béatrice boucher      consulten      cursussen      lezingen & workshops      artikelen      links

cursussen
lezingen en workshops

Om deze teksten te begrijpen heb je enige astrologische kennis nodig.
De horoscopen van de Nieuwe en de Volle Manen zijn voor Amsterdam berekend en collectief geïnterpreteerd want, het zijn transits en wij zijn het die uiteindelijk uitdrukking aan geven door gewoon op de aarde te leven.
- voor individuele invloeden kijk je naar plaatsing in de huizen -

2019
nieuwe en volle manen
astrologisch bekeken
CURRENT MOON
Volle Maan

Horoscoop volle maan 24 maart 2019

In de periode na de volle maan, kunnen we zien en ervaren dat wat met de nieuwe maan begon - het zaadmoment -zichtbaarheid krijgt. Een volle maan is ook een moment waar velen over de hele wereld zich met elkaar verbinden om over het zonteken waarin de volle maan plaatsvindt te mediteren, en zo de ontvangen energie door te geven.
Ram - Actieve vuur, Wil en Levenskracht

Deze maancyclus draagt in zich de bijzonderheid dat het begon met een nieuwe maan in Vissen, het teken van het teruggaan naar de bron, van het opgaan in het Al, terwijl de huidige Volle Maan op 0° Ram staat. Dit betekent dat de Volle Maan samenvalt met de Zon-ingres in Ram. De voltooiing van de maancyclus valt net na het begin van het astrologisch jaar.


In de Mundane astrologie maken we een horoscoop van dat bijzonder moment waar de zon op nul graad Ram staat. Het heet de Ram-ingres en wordt gezien als een krachtig moment, dat bepalend is voor het verdere verloop van het (astrologische) jaar, van Ram tot Ram. Daarom voelt het begin van de lente dan ook als een ongelooflijke en verwonderlijke kracht die niet tegen te houden is, vol nieuw leven.
Constellatie Aries

constellatie aries

 

Opvallend is nu vooral de betrokkenheid van Chiron die sinds 18 februari definitief in Ram staat, het teken waar hij het langste in verblijft, namelijk 9 jaren. Hij aspecteert nu Zon en Maan en is dus betrokken bij de Ram-Ingres.
Chirons symboliek is ons bekend als die van de wijze leraar. Ram doet ons aan herinneren dat hij ook de leermeester van helden was. Hij leerde ze de vaardigheden van de strijd en bereiden hen voor op beproevingen die hij wist hen stonden te wachten. Het ging niet zo zeer om het vechten aan sich, maar om de voorbereiding en het klaar zijn voor deze uitdagingen. Tegelijkertijd wijst Chiron in op mundaan niveau op een collectief trauma en een behoefte om
daar iets aan te doen.
Zou dit een thema kunnen zijn dat van bepalend belang gaat worden op mundaan niveau?


Twee Yods
Een naar Jupiter wijzend, de ander naar de Noordknoop in Kreeft waar de Maan in Weegschaal de heerser van is. Dit suggereert veel onrust en een net zo sterke verlangens naar nieuwe mogelijkheden (Jupiter) en openingen, wellicht in de vorm van iemand die de weg wijst. Deze gevoeligheid kan natuurlijk net zo goed positief of negatief uitwerken, afhankelijk van de boodschap en het doel die verkondigd worden. De behoefte aan zorg voor elkaar (Kreeft), een veilige omgeving en zelfs, lijkt het, een behoefte aan harmonie en vrede (Maan in Libra). De valkuil is dan ook precies in de zwakte van een Yod besloten, dat ene sterk verlangen dat op een ander geprojecteerd wordt...collectief maakt dat ons kwetsbare voor demagogie (zeker met Jupiter op de apex).

 

Tenslotte Venus en Mars, de heersers van de Maan, de Zon en Chiron.
Op dit moment speelt Mars in Stier de rol van verbinder. Hij is het die de energie doorgeeft die helpt om op doortastende wijze stappen te zetten weg van een versteend klasse bewust verleden, dat deze theocratisch of paternalistisch mag zijn (Steenbok) naar een zorgen voor elkaar ongeacht de achtergrond (Kreeft). Eenmaal op gang zet deze Mars door ongeacht de weerstanden.


Venus in Waterman
krijgt nu een dominante sociale verbindende rol. Niet alleen is ze de heerseres van de Maan en daagt ze Mars uit, ze is ook zijn heerseres (en ook die van Uranus waarmee ze in receptie staat).
Ze is het die samen met Uranus het verlangen naar onafhankelijkheid uitbeeldt, emancipatie een stem geeft, weg uit de tradities, en beklemmingen. Dit staat paal tegenover de energie van Saturnus/Pluto op de Zuidknoop.


Al met al lijken deze standen te suggereren dat we, in eerste instantie de komende twee weken (tot de nieuwe maan), en ook komend jaar (zeker tot de zomerwende) meer van die moedige sociale bewegingen zullen zien, bestaande uit mensen uit verschillende sociale achtergronden en politieke voorkeuren die spontaan de straat opgaan en zich samen verbinden voor een humaner wereld.

 

 

 Horoscoop Nieuwe Maan 6 maart 2019

De nieuwe maan staat voor de energie die elke nieuwe maancyclus initieert.

 

Tegelijkertijd met de Nieuwe Maan doet Uranus definitief zijn entree in het teken Stier. Bijzonder want ook de eerste ingres van 15 mei 2018 en de terugkeer in Ram van 6 november gebeurden tijdens een nieuwe maan. Het lijken drie initiërende impulsen via Stier, Schorpioen en Vissen.


StierAls we de esoterische heersers van deze nieuwe manen nemen, Vulcanus voor Stier en Pluto voor Schorpioen en Vissen, valt op
dat ze op de eerste straal staan van Wil en Macht.


Volgens deze esoterische benadering is er een verschil tussen de eerste straals werkzaamheid van Vulcanus en die van Pluto. Waar Vulcanus gericht is op het bereiken van een hogere synthese is het werk van Pluto gericht op de scheiding van kaf en koren (de transformatie). Beide uitdrukkingen hebben ook zekere vernietigende uitwerkingen omdat de bijbehorende processen vragen om wat 'veren te laten'. Strict gezien suggereert dit dat we vanuit de collectieve ziel (en in relatie tot de ingres van Uranus in Stier) de energie van de eerste straal ondergingen tijdens de nieuwe manen in Stier en Schorpioen, en weer nu via deze nieuwe maan in Vissen. Krachtige tijden dus.


Uitgaand van de betekenis van de maancyclus, zouden we dit kunnen zien als initiërende impulsen van de Uranus door Stier periode. We zullen zien.


Exoterisch zien we voornamelijk sterke Vissen-Neptunus-Jupiter invloeden én een Mercurius die tot voorbij de Volle Maan retrograde loopt in Vissen. Het emotioneel-sensitief lijkt zo sterk te domineren.
Ik weet niet zeker hoe deze combinatie zich zou kunnen uitdrukken. Er zijn altijd zovele manieren en de Vissen is zo wendbaar, beweeglijk, ongrijpbaar maar ik vermoed dat verbeelding en inspiratie de drijfveren kunnen worden van deze nieuwe maancyclus. Alle vormen van inspiratie dus.vissenMundane gezien is het op eieren lopen; gevoelens van grote groepen kunnen mogelijk snel gekwetst en opgewekt worden. Gouden tijden voor mensenmenners. En voor anderen zal het moed, wijsheid en vergevingsgezindheid vragen (Vissen) om de vele stromen in goede banen te leiden.


Mars in Stier en Saturnus in Steenbok sextiel de nieuwe Maan zijn zeer behulpzaam; ze brengen het vermogen om te werken aan concrete resultaten. Groepen kunnen op eigen manier spijkers met kopen slaan (over Vulcanus gesproken) terwijl de receptie tussen Venus en Uranus meer emancipatorische bewegingen belooft. Dit zal onherroepelijk effecten hebben op keuzes en op verkiezingsuitslagen de komende tijd, in Nederland ondermeer.


Persoonlijk vind ik de Sabian graad van deze Nieuwe Maan een zeer passende beschrijving geven.


'Een oude leermeester slaagt er niet in bij zijn leerlingen interesse voor traditionele kennis te wekke
n'. Grondtoon: De ontoereikendheid van voorbije kennis in tijden van crisis.

 Horoscoop Volle Maan 19 februari 2019

In de periode na de volle maan zien we dat wat met nieuwe maan begon, zichtbaarheid krijgt. Het is een moment waar velen over de hele wereld zich met elkaar verbinden om over het teken waarin de volle maan plaatsvindt te mediteren en de ontvangen energie door te geven.
Nu de energie van Vissen - verleiding en onthechting.

 

Toevallig kom ik vandaag deze tekening tegen van de Zodiak Mens. Daarop zien we de Waterman zijn water gieten over de Vissen. En dat resoneert bijzonder goed met deze Maancyclus die met de Nieuwe Maan in Waterman begon. Toen schreef ik over kantelpunten, clan- en universele belangen. De Vissen zwemmen in deze wateren, die vaak woelig en toch ook serene kunnen worden.


uit een 14e eeuwse germaanse manuscript - zodiac mens


De Volle Maan staat net in Maagd en spiegelt de Vissen een zekere ordening van de chaos voor. Alleen staat haar heerser, Mercurius conjunct de nogal onbetrouwbare en woeste Zeegod nu in zijn eigen domein bovendien en vierkant Jupiter. Niet hét moment om iedereen te geloven op zijn blauwe ogen, toch zeer waarschijnlijk worden we daartoe verleidt; we zijn gevoelig voor valstrikken en emoties kunnen zo ineens oplaaien (op Mundaan niveau). Mogelijk wordt er gespeeld met een ideale eenheid of beeld van één baas aan de top, en de overgave aan de ideale leider of god.

Dit zijn de actuele kosmische invloeden waar een ieder voor ontvankelijk is maar wel op zijn/haar eigen manier bepaalde uitdrukking aan zal geven. Daarom zeggen we in de mundane astrologie, dat mundane gebeurtenissen geen vrije wil inhouden. Ze zijn het resultaat van de totale aan bewegingen en keuzes van de vissen in de vijver.


De evolutionaire astroloog Jeff Green stelde zo'n 30 jaar geleden vast dat slechts 30% van de mensheid bewust zou zijn en leven. Nu stel dat het intussen 50% is geworden, dan zou dit uitleggen waarom we zo fifty-fifty bij elke verkiezingen tegenover elkaar staan (dit geldt voor alle landen zelfs). En elke helft is overtuigd van haar gelijk. Vanuit een bepaald oogpunt bezien is de dynamiek dus in evenwicht, hoewel heftig en strijdbaar.


Saturnus sextiel Mercurius/Neptunus conjunctie
We kunnen verwachten dat dit aspect klaarheid brengt, dat we in principe meer helderheid kunnen krijgen over de concrete bedoelingen van de verschillende vissen in de vijver.


Saturnus conjunct Venus in Steenbok
Deze combinatie in de op de praktijk gericht Steenbok brengt mogelijk ook een heldere berekening van de kosten tot stand. Mars in Stier (waarover Venus heerst) brengt ons richting de werkelijke economie en de investeringen die nodig zijn, bijna een voorproefje op de definitieve entree van Uranus in Stier: wat motiveert ons om iets te doen voor het milieu, voeding en hoe gaat het met ons spaargeld, enzovoort. Want de Gilets Jaunes (om het maar bij het Westen te houden), ze hebben geen aandelen noch vermogens, slechts spaar- en pensioengeld en meestal een minimumloon die sinds 1995 niet omhoog is gegaan terwijl ze het land draaiend houden. We zullen de komende twee weken vast meer over dit soort zeer concrete feiten horen, want de impuls en het inzicht kwamen sinds de nieuwe maan.
Horoscoop nieuwe Maan 4 februari 2019

De nieuwe maan staat voor de energie die elke nieuwe maancyclus initieert.


De horoscoop van de nieuwe Maan van 4 februari draagt een opvallend sterke Waterman belofte in zich: het Stellium in Waterman (Maan, Zon, Mercurius) heerst over een vrij brede geografische regio die het MC krijgt tussen 0°Tweelingen en 30° Leeuw tijdens de Nieuwe Maan. Zowat van Moskou tot Iceland.


De Zon/Maan duo staat op het Saturnus/Neptunus midpunt én conjunct Mercurius in Waterman, een teken waarin hij op zijn beste is. Geniale invallen en strategieën die idealen kunnen uitdragen zijn te verwachten.


De Uranus-Mars conjunctie in Ram zorgt er wel voor dat er ook iets bijzonders gebeurt: inzicht valt in elk geval samen met rebellie en moed, en in sommige gevallen zullen technologische/digitale oplossingen ingezet worden (sociomedia-achtig wellicht?).


Ze staan ook nog vierkant de Noordknoop in Kreeft (door de Maan beheerst) wat het beeld van naderende kantelpunten tussen volkeren en hun leiders versterkt. Deze keer gaat het niet om een volk alleen (Waterman Maan) lijkt het, maar om het geheel.


Met Mercurius heersend over IX en XII, krijgt onherroepelijk het thema vrijheid een bredere betekenis, universeel (Waterman) voor alle mensen die op de vlucht zijn (IX en XII) voor geweld en honger (Pluto in IV opp. Kreeft).


Ze staan alleen ook vierkant de stugge Zuidknoop in Steenbok waar we ook Pluto vinden. De traditionele structuren zijn op dit moment, zichtbaar heel vast verankerd in zeer oude historie en verhalen. Dit aspect legt volgens mij uit waarom op dit moment mensen zo dramatisch verdeeld zijn: de angst om iets kwijt te raken is net zo groot als het verlangen naar het nieuwe.


Omdat Waterman en vrijheid-van-meningsuiting tot aan het extreem toe samenvallen, is het niet voorstelbaar dat er (tot aan de Volle Maan) een polder model ontstaat. Vooral omdat wat Waterman eigen is, de mening van een ander respecteren, niet het sterkste punt van Kreeft is (als symbool van het volk wel te verstaan), en zeker niet onder een Pluto Noordknoop oppositie.


Dit doet me denken aan de Nederlandse historicus die in Davos het 'do-not-mention-the-war' taboe doorbrak door de woorden 'pay your taxes' uit te spreken voor een 'suddenly petrified' 1%-publiek. De titel van zijn boek: 'Utopia for Realists and how we get there' resoneert in elk geval goed met deze nieuwe Maan, dat ik het hierbij laat.


Wellicht een prelude op de Jupiter-Saturnus cyclus in de luchttekens die in 2020 begint met Waterman, en daarmee het einde van hun aarde-cyclus markeert.

 Horoscoop Volle Maan 21 januari 2019 tevens maansverduistering


In de periode na de volle maan zien we dat wat met de nieuwe maan begon zichtbaarheid krijgt. Het is een moment waar velen over de hele wereld zich met elkaar verbinden om over het teken waarin de volle maan plaatsvindt te mediteren en de ontvangen energie door te geven.
Nu de energie van Waterman - de groep en het delen.Zon-Aarde-Maan staan op een lijn en daarom vindt er nu een totale maansverduistering plaats. De Aarde vangt zon-energie op maar verduistert de Maan die tijdelijk geen zonlicht kan weerkaatsen.


Op individueel niveau is een maansverduistering het moment om zaken uit het verleden los te laten en ruimte te creëren (zie daarvoor het huis waarin de maan valt).
Mundaan gezien werkt het proces groepsgewijze: elke groep wordt ‘geconfronteerd’ met zaken die hem ontnomen (kan) worden. En hoewel uiteindelijk er ook ruimte ontstaat, is de beleving op dat moment vanuit een collectief perspectief eerder een van vacuüm.


Waterman plaatst het collectief in een bredere en geestelijkere dimensie: het gaat hem dan eerder om de mens, het plan, in vrijheid en innerlijke waarheid. Dus niet de groep waar je in opgaat, maar de groep waarin een ieder zijn uniekheid kan tonen om iets bijzonders te geven aan het geheel. Afijn, de Waterman-Leeuw as.
Nu is het goed om ook te melden dat er iets bijzonders is aan het jaar 2019. Ze zal drie eclipsen-seizoenen zien i.p.v. twee (wat standaard is). En alle eclipsen zijn langs de as Steenbok/Kreeft, ofwel de Maansknopen-as.


Tijdens de laatste nieuwe Maan en nu weer tijdens de volle Maan maakt Uranus een T.vierkant met deze as. Dat aspectpatroon is zeker nog één maand actief. De grootste verrassingen en verschuivingen zullen dus plaatsvinden in de gebieden die gesymboliseerd worden door deze twee tekens, onder meer leiderschap en de relatie tussen de autoriteiten (Steenbok) en het volk (Kreeft). Nu in de Waterman maand, gaat het niet perse om het volk maar om de vele groeperingen binnen elk volk (Kreeft en Waterman) die elk het gevoel hebben dat ze niet toedoen, niet gezien of gehoord worden. Waterman gunt iedereen zijn eigen plek.


Uranus in Ram, de heerser van Waterman, is net als Prometheus: hij laat plotseling het licht schijnen op de werkelijkheid, of misschien moet ik zeggen op de onechtheid van ons leven, en niets is meer daarna hetzelfde. Later dit jaar krijgen we een heel andere situatie wanneer Pluto en Saturnus de maansknopen-as aspecteren, maar nu even nog niet. Deze Ramiaanse-Uranische 7-jarige periode eindigt nu met een laatste wake-up call, als hij door de laatste graden gaat van Ram, de straatvechter. De rebellies kunnen nu feller worden, gevoed door zeven jaren Prometheaanse schroktherapie, en zelfs wereldwijd worden.


Maatschappelijke verschuivingen kunnen in versneld tempo elkaar opvolgen, en op verschillende plekken tegelijk, gevoed door gelijke wensen (Waterman/Uranus). Mensen zullen vast ook tegenover elkaar komen te staan (dat zien we natuurlijk al lang) want tegenover Uranus in Ram staat de autoritaire Saturnus/Pluto combinatie, die geen rebellie duldt; zij zullen het fort verdedigen tot de laatste snik terwijl Uranus alle (verborgen) problemen verhevigt en het stresstempo verhoogt.


De conjunctie Pluto, Mercurius en Drakenstaart en Saturnus vierkant Mars in Ram wijzen op zeer oude strijden die tot het einde zullen (of moeten, zelfs) worden uitgevochten. Er is waarschijnlijk veel angst mee gemoeid daarom de tegenstand. Kreeft zou de inspiratie moeten geven --we zijn één familie. De verduistering suggereert dat we dit gevoel nu even kwijt zijn, en doch ook uit dat vacuüm nieuwe vormen zullen vinden.


Interessant en misschien ook een hint van iets wat zich wel vanzelf gaat ontwikkelen, wordt aangegeven door het sextiel van Saturnus en Neptunus (Saturnus als coheerser van Waterman). Nieuwe visies en idealen die aan het begin van hun carriere zijn, en ontstaan zijn rond hun conjunctie, kunnen nu duidelijkere formuleringen beginnen te krijgen - geen definitieve want dat gebeurt pas bij de oppositie - waarmee rekening gehouden zal 'moeten' worden. Denk aan de Gilets Jaunes als uitdrukking van dat signaal, een voorbeeld.
...op weg naar het Watermantijdperk...

 

de draak
Nieuwe Maan 6 januari 2019

 
De nieuwe maan staat voor de energie die elke nieuwe maancyclus initieert.
Voor 2019 heb ik besloten om deze weer in beeld te brengen en haar impulsgevende invloed te bestuderen.


De nieuwe maan van 6 januari is tevens een gedeeltelijke zonsverduistering alleen te zien in het Noord van de Stille Oceaan en in Noord-Oost Azië
.


Tijdens de Nieuwe Maan op 15°25 Steenbok die tussen Saturnus en Pluto ingekneld staat valt nog één aspect op: het vierkant van Uranus, die inmiddels stationair is, naar de Maansknopenas. Dit laatste aspect zou kunnen wijzen op nog meer bevingen in de bovengenoemde regio's, letterlijk en ook figuurlijk. Want deze combinatie staat voor krachtige kosmische impulsen die de mundane ontwikkelingen, die rond de nieuwe maan ontstaan, zullen bepalen; en die gedurende deze gehele maancyclus begeleidend en tot volbloei komen tijdens de Volle Maan periode, die tevens een volledige maansverduistering is.
Deze laatste bestuderen we later uitgebreider, genoeg voor nu is om te melden dat een een maansverduistering naar oude patronen en gewoontes wijst die losgelaten worden, vrijwillig of niet.


Voor astrologen is het dus bijzonder interessant om alle mundane keuzes te noteren die rond deze nieuwe maan genomen worden omdat ze eigenlijk krachtigere impulsen zijn (en als zodanig bepalender) dan degene die op een ander moment genomen zouden worden.

 

de Aarde en de Maan

archief
dot 2018
dot 2017
dot 2016

dot 2015
dot 2014
dot 2013