béatrice boucher      consulten      cursussen      lezingen & workshops      artikelen      links

cursussen
lezingen en workshops

Om deze teksten te begrijpen heb je enige astrologische kennis nodig.
De horoscopen van de Nieuwe en de Volle Manen zijn voor Amsterdam berekend en collectief geïnterpreteerd want, het zijn transits en wij zijn het die uiteindelijk uitdrukking aan geven door gewoon op de aarde te leven.
- voor individuele invloeden kijk je naar plaatsing in de huizen -

2019
nieuwe en volle manen
astrologisch bekeken
CURRENT MOON
Volle Maan
 

 

Horoscoop Volle Maan 18 mei 2019


De Volle Maan in de maand van de Stier wordt ook het Wesakfeest genoemd. Het is de allerhoogste viering in het Oosten; de geboortedag, sterfdag en de verlichting van de Boeddha worden gevierd. Mensen over de hele wereld mediteren dan om zich in de innerlijke stilte terug te trekken voor de geestelijke zegening; het is een moment van diepe aspiratie, vertelt de Oude Wijsheid.

 

De horoscoop van de Volle Maan berekend voor Nederland beschrijft de Nederlandse situatie, maar de aspecten gelden voor de gehele mensheid. Het is deze collectieve stemming die ik hieronder beschrijf.


In deze horoscoop lees ik het verhaal van Demeter, de godin van de landbouw, het graan en de oogst; van haar dochter Koré, die ook de dochter is van Zeus; van Koré die Persephone werd als de vrouw van Hades; van Gaia, de vrouw van de Hemelgod Ouranos; van Hermes die alle rijken me elkaar verbindt. Dat beeld geeft me het idee van natuurlijke cycli, van dood naar leven, van rust naar activiteit en ook van het verrassende effect van bliksem en donderslag (Jupiter/Uranus).


In eerste instantie zien we dat deze Volle Maan, op de Stier-Schorpioen as, opvallend gelieerd is aan Uranus via Mars en Venus (de heersers); dat Mercurius, de boodschapper van de goden, nu zo dicht bij het licht van de Zon, ook klaarheid ontvangt vanuit her rijk van Pluto, waar alleen hij in kan afdalen en terugkeren. Pluto, die ook de heerser is van de Maan in Schorpioen. De cirkel is rond.

 

Persephone en Hades

 


Het lijkt alsof we 'onthullingen' of erger nog 'influisteringen' uit het schimmenrijk kunnen verwachten de komende twee weken. Het is in dat dodenrijk dat Demeter moest afdalen om haar ontvoerde dochter terug te krijgen. We weten dat deze mythe de terugkeer symboliseert van het leven na een verblijf in de duisternis van de onderwereld, en de mogelijkheid om zonder vrees weer naar deze duisternis terug te keren; dat dit gebeurde via initiatie in de Eleusinische mysteriën, Demeter en Persephone zijn ook de godinnen van de akkerbouw en van het graan. We zijn terug bij de Stier waar de Zon in staat.


De heerser van Zon is de planeet van de aantrekkingskracht: Venus. In Stier beschrijft zij de collectieve omgangsvormen met alles waaraan we hechten. Het liefst zorgt zij voor de bloemen, het eten en zoekt zekerheid in vaste munten van goud. Materiele zekerheid is een thema, en dus ook de angst om deze kwijt te raken.


Het thema veiligheid komt terug met Mars in de Kreeft. Hij staat in dat teken in val, wordt gedreven door emotionele driften, wordt voorvechter van het verleden en haar tradities, van de clan en zijn vlag. Tegelijkertijd staat hij in staat van oorlog met deze onderwerpen, omdat het gewoon niet zijn natuur is om te blijven hangen.


Deze emoties worden nog duisterder gekleurd door de receptie met de Maan in Schorpioen. In eerste instantie bewaakt zij vernietigende turbulente emoties die geen weg naar buiten mogen vinden; te overweldigend behoren ze veilig opgeborgen te worden in het domein van de tabu, maar ze zijn het toch die Mars motiveren tot zijn strijden.


De verrassingen zijn gelieerd aan de aspecten van Uranus met Mars en Venus, door hun tekenplaatsing op zekerheid gericht. Dit creëert een behoefte, zich te willen bevrijden, niet al te snel doch, van de drang tot het bezitten van materie (Stier). Collectief kunnen we misschien het begin van een breuk zien in de manier waarop we kapitaal en grondgebieden beheren. Maar net zo goed, onder invloed van Uranus is er altijd een neiging richting dictatoriale en conservatieve mindset.


Als een positieve eindnoot: zoveel Stier energie is van grote steun voor alle bewegingen gericht op de bescherming van natuur en milieu.


 

Nieuwe Maan 5 mei 2019

De nieuwe maan staat voor de energie die elke nieuwe maancyclus initieert.

 

Een bijzonderheid van de cyclus van de Noordknoop is dat het elk 18,6 jaar zo'n 16 maanden door Kreeft loopt, dat de Maan dan heerser wordt en dat elke nieuwe Maan voor een nieuw begin staat in de cyclus van verwezenlijking. De huidige periode begon in november 2018 en duurt tot mei 2020. Voor het eerst is de Stier heerser onder leiding van een strijdbare Venus in Ram.


Voor Nederland en de landen eromheen valt het Stellium in huis V onder heerschappij van Mars in oppositie met Jupiter in Boogschutter, op de Ascendant. Voor deze landen start de Maancyclus met veel fun, sport en entertainment. Met Mars in Tweelingen oppositie de Olympische god kunnen sportliefhebbers en feestgangers zich inderdaad opmaken voor een leuke tijd.


Collectief gezien is het echter Venus die over de nieuwe Maan heerst.
Met Venus in Ram vierkant de conjunctie Drakestaart, Pluto en Saturnus in Steenbok zal aankomende cyclus ook onherroepelijk een confrontatie inhouden tussen diep gewortelde gedragspatronen en structuren en een vurig verlangen naar het nieuwe en het onafhankelijk zijn (Ram). Wereldwijd dan. En dit geldt in het bijzonder voor alle vrouwenzaken want dit is Venus in de gedaante van Pallas-Athena.Pallas Athena door Gustav Klimt

Gustav Klimt - Pallas Athena


De Stier en de Steenbok hebben een vanzelfsprekende band met de Aarde. De Stier gaat over de weiden en de bloemen en de bijen; over natuurlijke voedselbronnen en de schoonheid van de natuur. De Steenbok bewaakt haar beheer en evolutie via Saturnus, die de wet van oorzaak en gevolg bijhoudt, nu conjunct de Zuidknoop. Het kan betekenen dat de winst-en-verliesrekening nogal confronterend zal zijn.
Er zal vast een koor aan meningen komen, soit, maar astrologisch gezien is de evolutionaire stap duidelijk: Kreeft onder leiding van de Stier betekent behoud en zorg voor de kwetsbaren en voor alles wat van ons afhankelijk is.


De heerser van de strijdbare Venus maakt deel uit van een beweeglijk T-vierkant met Neptunus en Jupiter. Stormachtig weer, onrust, veel idealisme en emoties; een verbreeding van de actieradius van alle sociale bewegingen die (is de verwachting) nog meer mensen op de been zullen brengen: dat kan allemaal. En dat dezen tegenover een repressieve macht of zelfs met verboden geconfronteerd zullen worden, is best mogelijk (Venus heer VI vierkant Pluto/Saturnus).


Blijft dat dit nu slechts het begin is van een nieuwe maancyclus geleid door de Stier, die als donkere kant heeft dat materie en comfort hem liever zijn dan de strijd. Met Uranus in de rug is dit hopelijk nu aan het veranderen.Stier Oud Arabisch manuscript

 

 horoscoop volle maan 19 april 2019

Tijdens en na de volle maan komt dat wat met de nieuwe maan begon tot volbloei. Het is een moment waar velen over de hele wereld zich met elkaar verbinden om over het zonteken waarin de volle maan plaatsvindt te mediteren en de ontvangen energie door te geven. Dit jaar is het de tweede keer dat het gebeurt in de maand van de Ram
Ram - Actieve vuur, Wil en Levenskracht.

 Volle Maan


De eerste Volle Maan van 24 maart gebeurde op 0 Aries tijdens de lente equinox. Ik eindigde toen met: 'Al met al lijken de standen te suggereren dat we, in eerste instantie de komende twee weken (tot de nieuwe maan), en ook komend jaar (zeker tot de zomerwende) meer van die moedige sociale bewegingen zullen zien, bestaande uit mensen van verschillende sociale achtergronden en politieke voorkeuren, die spontaan de straat opgaan en zich verbinden voor een humaner wereld.'


Astrologisch gezien is het een zeer bijzondere Ram-maand; beginnend met een voleinding (de volle maan van 24 maart), een nieuwe cyclus voortbrengend en zijn voleinding: een enorme levenskracht. Het suggereert dat ondanks alles de grond waarop we staan diepgaand veranderd is, een nieuw potentieel omsluiert. En boeiend is dat deze nieuwe voleinding een sterke Neptuniaanse invloed heeft. We beleven alle mogelijke Neptuniaanse schakeringen van vruchtbaarheid, verbeelding en vereniging alsook van het stormachtige, mystificerende, verwarrende...


... Zo ver was ik gisteren met mijn schrijven, nog nadenkend over de invloeden van de stralen verbonden met Ram, zoekend naar korte omschrijvingen... want volgens de esoterische astrologie - de zielsgerichte invloeden beschouwend - zijn Zon en Maan de doorgeefluiken van deze stralen die een specifieke jaarlijkse invloed hebben tijdens deze Volle Maan, die kracht van (straal) Liefde-Wijsheid uitdraagt... En toen ontving ik het bericht van de brand in de Nôtre Dame de Paris, de stad waar ik geboren ben.
Incendie Notre Dame
Zoveel te vertellen over deze Cathédrale die in het hart van Paris gebouwd is - dat ga ik niet doen. Maar er zijn toch een paar feiten de vermelding waard. Wie bekend is met de symbolen van het hermetisme en de francs-maçonnerie (aan wie we het gebouw te danken hebben) weet dat deze Cathédrale sterke symboliek in zich verbergt.


Door haar centrale ligging is Notre-Dame met de geschiedenis verbonden; verschillende keren zwaar beschadigd en weer uit haar as herrezen.Phenix - rosace Notre Dame

 


De torenspits die gisteren neerstortte dateerde uit 1859 en behoorde bij de belangrijkste herrijzing van de Notre-Dame; een allergrootste verbouwing die plaatsvond rond het jaar van de ontdekking van Neptunus, die nu zijn eerste cyclus om de aarde afrondt. Het is de volkswoede die tijdens en na de revolutie zware beschadigingen toebracht aan de Notre-Dame, uitgedrukt als wil om zich te ontdoen van alle kerkelijke invloeden. De zoektocht naar haar ziel heeft Frankrijk sindsdien vooral crisissen gebracht. Deze tragische brand lijkt een nieuw besef te doen ontstaan, hoe fragiel ook, wellicht omdat de Notre-Dame diep verbonden is met de geschiedenis van het volk, hoewel er daarmee ook een nieuwe verschrikkelijke mist van verwarring is ontstaan.
Neptunus in Vissen
is zo sterk aanwezig in de horoscoop van deze Volle Maan, van verdwaling tot inspiratie.De beelden die niet meer bestaan:
- de Engel, de Spits en de Filosoof-alchemist -

 

De spits, de Engel en de Alchemist
- fotograaf fotos zeer vermoedelijk i.j.nuhbes

Notre-Dame de Engel, de Sptis en de Alchemiste foto IJNuhbes

 

 horoscoop nieuwe maan van 5 april 2019

De nieuwe maan staat voor de energie die elke nieuwe maancyclus initieert.

 

Ram, in het bijzonder de Nieuwe Maan in dat teken, staat voor het avontuurlijke, voor de durf om onontgonnen gebieden te verkennen, voor de moed om het gevaar op te zoeken en de strijd aan te gaan met alles wat het leven in de weg staat. Dankzij de wilskrachtige Ram-energie ervaren we de drive om vooruit te komen en dat op alle niveaus van het bestaan. De hoop van het Lente gevoel.perce-neige

 


Alleen deze keer gaan we het niet op deze manier ervaren want Saturnus ligt dwars en staat bovendien conjunct de Zuidknoop waar we ook Pluto vinden. Dit is een opvallende stroeve start.


De Ram en de Bok kunnen veel van elkaar leren maar alleen bij diep besef dat ze voor grote uitdagingen staan en dito lessen. Mundaan gezien en voornamelijk tot aan de Volle Maan (19 april) ligt de urgentie in het moeten leren, om ideeën en beleid die vernieuwend of zelfs radicaal overkomen stapsgewijs te verkennen en om de noodzakelijke voorwaarden te scheppen voor de jonge initiatieven zodat deze binnen beschermende kaders toe gestaan worden zich te ontwikkelen. En de boodschap is: alleen zo kan er voorkomen worden dat het kind met het badwater weggegooid wordt.


Wordt de positieve kant van Saturnus ingezet, dan krijgen de prille vernieuwende initiatieven een kans en de tijd om zich te ontwikkelen. Zodra echter de blokkade-kant van Saturnus in Steenbok ingezet wordt (en domineert over de Ram) is het risico altijd aanwezig dat traditionele gewoontes gebaseerd op behoud en soms ook op angst voor verlies daarvan, de weg van de toekomst bepalen.


Deze negatieve uitdrukking is collectief dominant omdat het gewoonlijk gemakkelijker is om via angst de emoties van grote groepen mensen te manipuleren. Op mundane niveau zien we dat politie, leger of andere drukmiddelen ingezet worden. Gebeurt dit nu bijvoorbeeld, dan zullen conflicten ontstaan of zelfs verhevigen want de Ram-energie --die levensenergie is-- laat zich niet onderdrukken.

 

Saturnus heeft tegenwoordig ook een andere bijzonder lastige rol via zijn conjunctie met de Zuidknoop en Pluto, namelijk de rol om alles waar 'geen leven meer in zit' te laten uitkristalliseren, verstenen. Zo alle muren die we steeds vaker zien oprijzen. Iedereen kan zien dat het uiteindelijk zo niet verder kan, en ook dat de val nabij is. We zullen natuurlijk alle gradaties onder ogen te zien krijgen de komende tijden.


Voor Nederland in het bijzonder kan deze nieuwe Maan van grote betekenis zijn want het bovengenoemde vierkant valt precies op de Venus vierkant Mars in de horoscoop van Nederland (klik hier voor meer). Gelukkig komt Saturnus uit een sextiel met Neptunus hetgeen de zakelijkheid verzacht en meer idealisme en verbeelding inbrengt. We zullen zien hoe Nederland zich hieruit redt.


Tenslotte Mars in Tweelingen, heer van de nieuwe Maan. In dat beweeglijke teken wordt hij meester van het spel der woorden en kan ze als vlijmscherpe wapen gebruiken, wellicht zo een periode van chaos inluidend. Daarnaast staat Uranus in Stier op het midpunt Mars/Chiron wat suggereert dat er ook plotselinge inzicht kunnen komen over nodige financiële bijstelling onder de actuele omstandigheden.


Inderdaad een stroeve start. Wel een met vele duurzame kansen.

 

 horoscoop volle maan

In de periode na de volle maan, kunnen we zien en ervaren dat wat met de nieuwe maan begon - het zaadmoment -zichtbaarheid krijgt. Een volle maan is ook een moment waar velen over de hele wereld zich met elkaar verbinden om over het zonteken waarin de volle maan plaatsvindt te mediteren, en zo de ontvangen energie door te geven.
Ram - Actieve vuur, Wil en Levenskracht


Deze maancyclus draagt in zich de bijzonderheid dat het begon met een nieuwe maan in Vissen, het teken van het teruggaan naar de bron, van het opgaan in het Al, terwijl de huidige Volle Maan op 0° Ram staat. Dit betekent dat de Volle Maan samenvalt met de Zon-ingres in Ram. De voltooiing van de maancyclus valt net na het begin van het astrologisch jaar.


In de Mundane astrologie maken we een horoscoop van dat bijzonder moment waar de zon op nul graad Ram staat. Het heet de Ram-ingres en wordt gezien als een krachtig moment, dat bepalend is voor het verdere verloop van het (astrologische) jaar, van Ram tot Ram. Daarom voelt het begin van de lente dan ook als een ongelooflijke en verwonderlijke kracht die niet tegen te houden is, vol nieuw leven.
Constellatie Aries

constellatie aries

 

Opvallend nu is vooral de betrokkenheid van Chiron die sinds 18 februari definitief in Ram staat, het teken waar hij het langste in verblijft, namelijk 9 jaren. Hij aspecteert nu Zon en Maan en is dus betrokken bij de Ram-Ingres.
Chirons symboliek is ons bekend als die van de wijze leraar. Ram doet ons aan herinneren dat hij ook de leermeester van helden was. Hij leerde ze de vaardigheden van de strijd en bereiden hen voor op beproevingen die hij wist hen stonden te wachten. Het ging niet zo zeer om het vechten aan sich, maar om de voorbereiding en het klaar zijn voor deze uitdagingen. Tegelijkertijd wijst Chiron op mundaan niveau op een collectief trauma en een behoefte om
daar iets aan te doen.
Zou dit een thema kunnen zijn dat van bepalend belang gaat worden op mundaan niveau?


Twee Yods
Een naar Jupiter wijzend, de ander naar de Noordknoop in Kreeft waar de Maan in Weegschaal de heerser van is. Dit suggereert veel onrust en een net zo sterke verlangens naar nieuwe mogelijkheden (Jupiter) en openingen, wellicht in de vorm van iemand die de weg wijst. Deze gevoeligheid kan natuurlijk net zo goed positief of negatief uitwerken, afhankelijk van de boodschap en het doel die verkondigd worden. De behoefte aan zorg voor elkaar (Kreeft), een veilige omgeving en zelfs, lijkt het, een behoefte aan harmonie en vrede (Maan in Libra). De valkuil is dan ook precies in de zwakte van een Yod besloten, dat ene sterk verlangen dat op een ander geprojecteerd wordt...collectief maakt dat ons kwetsbare voor demagogie (zeker met Jupiter op de apex).

 

Tenslotte Venus en Mars, de heersers van de Maan, de Zon en Chiron.
Op dit moment speelt Mars in Stier de rol van verbinder. Hij is het die de energie doorgeeft die helpt om op doortastende wijze stappen te zetten weg van een versteend klasse bewust verleden, dat deze theocratisch of paternalistisch mag zijn (Steenbok) naar een zorgen voor elkaar ongeacht de achtergrond (Kreeft). Eenmaal op gang zet deze Mars door ongeacht de weerstanden.


Venus in Waterman
krijgt nu een dominante sociale verbindende rol. Niet alleen is ze de heerseres van de Maan en daagt ze Mars uit, ze is ook zijn heerseres (en ook die van Uranus waarmee ze in receptie staat).
Ze is het die samen met Uranus het verlangen naar onafhankelijkheid uitbeeldt, emancipatie een stem geeft, weg uit de tradities, en beklemmingen. Dit staat paal tegenover de energie van Saturnus/Pluto op de Zuidknoop.


Al met al lijken deze standen te suggereren dat we, in eerste instantie de komende twee weken (tot de nieuwe maan), en ook komend jaar (zeker tot de zomerwende) meer van die moedige sociale bewegingen zullen zien, bestaande uit mensen uit verschillende sociale achtergronden en politieke voorkeuren die spontaan de straat opgaan en zich samen verbinden voor een humaner wereld.

 

 

 Horoscoop Nieuwe Maan 6 maart 2019

De nieuwe maan staat voor de energie die elke nieuwe maancyclus initieert.

 

Tegelijkertijd met de Nieuwe Maan doet Uranus definitief zijn entree in het teken Stier. Bijzonder want ook de eerste ingres van 15 mei 2018 en de terugkeer in Ram van 6 november gebeurden tijdens een nieuwe maan. Het lijken drie initiërende impulsen via Stier, Schorpioen en Vissen.


StierAls we de esoterische heersers van deze nieuwe manen nemen, Vulcanus voor Stier en Pluto voor Schorpioen en Vissen, valt op
dat ze op de eerste straal staan van Wil en Macht.


Volgens deze esoterische benadering is er een verschil tussen de eerste straals werkzaamheid van Vulcanus en die van Pluto. Waar Vulcanus gericht is op het bereiken van een hogere synthese is het werk van Pluto gericht op de scheiding van kaf en koren (de transformatie). Beide uitdrukkingen hebben ook zekere vernietigende uitwerkingen omdat de bijbehorende processen vragen om wat 'veren te laten'. Strict gezien suggereert dit dat we vanuit de collectieve ziel (en in relatie tot de ingres van Uranus in Stier) de energie van de eerste straal ondergingen tijdens de nieuwe manen in Stier en Schorpioen, en weer nu via deze nieuwe maan in Vissen. Krachtige tijden dus.


Uitgaand van de betekenis van de maancyclus, zouden we dit kunnen zien als initiërende impulsen van de Uranus door Stier periode. We zullen zien.


Exoterisch zien we voornamelijk sterke Vissen-Neptunus-Jupiter invloeden én een Mercurius die tot voorbij de Volle Maan retrograde loopt in Vissen. Het emotioneel-sensitief lijkt zo sterk te domineren.
Ik weet niet zeker hoe deze combinatie zich zou kunnen uitdrukken. Er zijn altijd zovele manieren en de Vissen is zo wendbaar, beweeglijk, ongrijpbaar maar ik vermoed dat verbeelding en inspiratie de drijfveren kunnen worden van deze nieuwe maancyclus. Alle vormen van inspiratie dus.vissenMundane gezien is het op eieren lopen; gevoelens van grote groepen kunnen mogelijk snel gekwetst en opgewekt worden. Gouden tijden voor mensenmenners. En voor anderen zal het moed, wijsheid en vergevingsgezindheid vragen (Vissen) om de vele stromen in goede banen te leiden.


Mars in Stier en Saturnus in Steenbok sextiel de nieuwe Maan zijn zeer behulpzaam; ze brengen het vermogen om te werken aan concrete resultaten. Groepen kunnen op eigen manier spijkers met kopen slaan (over Vulcanus gesproken) terwijl de receptie tussen Venus en Uranus meer emancipatorische bewegingen belooft. Dit zal onherroepelijk effecten hebben op keuzes en op verkiezingsuitslagen de komende tijd, in Nederland ondermeer.


Persoonlijk vind ik de Sabian graad van deze Nieuwe Maan een zeer passende beschrijving geven.


'Een oude leermeester slaagt er niet in bij zijn leerlingen interesse voor traditionele kennis te wekke
n'. Grondtoon: De ontoereikendheid van voorbije kennis in tijden van crisis.

 Horoscoop Volle Maan 19 februari 2019

In de periode na de volle maan zien we dat wat met nieuwe maan begon, zichtbaarheid krijgt. Het is een moment waar velen over de hele wereld zich met elkaar verbinden om over het teken waarin de volle maan plaatsvindt te mediteren en de ontvangen energie door te geven.
Nu de energie van Vissen - verleiding en onthechting.

 

Toevallig kom ik vandaag deze tekening tegen van de Zodiak Mens. Daarop zien we de Waterman zijn water gieten over de Vissen. En dat resoneert bijzonder goed met deze Maancyclus die met de Nieuwe Maan in Waterman begon. Toen schreef ik over kantelpunten, clan- en universele belangen. De Vissen zwemmen in deze wateren, die vaak woelig en toch ook serene kunnen worden.


uit een 14e eeuwse germaanse manuscript - zodiac mens


De Volle Maan staat net in Maagd en spiegelt de Vissen een zekere ordening van de chaos voor. Alleen staat haar heerser, Mercurius conjunct de nogal onbetrouwbare en woeste Zeegod nu in zijn eigen domein bovendien en vierkant Jupiter. Niet hét moment om iedereen te geloven op zijn blauwe ogen, toch zeer waarschijnlijk worden we daartoe verleidt; we zijn gevoelig voor valstrikken en emoties kunnen zo ineens oplaaien (op Mundaan niveau). Mogelijk wordt er gespeeld met een ideale eenheid of beeld van één baas aan de top, en de overgave aan de ideale leider of god.

Dit zijn de actuele kosmische invloeden waar een ieder voor ontvankelijk is maar wel op zijn/haar eigen manier bepaalde uitdrukking aan zal geven. Daarom zeggen we in de mundane astrologie, dat mundane gebeurtenissen geen vrije wil inhouden. Ze zijn het resultaat van de totale aan bewegingen en keuzes van de vissen in de vijver.


De evolutionaire astroloog Jeff Green stelde zo'n 30 jaar geleden vast dat slechts 30% van de mensheid bewust zou zijn en leven. Nu stel dat het intussen 50% is geworden, dan zou dit uitleggen waarom we zo fifty-fifty bij elke verkiezingen tegenover elkaar staan (dit geldt voor alle landen zelfs). En elke helft is overtuigd van haar gelijk. Vanuit een bepaald oogpunt bezien is de dynamiek dus in evenwicht, hoewel heftig en strijdbaar.


Saturnus sextiel Mercurius/Neptunus conjunctie
We kunnen verwachten dat dit aspect klaarheid brengt, dat we in principe meer helderheid kunnen krijgen over de concrete bedoelingen van de verschillende vissen in de vijver.


Saturnus conjunct Venus in Steenbok
Deze combinatie in de op de praktijk gericht Steenbok brengt mogelijk ook een heldere berekening van de kosten tot stand. Mars in Stier (waarover Venus heerst) brengt ons richting de werkelijke economie en de investeringen die nodig zijn, bijna een voorproefje op de definitieve entree van Uranus in Stier: wat motiveert ons om iets te doen voor het milieu, voeding en hoe gaat het met ons spaargeld, enzovoort. Want de Gilets Jaunes (om het maar bij het Westen te houden), ze hebben geen aandelen noch vermogens, slechts spaar- en pensioengeld en meestal een minimumloon die sinds 1995 niet omhoog is gegaan terwijl ze het land draaiend houden. We zullen de komende twee weken vast meer over dit soort zeer concrete feiten horen, want de impuls en het inzicht kwamen sinds de nieuwe maan.
Horoscoop nieuwe Maan 4 februari 2019

De nieuwe maan staat voor de energie die elke nieuwe maancyclus initieert.


De horoscoop van de nieuwe Maan van 4 februari draagt een opvallend sterke Waterman belofte in zich: het Stellium in Waterman (Maan, Zon, Mercurius) heerst over een vrij brede geografische regio die het MC krijgt tussen 0°Tweelingen en 30° Leeuw tijdens de Nieuwe Maan. Zowat van Moskou tot Iceland.


De Zon/Maan duo staat op het Saturnus/Neptunus midpunt én conjunct Mercurius in Waterman, een teken waarin hij op zijn beste is. Geniale invallen en strategieën die idealen kunnen uitdragen zijn te verwachten.


De Uranus-Mars conjunctie in Ram zorgt er wel voor dat er ook iets bijzonders gebeurt: inzicht valt in elk geval samen met rebellie en moed, en in sommige gevallen zullen technologische/digitale oplossingen ingezet worden (sociomedia-achtig wellicht?).


Ze staan ook vierkant de Noordknoop in Kreeft (door de Maan beheerst) wat het beeld van naderende kantelpunten tussen volkeren en hun leiders versterkt. Deze keer gaat het niet om een volk alleen (Waterman Maan) lijkt het, maar om het geheel.


Met Mercurius heersend over IX en XII, krijgt onherroepelijk het thema vrijheid een bredere betekenis, universeel (Waterman) voor alle mensen die op de vlucht zijn (IX en XII) voor geweld en honger (Pluto in IV opp. Kreeft).


Ze staan alleen ook vierkant de stugge Zuidknoop in Steenbok waar we ook Pluto vinden. De traditionele structuren zijn op dit moment, zichtbaar heel vast verankerd in zeer oude historie en verhalen. Dit aspect legt volgens mij uit waarom op dit moment mensen zo dramatisch verdeeld zijn: de angst om iets kwijt te raken is net zo groot als het verlangen naar het nieuwe.


Omdat Waterman en vrijheid-van-meningsuiting tot aan het extreem toe samenvallen, is het niet voorstelbaar dat er (tot aan de Volle Maan) een polder model ontstaat. Vooral omdat wat Waterman eigen is, de mening van een ander respecteren, niet het sterkste punt van Kreeft is (als symbool van het volk wel te verstaan), en zeker niet onder een Pluto Noordknoop oppositie.


Dit doet me denken aan de Nederlandse historicus die in Davos het 'do-not-mention-the-war' taboe doorbrak door de woorden 'pay your taxes' uit te spreken voor een 'suddenly petrified' 1%-publiek. De titel van zijn boek: 'Utopia for Realists and how we get there' resoneert in elk geval goed met deze nieuwe Maan, dat ik het hierbij laat.


Wellicht een prelude op de Jupiter-Saturnus cyclus in de luchttekens die in 2020 begint met Waterman, en daarmee het einde van hun aarde-cyclus markeert.

 Horoscoop Volle Maan 21 januari 2019 tevens maansverduistering


In de periode na de volle maan zien we dat wat met de nieuwe maan begon zichtbaarheid krijgt. Het is een moment waar velen over de hele wereld zich met elkaar verbinden om over het teken waarin de volle maan plaatsvindt te mediteren en de ontvangen energie door te geven.
Nu de energie van Waterman - de groep en het delen.Zon-Aarde-Maan staan op een lijn en daarom vindt er nu een totale maansverduistering plaats. De Aarde vangt zon-energie op maar verduistert de Maan die tijdelijk geen zonlicht kan weerkaatsen.


Op individueel niveau is een maansverduistering het moment om zaken uit het verleden los te laten en ruimte te creëren (zie daarvoor het huis waarin de maan valt).
Mundaan gezien werkt het proces groepsgewijze: elke groep wordt ‘geconfronteerd’ met zaken die hem ontnomen (kan) worden. En hoewel uiteindelijk er ook ruimte ontstaat, is de beleving op dat moment vanuit een collectief perspectief eerder een van vacuüm.


Waterman plaatst het collectief in een bredere en geestelijkere dimensie: het gaat hem dan eerder om de mens, het plan, in vrijheid en innerlijke waarheid. Dus niet de groep waar je in opgaat, maar de groep waarin een ieder zijn uniekheid kan tonen om iets bijzonders te geven aan het geheel. Afijn, de Waterman-Leeuw as.
Nu is het goed om ook te melden dat er iets bijzonders is aan het jaar 2019. Ze zal drie eclipsen-seizoenen zien i.p.v. twee (wat standaard is). En alle eclipsen zijn langs de as Steenbok/Kreeft, ofwel de Maansknopen-as.


Tijdens de laatste nieuwe Maan en nu weer tijdens de volle Maan maakt Uranus een T.vierkant met deze as. Dat aspectpatroon is zeker nog één maand actief. De grootste verrassingen en verschuivingen zullen dus plaatsvinden in de gebieden die gesymboliseerd worden door deze twee tekens, onder meer leiderschap en de relatie tussen de autoriteiten (Steenbok) en het volk (Kreeft). Nu in de Waterman maand, gaat het niet perse om het volk maar om de vele groeperingen binnen elk volk (Kreeft en Waterman) die elk het gevoel hebben dat ze niet toedoen, niet gezien of gehoord worden. Waterman gunt iedereen zijn eigen plek.


Uranus in Ram, de heerser van Waterman, is net als Prometheus: hij laat plotseling het licht schijnen op de werkelijkheid, of misschien moet ik zeggen op de onechtheid van ons leven, en niets is meer daarna hetzelfde. Later dit jaar krijgen we een heel andere situatie wanneer Pluto en Saturnus de maansknopen-as aspecteren, maar nu even nog niet. Deze Ramiaanse-Uranische 7-jarige periode eindigt nu met een laatste wake-up call, als hij door de laatste graden gaat van Ram, de straatvechter. De rebellies kunnen nu feller worden, gevoed door zeven jaren Prometheaanse schroktherapie, en zelfs wereldwijd worden.


Maatschappelijke verschuivingen kunnen in versneld tempo elkaar opvolgen, en op verschillende plekken tegelijk, gevoed door gelijke wensen (Waterman/Uranus). Mensen zullen vast ook tegenover elkaar komen te staan (dat zien we natuurlijk al lang) want tegenover Uranus in Ram staat de autoritaire Saturnus/Pluto combinatie, die geen rebellie duldt; zij zullen het fort verdedigen tot de laatste snik terwijl Uranus alle (verborgen) problemen verhevigt en het stresstempo verhoogt.


De conjunctie Pluto, Mercurius en Drakenstaart en Saturnus vierkant Mars in Ram wijzen op zeer oude strijden die tot het einde zullen (of moeten, zelfs) worden uitgevochten. Er is waarschijnlijk veel angst mee gemoeid daarom de tegenstand. Kreeft zou de inspiratie moeten geven --we zijn één familie. De verduistering suggereert dat we dit gevoel nu even kwijt zijn, en doch ook uit dat vacuüm nieuwe vormen zullen vinden.


Interessant en misschien ook een hint van iets wat zich wel vanzelf gaat ontwikkelen, wordt aangegeven door het sextiel van Saturnus en Neptunus (Saturnus als coheerser van Waterman). Nieuwe visies en idealen die aan het begin van hun carriere zijn, en ontstaan zijn rond hun conjunctie, kunnen nu duidelijkere formuleringen beginnen te krijgen - geen definitieve want dat gebeurt pas bij de oppositie - waarmee rekening gehouden zal 'moeten' worden. Denk aan de Gilets Jaunes als uitdrukking van dat signaal, een voorbeeld.
...op weg naar het Watermantijdperk...

 

de draak
Nieuwe Maan 6 januari 2019

 
De nieuwe maan staat voor de energie die elke nieuwe maancyclus initieert.
Voor 2019 heb ik besloten om deze weer in beeld te brengen en haar impulsgevende invloed te bestuderen.


De nieuwe maan van 6 januari is tevens een gedeeltelijke zonsverduistering alleen te zien in het Noord van de Stille Oceaan en in Noord-Oost Azië
.


Tijdens de Nieuwe Maan op 15°25 Steenbok die tussen Saturnus en Pluto ingekneld staat valt nog één aspect op: het vierkant van Uranus, die inmiddels stationair is, naar de Maansknopenas. Dit laatste aspect zou kunnen wijzen op nog meer bevingen in de bovengenoemde regio's, letterlijk en ook figuurlijk. Want deze combinatie staat voor krachtige kosmische impulsen die de mundane ontwikkelingen, die rond de nieuwe maan ontstaan, zullen bepalen; en die gedurende deze gehele maancyclus begeleidend en tot volbloei komen tijdens de Volle Maan periode, die tevens een volledige maansverduistering is.
Deze laatste bestuderen we later uitgebreider, genoeg voor nu is om te melden dat een een maansverduistering naar oude patronen en gewoontes wijst die losgelaten worden, vrijwillig of niet.


Voor astrologen is het dus bijzonder interessant om alle mundane keuzes te noteren die rond deze nieuwe maan genomen worden omdat ze eigenlijk krachtigere impulsen zijn (en als zodanig bepalender) dan degene die op een ander moment genomen zouden worden.

 

de Aarde en de Maan

archief
dot 2018
dot 2017
dot 2016

dot 2015
dot 2014
dot 2013