béatrice boucher      consulten      cursussen      lezingen & workshops      artikelen      links

cursussen en lezingen 2017
astroworkshops

om deze teksten goed te begrijpen heb je ook astrologische kennis nodig - de horoscopen van de Volle Maan zijn voor Amsterdam berekend en worden collectief geïnterpreteerd
- voor individuele invloeden kijk naar de plaatsing van de volle maan in de huizen van je horoscoop -
- de maancyclus begint altijd met Nieuwe Maan -

12 volle manen
CURRENT MOON
Volle Maan
Horoscoop Volle Maan 9 juni 2017

 

Deze 3e Volle Maan van het astrologisch jaar wordt ook de Volle Maan van de Mensheid genoemd.


Tweelingen is een luchtteken en symboliseert zowel de ervaring van dualiteit als van verbondenheid. Letterlijk de lucht die we ademen en die onze woorden draagt. In positieve zin worden verbanden gelegd en tegenstellingen overbrugd –'de gezuiverde lucht'. In negatieve zin hebben woorden een tegenoversteld effect –'de vergiftigde lucht'.


Het Tweelingenteken en zijn heerser Mercurius, zijn niet alleen verbonden met de spraakorganen maar ook met de longen, die het lichaam voorzien van zuurstof en de koolstofdioxide afvoeren. Volgens de Chinese geneeskunde zijn de longen verantwoordelijk voor de goede verspreiding van energie (qi) naar de organen, de meridianen en de huid. Dat bijzonder ademhalingsproces met zijn fasen van inademen, pauzeren en uitademen, staat symbool voor het leven in goede gezondheid.


Energetisch vallen deze processen onder beheer van hart- en keelchakra's. Problemen met het ademhalingssysteem hebben bijgevolg te maken met het bepalen van een juiste ritme (denk aan wat we doen wanneer we zingen of een lezing geven) en een juiste contact met de omgeving.


Alexander Ruperti, astroloog en cranio-sacraal therapeut en Tweelingen, schreef:

'....er is een diepe esoterische relatie tussen de geestelijke gesteldheid (het denken) en de longen. Ademhalingsproblemen staan in relatie tot het ontwaken van het hartcentrum. Deze kleurt de kwaliteit en het ritme van onze verhoudingen met anderen en met onze omgeving <...> Op het niveau van de ademhaling is het probleem niet één van de circulatie van de levensenergieën maar een probleem van circulatie van de spirituele energie die we Liefde noemen.' (Naar het bewustzijn van het ware zelf - de 3 chakra niveaus)

Het is daarom niet vreemd dat Venus de esoterische heerser van Tweelingen is.


Saturnus brengt in positieve zin het vermogen om aan boven genoemde onderwerpen te werken onder geinspireerd leiding (Boogschutter).


De groene aspecten (half-sextielen en inconjuncten) vanuit Pluto suggeren dat er iets getransformeerd wordt op de weg naar dat doel, ondanks het feit dat we wellicht niet zien hoeveel veranderd is en hoeveel werk nog verzet moet worden (mundaan gezien) om de eenheid te bewaken en om deze nu ook op een ander niveau te brengen.


Het collectieve effect van Neptunus in Vissen (apex beweeglijk-T.vierkant). Neptunus werkt op twee manieren. Een groot aantal mensen zal ontvankelijk zijn voor zijn hypnotiserende en bedwelmende uitwerking en zo ten prooi vallen aan zijn goocheltrucs, glamour en illusies. Anderen zullen eerder ontvankelijk voor zijn verbindend effect die spirituele inspiratie brengt. Deze groep wordt gelukkig steeds groter, vandaar ook de constante demonstraties van eenheid tegenover het destructieve van verdeeldheid, bijvoorbeeld.


Venus en de Aarde zijn de esoterische heersers van deze Volle Maan en daarom wordt deze Volle Maan op het spiritueel niveau het feest van eenwording genoemd.Jofhra Gemini

 

Horoscoop Volle Maan 10 mei 2017

 

Deze Volle Maan van mei is de periode van het Wesak feest, het belangrijkste feest van het Oosten, en de tweede belangrijkste Volle Maan van het astrologisch jaar (de eerste is de Volle Maan die samenvalt met Pasen).

 

De geboorte, verlichting en dood van de Boeddha worden gevierd. Het is een tijd van een ongebruikelijke krachtige instroming van geestelijke energie. Daarom bereiden miljoenen mensen zich voor op deze periode door innerlijke stilte en rust om zich heen te creŽren en te mediteren. Voor de mensen die hier niet op bedacht zijn, kan deze periode als een zeer onrustige periode ervaren worden. Dit komt doordat de stroom van energie die dan voorradig is niet bewust ontvangen wordt noch geen bewuste richting krijgt.

De kracht van deze periode wordt elk jaar sterker omdat er elk jaar meer mensen zijn die zich met elkaar verbinden via meditatie rond deze Volle Maan.

 

De horoscoop die we hierboven zien, is berekend voor Nederland maar de aspecten die gemaakt worden gelden voor de hele wereld.

 

Ondanks dat Volle Maan as in vaste tekens staat, voert beweeglijkheid de boventoon vanwege Mars, de heerser van zowel de Maan als van de Zon (via Venus in Ram, heer van Stier), die in Tweelingen staat.


Mars ontvangt bovendien een vierkant van Neptunus (in Vissen) wat beroeringen ongrijpbaarder maakt, chaotisch en stormachtig als door een zee van emoties gedreven; woelingen die moeilijk tegen te houden zijn. Overstromende rivieren, zeestormen, windhozen, aardbevingen, de god van de oceanen is boos.

 

Op spiritueel niveau worden we getraind om naar emoties te kijken, en deze stand maakt het mogelijk om ons af te stemmen op het hogere uit dienstbaarheid aan het geheel.


Pluto staat sextiel de Maan en werkt ondersteunend bij het transformeren van de negatieve emoties die door de Maan in Schorpioen zijn opgespaard, zoals verlatingsangst, jaloezie of wrok. Een grote schoonmaak is mogelijk.


Emotioneel gezien valt te verwachten dat deze periode veel emoties losmaakt omdat ons astrale lichaam ontvankelijk is en beroerd wordt door de collectieve emoties (Neptunus). Dit kan zowel positief als negatief zijn. De Schorpioen-Maan en Pluto gaan over het proces van omzetting van 'een afval' dat lang opgespaard is. Positief is het dus een bevrijding.

 

Deze verschillende niveaus van uitdrukking bestaan altijd naast elkaar, omdat alles dual is in onze wereld.


Het verhaal van deze horoscoop eindigt bij Mercurius (heer Mars) die conjunct Uranus in Ram staat (een receptie): het is ook een tijd van vernieuwing, inzicht, waarheid en het verkennen van nieuwe terreinen

 

Horoscoop Volle Maan 11 april 2017

 

11 april, de vierde volle maan van 2017 en de eerste van het astrologisch jaar. Zo te zien gaan we een uitermate dynamische en vurige periode tegemoet, namelijk:


- de Zon-Maan polariteit valt samen met de oppositie Uranus-Jupiter en re-activeert de Plutonische energie, die in het bijzonder de macht (Steenbok) symboliseert in al haar gradaties, en dus ook allen die macht aan het verliezen zijn (de transformatieve kracht van Pluto) --vandaar de heftigheid van de weerstanden.


- Mars in Stier, de heerser van de Zon/Uranus conjunctie, deelt dezelfde heerser als het Maan/Jupiter duo, namelijk Venus, het symbool van vrede en harmonie, en dus ook (bij gebrekkige werking) van oorlog.


- Venus (die naast Chiron staat) maakt een opvallend sterk vierkant met Saturnus, de heerser van de 5e planeet van dit dynamische T.Vierkant: Pluto. Een gebrekkige uiting van compassie is wellicht het grootste probleem. Maar er is een groep mensen, sterk verbonden met de hart-energie, die 'do care for others': de bruggenbouwers.


- Venus en Saturnus delen dezelfde heerser, Jupiter; alle drie lopen retrograde. Dit aspect doet een diepere vertrouwenscrisis vermoeden, achter de scherm (retrogressie). Aan de andere kant doet dit aspect ook een appel op een vermogen tot inkeer die ruimte creëert voor zelfreflectie om (later) vanuit meer wijsheid te kunnen handelen.


Specifiek voor Nederland is de ruminerende Mars rijzend, en de retrograde Saturnus, heerser van het MC in VIII, conjunct Pluto. Nederland wacht af, wellicht op het juiste moment. We hoeven daarmee dan niet te verwachten dat de formatie snel tot stand komt, wellicht gebeuren andere belangrijkere dingen achter de schermen.

Voor de rest van de wereld, is het duidelijk dat dit patroon gebeurtenissen in een stroomversnelling zal brengen (zeker na de volle maan) en in een veel rap tempo dan we tot nu toe hebben gezien.

 

 

horoscoop volle maan maart 2017

 


12 maart, de derde Volle Maan van het jaar vindt Nederland in verkiezingstrijd -bijna lente. Maar timide, zo timide is de zon nog.


Met Leeuw op de ascendant heeft de Zon de leiding in deze horoscoop –wat niet vanzelfsprekend is voor de Vissen die twee kanten opgaan.

 

Pisces constellatie

 

Terwijl de een zich er van af wendt, kijkt de andere gevoelige over de rand van een put in de duistere waters van het achtste huis, ziet aldaar Chiron (de buitenstaander, de vreemdeling) en Mercurius (de boodschapper, 'le scribe' die alles bijhoudt), voelt tegelijkertijd de uitdaging die van Saturnus uitgaat (confrontatie met oorzaak en gevolg) met wie hijj dezelfde heer deelt: Jupiter.


Jupiter
in Weegschaal retrograde, stil en in afwachting van zijn momentum want een conflict met een zeer machtig Pluto maakt een krachtmeting onmogelijk. Dit is een voelbare wijsheid. Hoe zorgt de wijze (Jupiter), hoe zorgen we, dat het kwestbare evenwicht niet wankelt, dat het kantelpunt geen afgrond wordt?Weegschaal India

Weegschaal Jantar Mantar, India Na de Volle Maan (die de voleinding markeert van een proces dat begon met de Nieuwe Maan) loopt het anders dan anders. Groen-aspecten (en er zijn er weer veel) zijn voortbrengers van vragen, van twijfels, startpunten voor onderzoeken, zij leiden vaak ook tot meer objectiviteit. Hier is Uranus de sterkste factor omdat hij zowel met de Zon als met de Maan zo'n exact groen-aspect maakt (half-sextiel en inconjunct). Uranus in Ram zou achtste-huis zaken aan het licht kunnen brengen, die de statusquo in samenwerkingen verandert (Waterman op VII) en zo nieuwe verbanden initiëren.


De verkiezingen zijn pas op 15 maart dus nog drie dagen te gaan: er kan nog veel gebeuren. Gezien de aspectering in en vanuit VIII (de duisternis waar Uranus, de onthuller zich in bevindt) richting de Maan in Maagd (symbool van zuiverheid) denk ik eerst aan het milieu en aan voeding. Het half-sextiel met de Zon is ook interessant, want de Zon loopt naar Uranus toe. En dit, 'het wakker worden' zal pas een feit zijn bij de volgende Volle Maan (11 april). Voor nu is de Uranus-energie vanzelfsprekend aanwezig via de driehoek naar de Ascendant: Nederland (de leeuw) ziet wellicht het licht. We zijn eigenlijk allen Chiron of Mercurius....

 

Horoscoop Volle Maan 11 februari 2017De tweede Volle Maan van dit jaar is een maansverduistering. Wanneer de Maan verduisterd is, komt er meer aandacht op het loslaten van verouderde houdingen en gewoontes, zodat we met minder ballast de toekomst tegemoet kunnen treden, wordt er gezegd. Omdat de Maan in Leeuw is, kunnen we denken aan allerlei vormen van ego-gerichtheid en neigingen tot het dramatiseren van eigen belang - ofwel the me-first houding
.


Onder de elektrificerende impuls van een Uranus-Jupiter-oppositie in de hoofdtekens Ram en Weegschaal, gaat de wereld door krachtige beroeringen, net als wij, die de ontvangers en dus ook de doorgevers zijn van deze kosmische energieën. Aan de ene kant resoneert deze stand met een sterke behoefte aan een toekomst in vrijheid en gelijkheid, aan waarheid en vernieuwing. Aan de andere kant brengt het verheerlijking van eigen wil en macht, en allerlei eigen waarheden (en hiervoor zijn de woorden 'alternative facts' toepasselijk). Want worden we niet uitgedaagd om voor vrijheid te vechten slechts wanneer deze geblokkeerd wordt?


Maar de tijd van de Volle Maan is vooral een periode wanneer geestelijke energieën op bijzondere wijze beschikbaar zijn en zo een nauwer contact tussen de mensheid en de hogere spirituele dimensies mogelijk maken. Daarom worden er elke volle maan, meditaties gepland. Overal op de wereld verbinden mensen zich telepathisch met elkaar - een moderne vorm van groepsmeditatie - we hoeven niet op dezelfde plek te zijn om ons met elkaar te verbinden.


Op esoterisch niveau (ofwel zieleniveau) heeft de Maan geen invloed. Haar rol is het licht van de Zon te reflecteren. Ze brengt op een vrije en onbelemmerde manier eenlijnigheid tussen de Aarde en het hart van ons zonnestelsel, de Zon. En in de maand van de Waterman is de voorradige (zon)energie die van groepsbewustzijn, van broeder- en zusterschap.


Het is dan ook bijzonder interessant dat de exoterische en esoterische heersers van Waterman (Uranus en Jupiter) op dit moment een oppositie met elkaar maken. Uranus (7e straal / Ram) kan dus de vernieuwende impulsen en denkbeelden orkestreren in de zichtbare wereld onder aansturing van Jupiter (2e straal / Weegschaal) die een verbindingsbrug vormt tussen alle mensen op zieleniveau.


Deze horoscoop van de Volle Maan laat ook de volgende patronen zien:

- een mooie 'vlieger in vuurtekens' met (de Zon in) Waterman op de apex als inspirator (zie boven),

- tweede vlieger ook in vuurtekens met Jupiter (de esoterische heerser van Waterman) op de apex die ons verbindt met de energiestroom vanuit geestelijk gebied. En is het niet opvallend dat Jupiter alle betrokken planeten in deze patronen aspecteert?

- een Yod met als focuspunt, de 'wounded healer' (Chiron in Vissen) die het pad van mededogen en vergeving aanwijst.

De dynamiek tijdens deze Volle Maan is positief krachtig: vanuit meditate kunnen we de geestelijke inspiratie ontvangen; het zal zich vervolgens verspreiden, want Jupiter is patroon verbonden met de Zon en de hartenergie (in de zielsgerichte astrologie).

 

 

Waterman

Aquarius -door Johfra

 

 

 

Volle Maan 12 januari 2017

 

Dit is de horoscoop van de eerste Volle Maan van het jaar. Hoewel berekend voor Amsterdam en in principe geldend voor Nederland en de landen eromheen, is het bespreken van de globale tendensen nu genoeg. Want, als dit beeld het energetische resultaat toont van de voorbereidings-werkzaamheden die 'men' trof sinds de Nieuwe Maan (29 december) dan wordt de komende periode een vol dynamiek voor alle landen. Dit geldt tot aan de Nieuwe Maan (28 januari) en zet de toon voor het gehele jaar.


Gezien ontwikkelingen in snel tempo elkaar opvolgen (Uranus in Ram) is het te hopen dat we de tijd nemen om 'alles' te horen en het gehoorde ook op waarheid testen. Neptunus is namelijk in eigen teken en dat teken is nu sterk bezet (de God van de Zeeën heerst over vier planeten plus Zuidknoop). Dit kan goed zijn voor de mystieke en de creatieve evolutie maar minder voor de kwaliteit van de journalistiek (Vissen staat mundaan in het 3e zonnehuis). Doch ook de waarheid zal verteld worden (Uranus oppositie Jupiter de coheerser van dat 3e zonnehuis). Aan ons waarheid van leugen te onderscheiden (Noordknoop in Maagd).


De Zon in Steenbok brengt een energie die helpt om aan langetermijnplanning te doen waarbij de uitgedachte plannen ook uitgevoerd kunnen worden binnen dat termijn. Het is daarom wezenlijk, te weten wie de plannen uitgedacht heeft want 'de sterren' vertellen niets over goed en slecht.


Saturnus, de heerser van Steenbok, bestuurt de wet van Oorzaak en Gevolg. Plannen kunnen dan wel goed uitgedacht zijn en zelfs concrete resultaten voortbrengen, dat wil niet zeggen dat ze goed zijn voor het welzijn van het geheel. De valkuilen worden nu via Saturnus getoond: ie de manier waarop we de Boogschutter-energie inzetten. Het zijn dus vooral onze overtuigingen en idealen, religieus en/of politiek of anders, die ons uit elkaar kunnen drijven.

 

Dit werd globaal duidelijk toen Pluto door dat teken liep van 1996 tot 2008. Kapitalisme bleef als enige ideologie over, werd 'wild' en de periode eindigde met een van de ergste economische crisissen sinds 1929. En we lijden nog steeds aan deze wurggreep. Typerend en saturnaal, de gevolgen zijn nu zichtbaar: met de verliezen van vrijheid en democratie komen de armoede, de angsten en de onmacht.


Met Jupiter in Weegschaal (de heer van deze Saturnus) zal het de komende periode er om gaan, de uiterlijke scheuringen te overbruggen en met fair plannen te komen om de verwoestingen te stoppen. Bovendien kan onder de Steenbok-maand elk plan toekomst-bepalend zijn.


Saturnus de onverbiddelijke en Chiron de outsider bepalen hoe de dynamiek van het Grote Vierkant zich gaat uitdrukken. Ze beïnvloeden zijn intense onstuimigheid maar van controle geen sprake. Hoewel deze twee archetypes elkaar uitdagen (vierkant) delen ze dezelfde heerser, Jupiter die zelf deel neemt aan het krachtenspel (van het Grote Vierkant). Dit lijkt mij staan voor een veeleisende rondgang van acties en reacties (hoofdtekens); een wedijver die aanspraak maakt op veel energie-investering, zo niet veel rijkdom, geestelijk en materieel.


Confrontaties (harde aspecten) tussen Jupiter en Uranus vallen synchroon met intense maatschappelijke botsingen en schrokkende onthullingen die tot definitieve omwentelingen leiden.
Met Weegschaal en Ram als initiatoren, kunnen we natuurlijk vernieuwende ideeën verwachten, een spirit zien die open staat voor gewaagde avonturen en initiatieven. En dit kan wel leiden tot wonderbaarlijke uitvindingen, technologische en wetenschappelijke vooruitgang, revolutionaire inzichten of zelfs revoluties.

 

We kunnen dus vaststellen dat dit een goed jaar kan worden voor ondernemende geesten als er gewaakt wordt voor doorgeslagen optimisme. De weg van het midden bewandelen (Jupiter in Weegschaal) is een kunst, zeker met Pluto en zijn Plutocrates aan de ene kant, Uranus en zijn Prometheaans visionairs aan de andere, die allerlei soorten bevingen kunnen veroorzaken.

 

En dit zijn deze aspecten (t.vierkant Jupiter, Uranus, Pluto) die de kwaliteit kleuren van aktuele gebeurtenissen (sinds afgelopen december) en dat zullen blijven doen tot november as.

 

In deze horoscoop zien we dat de structurende kracht van Saturnus deze vurige botsingen voor nu in bedwang houdt (en dat tot aan de zomer). Niet alleen betekent het dat de situatie waarin we verkeren duidelijker wordt, dat oorspronkelijkheid en originaliteit vorm kunnen krijgen, het zal ook een test zijn omdat reactionaire tendensen onherroepelijk samengaan met alle 'doorbraken' die het oude doen verdwijnen.

 

Hoe dan ook, tijdens deze eerste Volle Maan van het jaar, drukken de vernieuwende krachten zich uit via de Zon in Steenbok en de Maan in Kreeft. Veranderingen in structuren en beleidsvoering en de manier waarop het volk zich laat horen en om hulp vraagt. Kreeft en Steenbok zijn behoudend en gericht op 'family values', maatschappelijke plichten en status en vooral op veiligheid. Ik kan alleen bedenken dat de vernieuwende impulsen (en reacties erop) die hierboven zijn genoemd vooral in én via al deze gebieden zullen komen.

 

Er is inspiratie te vinden via de heersers van Jupiter en Uranus (Venus en Mars), beiden in Vissen waar we ook Chiron, de andersdenkende wijze, vinden. Gevoelens van empathie en medeleven en ook verwarring vanwege een zichtbare chaos; allerlei soorten van emoties die met elkaar verweven zijn en elkaar versterken, van diepe teleurstellingen, verdriet en pijn tot aan de meer verheven gevoelens toe en een evenredig mate van spirituele beleving en inspiratie. Een grote scala aan tinten, stormachtig weer én centraal de existentiële vraag hoe, het weten dat we één zijn, tot uitdrukking te brengen in zulke heftige tijden.

 

Opvallend verder is de vele planeten rond 20-22 graden. Naast die van het Grote Vierkant die verbonden zijn via harmonische driehoeken en sextielen met Saturnus en Chiron, zijn er velen (niet ingetekend) half-sextielen en inconjuncten. Dit zijn groei-aspecten. Ze versterken eerst onrust en twijfels en dwingen daarmee een wetenschappelijkere en reeëlere houding af, die helpen om oplossingen te vinden, en met de hulp van Chiron (in Vissen) loutering brengen.

 

 

Heliodor

'The fine vibration of heliodor helps a person to connect with the essence of Uranus in Aries and be able to manifest the energy in the best possible way for that stage of his or her development.' writes Patricia Godden (see here)

 

 

 
de Aarde en de Maan

archief
dot 2016

dot 2015
dot 2014
dot 2013