ons bewust te concentreren op de Weegschaal-energie, om na te denken over samenwerking, om gelijkgestemden op te zoeken en krachten te bundelen om escalatie te stoppen.


Voor Nederland kondigt dit T.Vierkant aan, dat plotse gebeurtenissen met betrekking tot buitenlandse affaires zoals handelsbetrekkingen, rechtspraak en media(propaganda) in conflict kunnen komen met gebieden in de werksituatie en (volks)gezondheid. De vraag daarbij is: gaat het volk (= Maan) bewust kiezen in plaats van reageren? Dit aspect kan ook betekenen dat we ‘gewoon’ problemen ondervinden met het reizen van A naar B of dat communicatielijnen wegvallen.


Een positieve en hoopvolle factor in deze horoscoop is dat Venus (heer Maan in Weegschaal) en Mars (heer van de Zon in Ram) allebei in Stier staan. Daardoor kan Venus (heer Mars) de overhand krijgen. Het koppige pragmatisme kan zo de onrust en heethoofdigheid kalmeren en voor meer stabiliteit zorgen. Wel is er een zeker gevaar dat Venus geïsoleerd opereert.


Op persoonlijk gebied is de Sabian graad van deze Venus in Stier interessant:
'Een witte duif vliegt over woelige wateren'.
De grondtoon: 'De geestelijke inspiratie die het individu ontvangt als deze een crisis te boven komt'.

 

Addendum


Als we de horoscoop van Nederland erbij nemen zien we dat de maansverduistering as exact op Venus valt (zie horoscoop hieronder). Venus heerst over huis IV en over de Maan en heerst dus over het volk. Huis IV (staat voor de oppositie en de massa) en Huis X (staat voor de regering en alle leidinggevenden) zijn betrokken bij het crisisproces.
Dit Venus/Mars vierkant wordt geraakt door het Pluto/Uranus vierkant en wel sinds 2014.


Horoscoop van NederlandWat zien we? Enerzijds, de ongeduldige en dwangmatige bereidheid tot hervormen heeft consequenties voor de manier waarop Nederland zich in de wereld profileert en gezien zal worden. Aan de andere kant lijkt de actuele wereldcrisis Nederland meer te raken dan wij misschien beseffen.


De (astrologische teken) heerschappij wijst naar de heerser van Mars (Saturnus). Deze leidt ons naar de oorzaak. Het brengt ons bij alle geheime diensten, grote financiële organisaties, banken en multinationals, belastingdiensten en pensioenfondsen en alle instituten die over onze veiligheid en geld ‘waken’, die geld omvormen tot meer of juist tot minder (dit is huis VIII). Eigenlijk kunnen we niet veel zeggen over dit huis omdat de zaken van huis VIII in duisternis gehuld zijn. Vanwege de actuele transits en in combinatie met de maansverduistering lijken deze huis VIII-onderwerpen voor Nederland de oorzaak te zijn van vele keuzes die nu gemaakt worden. Er is een gevaar dat, mochten er nog meer problemen komen in deze gebieden (of door verkeerde, of te laat genomen maatregelen), een nog veel grotere crisis zal ontstaan.


Nieuwe Maan 20 maart 2015
totale zonsverduistering 9.46 gmt
Amsterdam

Horoscoop zonsverduistering 20 maart 2015

Net voor het begin van een nieuwe astrologische jaar (Ram), is er een zonsverduistering in de laatste graden van Vissen.


Een zonsverduistering betekent dat zon, maan en aarde op één lijn zijn vanuit de aarde gezien. We zien dat de maan voor de zon schuift en zodoende de zon verduistert. Het is een vreemde gewaarwording. Zelfs nu we in staat zijn om precies te voorspellen hoe lang het zal duren zijn we toch opgelucht wanneer de zon weer te voorschijn komt. In de astrologie staat de Zon voor geestelijke energie, individualiteit en creativiteit. Zelfs de minst spiritueel georiënteerde mens kan een mystieke ervaring beleven wanneer hij een totale zonsverduistering ziet.


In Nederland zal slechts een gedeeltelijke zonsverduistering te zien zijn (84 procent). Toch zal het merkbaar donkerder worden en we zullen waarschijnlijk ook opvallende lichtvlekjes kunnen zien in de schaduwen. De totale zonsverduistering is ook on line te volgen op deze pagina, de Noorse TV verzorgt een live-uitzending vanaf Spitsbergen.


zonsverduistering

 


Laten we nu overgaan tot de astrologische (mundane) interpretatie van de horoscoop (berekend voor Amsterdam) van deze bijzondere nieuwe maan.


De Maan verduistert niet alleen de Zon, ze heerst ook over deze horoscoop omdat zij de heerser is van de ascendant, ook al staat deze net op 0̊ 41' in Kreeft. Een belangrijke rol is voor haar weggelegd. Omdat de Maan in het teken Vissen is, worden emoties enorm versterkt net als alles wat met water te maken heeft. Met Vissen kan het enorm variëren en wisselvallig worden, want zowel Maan als Vissen zijn ontvankelijk en wisselvallig. We zullen sensitiever zijn dan normaal voor onze omgeving en daarom is het belangrijk om te zorgen voor een positieve energie om ons heen, of in onszelf. In elk geval: wees geaard zodat je niet overspoeld wordt door een collectieve golf van emoties. Dit is met name het geval als je iets hebt in je horoscoop op 29°̊ van de beweeglijke tekens. De positieve uitwerking is het schoonspoelen van deze emoties zodat we als herboren uit deze cyclus kunnen komen (d.w.z. tot aan de volle maan).


Opvallend is dat deze Zon-Maan conjunctie geen enkel aspect ontvangt van andere planeten. Dit zorgt voor een extra krachtige uitwerking omdat zo'n conjunctie door niets wordt weerhouden of bijgesteld. Aan de andere kant zorgt het, juist vanwege de afwezigheid van contact met andere planetaire energieën, voor een selectief effect. Het is zodoende een actief-, maar ook een geïsoleerd gebeuren.


Wat betreft de heersers van dit ongeaspecteerde duo, de spagaat tussen hen is groot. Jupiter is driehoek Uranus en Neptunus vierkant Saturnus. Via Saturnus en Uranus komen we vanzelf bij Waterman (het MC). De richting is daarmee duidelijk: transformatie (MC in huis VIII), dood en wedergeboorte - laten we maar vooral op dat laatste hopen - van een nieuw sociaal bewustzijn (Waterman = groepsbewustzijn)..


Maar hoe de spagaat te beschrijven?


De samenwerking tussen Jupiter (expansie/hartenergie) en Uranus (verlichting/wil) drukt zich uit op een vanzelfsprekende manier. De dynamiek is groot en vooruitstrevend en veranderingen kunnen in een enorm versneld tempo plaats gaan vinden. Het heeft een positieve uitdrukking in geval van goede-wil (goede wil betekent wil tot het goede, ofwel wil+liefde).


De samenwerking tussen Saturnus (structuur/vorm) en Neptunus (beelden/symboliek) is veel frustrerender. Er zijn meer opties mogelijk. Of we komen in een enorme chaos terecht, of het lukt ons om vorm te geven aan visie waarin compassie en mededogen (Neptunus in Vissen) een rol heeft. Maar de energieën van Saturnus (de discipline) en Neptunus (de overgave) zijn geen natuurlijke vrienden. Het vraagt inzet en ook durf om twijfels en intimidaties te overwinnen. Omdat Neptunus in Vissen is én Saturnus in Boogschutter, is Jupiter hun heerser. En zo komen we weer bij de Jupiter driehoek Uranus.

(Ik spreek altijd over de mundane interpretatie van de horoscoop voor Nederland).


De tweede dominante toon in deze horoscoop is dus extravert en expressief: Jupiter en Uranus zijn beiden in vuurtekens. Het aspect is versterkt omdat het geaspecteerd wordt door Pluto in Steenbok, intussen al op 15̊ Steenbok. Daarmee is overigens de laatste exacte vierkant tussen Pluto en Uranus een feit. We worden echter wel in een toekomst gepropulseerd van onzekere aard. Ten eerste, omdat we nog steeds in een economische en geestelijke crisis verkeren en, ten tweede, nauwelijks geconsulteerd worden over wat we willen met de toekomst van het land. We weten bijvoorbeeld niet waar de zgn hervormingen en enorme bezuinigingen op de zorg toe leiden. Ook is de kloof tussen de elite (Pluto in Steenbok) en het volk (Maan) in snel tempo groter geworden. Het verschil tussen geest en materie, tussen wil en liefde lijkt steeds verder uit elkaar te liggen.


In deze maatschappelijke context zullen deze planetaire energieën hun invloed uitoefenen. Wie ontvankelijk is voor macht zal de machtenergie gebruiken, wie ontvankelijk is voor liefde zal deze niet altijd kunnen aanwenden tot het goede. Want liefde is kwetsbaar en 'daar waar macht heerst, is er voor de liefde (vaak) geen plaats.'


Wees dus voorbereid.

Volle Maan 5 maart 2015
18.07 gmt
Amsterdam

Volle Maan 5 maart 2015 Amsterdam


Deze Volle Maan horoscoop zou de voleinding moeten symboliseren van alles wat rond de Nieuwe Maan is gestart (denkt aan de 29°59 Waterman). Meer en beter wordt het niet.


Opvallend is dat de heersers van Zon en Maan (de hoofdrolspelers van de Volle Maan) ook tegenover elkaar staan (Jupiter oppositie Mercurius). Het visionaire, het dramatische en het leidinggevende staan tegenover de helderheid van een begenadigd communicatief talent dat voornamelijk horizontale (waterman) lijnen kent
.


De nadruk ligt duidelijk op de communicatieve krachten (Mercurius, heer ascendant, MC en sterk in Waterman).

We kunnen denken aan films (waterman en huis V) en documentaires die nu uitkomen en de menselijke maat (waterman) belichten of juist de technologieën (andere kant van waterman). Denk aan drones en softwares en alle andere wetenschappelijke technologieën die als speelgoed en creaties (huis V) worden gezien, aan de sociale samenhorigheid en participatie waaraan nu sterk geappelleerd wordt als creatieve oplossing voor zowat alle problemen in Nederland. En deze creative participerende burger eist nu ook de beloofde geljikwaardigheid op (ben overigens benieuwd of dit wel de bedoeling is van de overheid - dat zullen we nog zien).

Deze horoscoop zegt dat er rond deze thema's groot idealisme aanwezig is. Of, moeten we spreken van ideologie? (want Saturnus heer V is vierkant Neptunus).


Jupiter staat stoer in Leeuw (in receptie met Zon) en kan nogal aan het overdrijven slaan. Hij is nog steeds retrograde en dat betekent dat het vuur binnen blijft, de leiding gevangen is. Het optimisme dat men zou willen tonen krijgt inderdaad flinke dompers te verwerken ( twee inconjuncten van Zon/Vissen /vaag licht en Plutonische/duisternis).


De hoop lijkt gelegen te zijn in briljante ideeën die een nieuw licht werpen op problemen (Jupiter driehoek Uranus, de heerser van Mercurius). Maar het vuur van Prometheus (Uranus) kan schokkende zaken onthullen --de lelijkheid van de werkelijkheid. De waarheid is nooit leuk, misschien omdat ze altijd onverwacht komt, als een bliksemschicht.


En zo werkt Uranus.


Uranus, de spil van deze horoscoop.

- hij pusht Venus in Ram (symbool van de actieve vrouw) en dat net voor de Internationale Vrouwendag, die (daardoor) zeer waarschijnlijk een strijdbaardere wedergeboorte zou kunnen beleven (vierkant Pluto) - uit haar as herrijst de vrouwenemancipatie. Overigens geen minuut te laat want aan de positie van vrouwen wordt de laatste tijd flink gemorreld, ook in Nederland.

- hij wordt aangewakkerd door Mars in Ram (staat sterk) en dit kan accute en heftige reacties oproepen. Frustraties kan plotse woede worden. Dus let goed op jezelf!

- hij heerst over werk en gezondheid en de dagelijkse beslommeringen (huis VI) en ook over de Zon (in VI) die nu de rol krijgt om een tot nu toe onzichtbare collectieve chaos (heer XII en Maan) te gaan coördineren. Een onmogelijke taak want de Zon is in Vissen en Vissen houdt zich niet bezig met coördinatie en ordening maar met verbeelding en mededogen. Deze (Vissen) energie draagt zowel het lijden van de armen, de zieken en de zwakkeren (Chiron en Neptunus en Vissen) als de genezing in zich. Maar wie gaat (wilt) dit echt horen?

- wakkerschuddende Uranische-energie staat op gespannen voet met de dienende vrouwelijke energie (Maan in Maagd) die op dit moment gezien kan worden als de 'onzichtbare innerlijke vijand'. De dienstbare Maagd is opgeofferd. Als ik dit zie, is het moeilijk om niet te denken aan de meer dan 100.000 mensen (en de meeste zijn vrouwen) die in de zorgsector werken en ontslagen worden. Door deze oncomfortabele situatie (met de rebelse Uranus) kan de ongehoorzaamheid en ook de woede toch zichtbaar gaan worden (Volle Maan = resultaten).


Over deze horoscoop valt heel veel te zeggen maar dan haal ik de deadline niet meer om dit artikel vóór de Volle Maan te publiceren. Ik ben al laat.


Tenslotte, de Volle Maan op de as Maagd/Vissen is op hogere niveau het symbool van de overdracht van spirituele hart energie waar jij je ontvankelijk voor kan maken door je af te stemmen op de subtielere geestelijke energieën die op dit moment naar de aarde vloeien (de Aarde is conjunct de Maan), en niet op de chaos van het aardse bestaan (Saturnus vierkant Neptunus). Je kunt dan een channel worden van deze energie op je eigen manier. Dit is vooral essentieel voor mensen die geboren zijn in een van de vier beweeglijke tekens: Tweelingen, Maagd, Boogschutter en Vissen.

 

Sabian Zon in Vissen:'Een officier instrueert zijn manschappen in verband met een oefening waarbij een bestorming onder scherp spervuur zal plaatsvinden'

Grondtoon: de noodzaak van een grondige training voor alle ingewikkelde en daardoor gevaarlijke sociale rituelen waarbij kracht wordt gebruikt of opgeroepen.

Sabian Maan in Maagd: 'Een fijne kanten zakdoek, erfstuk van moedige voorvaderen.'

Grondtoon: de kwintessens van handelingen die op de juiste wijze volvoerd zijn. De mystieke liefde.

 

Volle Maan 3 februari 2015
23.10 gmt
Amsterdam

Horoscoop Volle Maan 3 februari 2015


De Volle Maan toont een objectivering van alles wat rond de Nieuwe Maan (20 januari) in beweging werd gezet. Toen wees de ascendant (van de horoscoop van de nieuwe maan) nog op luchtigheid, speelsheid en communicatie. Nu komt het er op aan het evenwicht te behouden (Weegschaal). Of te leren verliezen zodat een nieuwe fase kan intreden.


Het Maan/Zon-duo is betrokken bij een Tetraëdische Yod. Een aspectenpatroon dat ook de Groene Draak wordt genoemd.
De Groene Draak bestaat uit een Yod + Oog die samen verbonden zijn door een oppositie. De stompe spits van dit aspectenpatroon wordt Oog genoemd. De astroloog Bruno Huber zei dat het een op waarneming gericht energiepatroon is: wij nemen alles waar via de planeet die op het midpunt staat (hier de Zon). Omdat er sprake is van een midpunt is het een krachtig aspectenpatroon. Zon=Chiron/Pluto. En dit geldt ook voor de Maan. Bijzonder daarbij is dat de Zon, heer Maan is. M
.a.w. we komen steeds bij de Zon terecht, in Waterman en heer XI, het huis van Waterman. En het komt ons huis binnen (want de zon staat in IV).

We zijn ondergedompeld in een bijzonder sterke Waterman-energie. Of beter gezegd, we moeten er iets mee.


De Zon staat voor zelfbewustzijn maar in Waterman spreken we eerder van groepbewustzijn waarin vrijheid, gelijkheid en broederschap (op z'n best althans) de boventoon voeren. Waterman kan ook kil en dictatoriaal zijn en zijn idealen (meestal van liberalistische aard) aan anderen opdringen.
Het Watermansymbool bestaat uit twee golven watermandie regelmattig kortsluitingen maken en/of uit fase zijn. Het valt niet mee om geest en stof (zo boven zo beneden) op elkaar af te stemmen.


Nu doet zich de bijzondere situatie voor, dat zowel Saturnus als Uranus (de heersers van Waterman) vierkanten vormen. Er is sprake van conflict en blokkade.
De eerste (Saturnus) is vierkant Neptunus in Vissen en staat voor het vormgeven aan idealen in welke vorm dan ook. André Barbault heeft gezegd (en bewezen) dat de combinatie Saturnus/Neptunus voor het linker sociaal deel van het politiek spectrum staat (zie dit artikel); de tweede (Uranus) is vierkant Pluto in Steenbok een vierkant die zo vaak besproken is en die de diepgaande maatschappelijke omwentelingen symboliseert waar we op dit moment door heen gaan (dus niet alleen in Nederland) en waar we nog lang niet uit zijn.


De wilskrachtige en omvormende energie van Pluto is werkzaam in het huis van de communicatie; de genezende werking van Chiron is werkzaam in het huis van de kinderen. Ons bewustzijn (de Zon) ontvangt van beide kant informatie en moet een vertaalslag maken richting synthese (eigenschap van de Zon). Welke creatieve conclusies uit dit proces mogen komen, ze zullen licht werpen (Zon) op de realiteit waarin we leven (huis IV): Ons Huis.


Omdat Saturnus (heer IV) in het geldhuis staat en zowel op sparen, bezuinigingen als angsten voor verlies wijst, en omdat Pluto wilskrachtig heerst over dat geldhuis en in huis III staat én deel is van de Yod, kunnen we verwachten dat de emoties hoog zullen oplopen. Gelukkig komt het (via huis III) in de krant en op TV. Kortom het ligt op straat.
Uranus de rebel zal de Plutocratische neigingen niet met rust laten (en vice versa). Omdat de onrust (Uranus) in het werkhuis staat, is te verwachten dat het onrustig is op de werkvloer en/of dat uit de stand van zaken rondom werkgelegenheid en gezondheid (en milieu) onthullingen komen.


Tenslotte Jupiter. Hij staat in het vuurteken Leo (conjunct de Maan) in huis X (de macht) weliswaar retrograde maar heer III (de straat en de buren) en heer VI (werk en gezondheid). De retoriek gaat onherroepelijk veranderen. Ik doe de gok dat de hoop ligt in het vermogen van vrouwen om voor zichtzelf op te komen en voor hun rechten te vechten. En ik heb het wel over Nederland.


Of de ascendant Weegschaal zijn evenwicht zal kunnen bewaren, is na al dit, toch erg te betwijfelen. Dat er keuzes gemaakt zullen worden, is dan weer positief.


Nieuwe Maan 20 januari 2015
13.15 gmt
Amsterdam

Horoscoop Nieuwe Maan 20 januari 2015


Het valt me deze keer zwaar om te schrijven na wat gebeurt is in Paris na de Volle Maan van 5 januari 2015. Wat kun je zeggen en wat kun je beter weglaten? Een ding is duidelijk: de discussie over de vrijheid van meningsuiting is niet afgesloten. Opvallende momenten van typische synchroniciteit. Neem bijvoorbeeld het boek van Voltaire, 'Traité sur la Tolérance' dat nu als warm broodje over de toonbank gaat. Het thema is actueel, maar frappanter is dat dit boek voor het eerst gepubliceerd werd tijdens een Pluto-in-Steenbok vierkant Uranus-in-Ram transit.In de horoscoop van de Nieuwe Maan berekend voor Amsterdam zien we dat de Nieuwe Maan nét in Waterman (0°08'!) staat. Mijn eerste astrologie lerares zei altijd - maar helaas ik heb nooit gevraagd waarom- dat iets bijzonder aankondigt. Bestudeer dan maar óf en wát de nul graad doet in je horoscoop de komende tijd. Ik ben benieuwd.


De Nieuwe Maan is sextiel Saturnus, de traditionele heerser van Waterman en dit kondigt een serieus en hopelijk ook volwassen begin van deze nieuwe maancyclus. Maar het is wel zo dat het vierkant met Neptunus veel verandert aan de kracht en het structurerende effect van Saturnus. De vraag is: hoe gaan we hiermee om? Waar ligt het overwicht? Bij de oplossende en vervagende energie van Neptunus of bij de strenge doctrine van Saturnus (in Boogschutter)?


Saturnus) gaat heersen over de verborgen krachten van de maatschappij (huis VIII), over geloof (huis IX) en over alles wat gepubliceerd wordt de komende tijd.
Het is te verwachten dat zware financiële offers worden gevraagd van de dienstbare beroepen van zorg tot politie (Maan heer huis II sextiel Saturnus in VI heer VIII). En dat dit grote impact zal hebben over de organisatie van ons dagelijks leven.
Althans, dit zouden we kunnen verwachten, maar het vierkant die Saturnus ontvangt van Neptunus in Vissen (die heer X is) gooit 'roet in het eten'. Het lijkt dat ook grote verwarring heerst in het land.


Saturnus staat ook vierkant Mars (in Vissen). Tezamen met Saturnus bepaalt hij hoe de arbeidsgebieden, het dagelijks en sociaal leven (VI en XI) eruit gaan zien de komende tijd (2 weken). Het ziet er niet naar uit de men echt de straat op gaat of wakker wordt. Alles is nog te vaag. We moeten wachten op de Volle Maan om meer helderheid te krijgen.

Uranus (nu de tweede heerser van de Nieuwe Maan) staat meestal klaar om iedereen wakker te schudden. Sinds hij in Ram staat, brengt hij nogal wat technologische ontwikkelingen teweeg. Omdat Mars, nu in Vissen (conjunct Neptunus), over de vernieuwing heerst (en dat van 13 januari tot 20 februari as) wordt de toon nu vager, zachter, ongrijpbaarder, spiritueler.....


Mercurius, god van de handel, de reizigers, de wegen en de dieven is ook de boodschapper van de goden, de alchemist. In deze horoscoop is hij de aangever (heer Ascendant). Hij is conjunct het MC en oppositie Jupiter in Leo (op het IC). Afhankelijk van hoe je hem gebruikt en waarvoor, zo zal de boodschap zijn. Hij wijst in elk geval naar het MC in Waterman in huis VIII: de transformatie en transcendentie van gedachte en spraak? (hij loopt een dag later retrograde) Er is hoop.


Hermes

 

 

Volle Maan 5 januari 2015
1.37 gmt
Amsterdam

Horoscoop Volle Maan 5 januari 2015


Zeer waarschijnlijk is 5 januari 2015 voor velen van ons in Nederland de eerste werkdag van het nieuwe jaar: het is Volle Maan. Het doet vermoeden dat tijdens deze eerste werkweek, de voleinding te zien is van zaken die twee weken geleden besloten en/of in gang gezet zijn, (tijdens de Nieuwe Maan - zo je kunt lezen was er toen nog veel verborgen).


Nu valt in deze horoscoop op dat de veranderingen die aangekondigd werden opvallend diepgaand zijn. Dit heeft natuurlijk in de kranten gestaan, maar deze horoscoop laat een totale transformatie zien (Pluto conjunct Zon en oppositie Maan in huizen II en VIII) die ingewikkeld te duiden is.


Ten eerste de Zon staat in het huis van bezit en geld: de schijnwerpers zullen waarschijnlijk op deze thema's gericht zijn. Saturnus (de heerser van deze domeinen) is nu in Boogschutter, het teken van (o.a.) rechtspraak en het formuleren van vergezichten. De positie van Saturnus wijst altijd op harde lessen. Het zijn harde lessen omdat Saturnus ons 'gewoon' confronteert met de realiteit. Niets meer en niets minder. En dus met alle fouten die we gemaakt hebben en alles wat we moeten verbeteren en waarvoor we verantwoordelijkheid moeten dragen. Hoe zo vergezichten!


Maar deze energie (van Saturnus) is nu nog onzichtbaar (huis XII) ofwel afwezig. Het is mogelijk dat we tijd proberen te winnen door in de ontkenning te schieten. Het vierkant met de vervagende uitwerking van Neptunus wijst op z'n best op een behoefte aan een universele visie maar op z'n ergst op een gebrek aan verantwoordelijkheid voor het leed om ons heen. M.a.w. angst voor het voelen van pijn en angst voor verlies van wat we hebben.

Omdat Saturnus over het geld-huis heerst, is het niet voor te stellen dat er geen depressie komt. Financieel gezien (want daar hebben we het over met Huis II) is er een lek die we niet kunnen dichten. De sluizen zijn open. We worden overspoeld. Ik ben geen econoom; maar dit lijkt mij geen goed teken voor de (reële) economie. Ondanks alles wat gezegd kan gaan worden. Want met Jupiter in Leeuw in IX (heer Saturnus en Neptunus) oppositie Mars in Waterman (heer Uranus): kunnen de overmoedigen last krijgen van hybris.


Ten tweede de Maan: zij heerst nu over het groot geld (huis VIII), de belastingen, de tegoeden en alles wat 'occult' is. Zij is reagerend en dit kan wijzen op een zekere labiliteit op het gebied van winsten en verliezen. Manipulaties en emotionele chantage (Pluto oppositie de Maan) behoren tot de mogelijkheden maar ook het de kracht om te overleven in moeilijke omstandigheden waar de korte termijn regeert.


Het punt is dat op mundaan niveau transformatieprocessen nooit vanzelf gaan. Deze stand in combinatie met het vierkant richting Uranus zou kunnen wijzen op diepgaande conflicten die veroorzaakt worden door een kloof tussen verschillende waardenstelsels omtrent het omgaan met financiën. Hoewel Pluto in Steenbok op de noodzaak wijst bestuurlijke macht (Steenbok) en hiërarchische verhoudingen volledig te herzien, is de verwachting dat de 'macht' niet mee gaat veren. Want de macht veert gewoon nooit mee. Macht wil de macht behouden.


Tenslotte Mars. De hoop is misschien gevestigd op het dynamisme van Mars in Waterman (de sociale rebellie gaat de straten op, of blijft op de sociomedia of werkt samen met de kranten) in oppositie met Jupiter. De tegenbeweging komt in actie (te meer omdat Mars nu in receptie staat met Uranus in Ram,die ook symbool staat van dynamische vernieuwingen en revoluties). Uranus is conjunct de Noordknoop die deel is van het Grote Vierkant in Hoofdtekens. Kortom: poeh, geen saaie start van de week.


Ik zou zeggen: denk na voor je iets zegt of gaat doen of beslissen. Het zou wel eens heel anders kunnen lopen omdat je (nog) niet alles weet. Behalve als Mars planeten of hoeken activeert in je horoscoop: in dit geval moet je wel wat doen.

 

De Sabian van de Zon luidt: 'Een kinderafdeling van een ziekenhuis, vol met speelgoed'.
Grondtoon: De verantwoordelijkheid van de samenleving om het welzijn en de algehele gezondheid van de nieuwe generatie veilig te stellen..


De Sabian van de Maan
luidt: In luisterrijke eetzaal ontspannen de gasten zich nadat zij aan een overvloedig banket hebben aangezeten'
Grondtoon: De behoefte, die aanwezig is in een vroegtijdig stadium van de menselijke ontwikkeling, om het begrip vervulling te verstoffelijken.

 

\\