home      béatrice boucher      consulten      cursussen      lezingen & workshops      artikelen      links


De Zeven Stralen

© Béatrice Boucher, D.F.Astrol.S

 


©Er is één leven, dat Zich in de eerste plaats door zeven grondhoedanigheden (kwaliteiten) uitdrukt en in de tweede plaats door de verscheidenheid van ontelbare vormen.... deze zeven stralende hoedanigheden zijn de zeven stralen, zeven levens die Hun leven aan de vormen geven en aan de vormwereld haar bedoeling, haar wetten en haar drang naar evolutie.”
Alice Bailey - esoterische psychologie.

 Een van de belangrijke hypotheses in de esoterie volgens Bailey is het bestaan van zeven stralen. Zeven principes die naast de twaalf Dierenriemtekens, het Universum belevendigen en doordringen met energie en bewustzijn.


Elk van deze stralen symboliseert een bepaald soort energie. En terwijl elke straal zich uitdrukt via een of meerdere planeten stromen alle stralen door elke planeet, inclusief de Aarde. Deze 7 stralen zijn - volgens Bailey - inherent aan de wetenschap van de astrologie.


Om het Idee van het bestaan van 7 stralen te kunnen begrijpen, moeten we onze “astrologische horizonten” wel verruimen. Buiten de dierenriem, in de 7 sterren van de Grote Beer, bevindt zich de oorsprong van de 7 stralen. De Grote Beer schijnt samen met de Pleïaden én de ster Sirius een grote driehoek van kracht te vormen die van essentieel belang is in deze (esoterische) benadering van de astrologie. Esoterisch omdat het nog niet door ons gekend wordt. Zoals Pluto esoterisch werkzaam was voordat hij ontdekt werd in 1930.


Zo is - schrijft zij - elke straal specifiek verbonden met één (van de zeven) zonnestelsels waar de onze één van is. Deze stralen bereiken onze Aarde eerst via de Zon dan via de verschillende planeten van het zonnestelsel. Zo is elke planeet verbonden met één straal, maar ook altijd met de Zon omdat deze alle stralen “uitstraalt” naar het gehele zonnestelsel.Liefde & Wijsheid

De 2de straal van Liefde-Wijsheid is de hoofdstraal van dit zonnestelsel. Via de Zon bereikt hij dit stelsel. Hiërarchisch gezien doordringt deze energie alles wat daarbinnen leeft. Het is een archetypische energie. Het is de kern van het leven zelf die tot diep in onze cellen leeft, dat zich uit in het collectieve geheugen van de mensheid.


Voordat de energieën van de stralen gekanaliseerd worden door de planeten, de Zon en de Maan, worden ze ontvangen (of “gezeefd”) door de 12 dierenriemtekens. Zo is dus elke dierenriemteken de ontvanger en ook de doorgever van een of twee stralen.Intelligentie & Actie

De Aarde is verbonden met de 3de straal van Actieve Intelligentie die interessant genoeg ook de straal is van Saturnus. De 3de straal is een energie die voor ons essentieel is: het is het vormgevende aspect. Dit zal geen astroloog verbazen - denk ik - gezien de rol van Saturnus op de ontwikkeling van het bewustzijn. Liz Greene schrijft bijvoorbeeld: “Saturnus is niet louter de representant van pijn, beperking en discipline, maar hij is tevens een symbool van een psychisch proces dat van nature bij de mens hoort, een proces waarin het individu de ervaringen van pijn, beperking en discipline kan leren gebruiken als een middel om tot een genuanceerder bewustzijn en een grotere diepte te komen. De psychische processen die door Saturnus worden gesymboliseerd, lijken in verband te staan met de individuele verwerkelijking van de innerlijke ervaring van psychische compleetheid.“*


Zoals de Aarde en Saturnus via de 3de straal met elkaar verbonden zijn, zo is Jupiter verbonden met de Zon omdat hij ook een uitdrukking is van de 2de straal (zie tabel).


Dit wonderbaarlijk wiskundig kosmisch weefpatroon vormt volgens Bailey de basis van de toekomstige (wetenschap van de) Astrologie.

 

De planeten en de 7 stralen

Planeet
Straal
Pluto en Vulcanus

1

Zon en Jupiter

2

Saturnus en Aarde

3

Mercurius

4

Venus

5

Mars en Neptunus

6

Uranus

7


Je zult vast al begrijpen hoe ingewikkeld en diepzinnig het onderwerp (van de 7 stralen) is, en dat het mij hier alleen maar mogelijk is om de oppervlakte van de werking van de stralen aan te roeren. Hoewel zeer versimpeld, ik denk dat het volgende een beeld zal geven van dit kosmisch zevenvoudig netwerk en van de schoonheid en harmonie dat aan de basis ligt van de structuur van het Universum. Een gegeven die we trouwens heel goed gespiegeld zien in de mens, via de zeven chakra's (zie tabel).


Zeven

Getallensymboliek en resonantie spelen een centrale rol in de (esoterische) astrologie en dit vinden we terug in de wijze waarop de stralen zich tot elkaar verhouden.


De zeven stralen worden in eerste instantie onderverdeeld overeenkomstig de even en oneven getallen. De oneven stralen (1,3, 5, 7) zijn actief en gericht op de vorm, de energie van de even stralen (2,4, 6) is gericht op het innerlijke leven. In principe resoneren de stralen die een meervoud zijn van elkaar met elkaar, zoals de 2de en de 4de straal, de 3de en de 6de straal, de 2de en de 6de straal, enzovoort.


Uit de boeken van Bailey blijkt dat in de hiërarchie van belangrijkheid de zeven stralen boven de 12 tekens van de Dierenriem staan. En toch zijn al deze energieën door elkaar verweven en is ieder planeet ook verbonden met een bepaalde straal, en wel als volgt:

 

 

Planeten

Stralen

Naam

Pluto en Vulcanus

1ste straal

Wil of Macht

Zon en Jupiter

2de straal

Liefde-Wijsheid

Aarde en Saturnus

3de straal

Concrete Intelligentie

Mercurius en Maan

4de straal

Harmonie door Conflict

Venus

5de straal

Concrete Kennis of Wetenschap

Mars en Neptunus

6de straal

Toewijding en Abstract Idealisme

Uranus

7de straal

Ceremoniële Orde of OrganisatieDe eerste straal - Wil of Macht

Deze straal neemt een speciale positie in omdat alle getallen door 1 deelbaar zijn. De eerste straal, uitdrukking van de Goddelijke Wil, doordringt alle stralen en is verbonden met ons gehele leven en bewustzijn. De Vrije-Wil is een van zijn producten. Een positieve en menselijke uiting van deze Wil is de ‘goede-wil’.


Waar komt de wil tot leven, tot succes, de wil om een doel te bereiken of de wil tot macht vandaan? En, is het niet wonderlijk dat door de woorden ‘ik wil’ uit te spreken we onze krachten kunnen mobiliseren? Als de wil aanwezig is, kunnen we veel verwezenlijken, zo niet dan komt niets uit onze handen.


De energie van de 1ste straal creëert kracht, moed, macht, onafhankelijkheid en een bekwaamheid tot handelen in moeilijke situaties. Het is de straal van Leiderschap.Op stoffelijke niveau kan de 1ste straal werken via vernietiging en dood. Althans, dat is wat wij ervaren vanuit ons kleine ego. Voor de ziel bestaat geen dood of vernietiging. Slechts een bevrijding uit ‘iets’ dat beperkend was voor de evolutie van de ‘ziel’. Een ‘iets’ dat we blijkbaar nodig moeten loslaten, maar waarvan we op het moment zelf niet goed begrijpen waarom.


Het zal daarom astrologen niet verbazen dat Pluto een eerste straalsplaneet is. Zeker als je het boek ‘Pluto, de evolutie van de ziel’ van Jeff Green gelezen hebt. Vulcanus (Vulcanus staat maximaal 8 graad van de Zon in de geboorte horoscoop), een onontdekte planeet wiens baan tussen de baan van Mercurius en de Zon ligt, is ook een eerste straalsplaneet. De tekens die verbonden zijn met de 1ste straal zijn: Ram, Steenbok en Leeuw. In het algemeen hoort de 1ste straal bij de wereld van macht en leiderschap, hoewel wij mensen met een persoonlijkheid of ziel op deze straal in iedere maatschappelijke groep tegenkomen.De tweede straal - Liefde-wijsheid

Omdat de 2de straal de straal van ons zonnestelsel is (want verbonden met de Zon), zullen we deze erkennen als inherent en intrinsiek aan het leven zelf.


Deze straal drukt de dualiteit uit tussen hoofd (wijsheid) en hart (liefde). Dualiteit is een diepe ervaring van de menselijke geest, niet alleen zinnebeeld door het mannelijke en het vrouwelijke, de dag en de nacht, maar ook op innerlijk niveau als de dualiteit tussen gevoel en denken, ziel en persoonlijkheid of geest en vorm.
De 2de straal is ook de straal die ons de weg naar de Synthese wijst en die ons drijft op zoek te gaan naar de Waarheid. De 2de straal energie is daarom voornamelijk gericht op het leggen van verbanden en samenhang. Het is inherent.


Het is de straal die inzicht, intuïtie, mensenliefde en mededogen stimuleert. Het creëert, in negatieve zin een afhankelijkheid van anderen en ook een bewustzijn van het bestaan van Angst, als de tegenpool van Liefde. De hoogste uitdrukking van deze straal is Universele Liefde.


De Zon en Jupiter zijn de kanalen van deze energie en de tekens Maagd, Tweelingen en Vissen
.


De derde straal - Concrete Intelligentie

Deze energie draagt in zich de impuls tot activiteit van mentale en/of fysieke aard. Op mentaal niveau stimuleert deze het abstracte denken, het bevattingsvermogen en geeft een diep indringend denkvermogen aan de mens op deze straal. Daarentegen, wanneer het zich alleen op het fysieke niveau uitdrukt, leidt het tot een veelheid aan activiteiten en een druk bestaan. Aan de ene kant hebben we dus de stilte, de noodzaak tot meditatie, aan de andere kant een volkomen afwezig-zijn van stilte. De 3de straal is specifiek werkzaam in de wereld van de economie en in de zakenwereld en geld is zijn meest stoffelijk uitdrukkingsvorm. Bailey schrijft dat het ook de straal is van de astrologen.


De Aarde en Saturnus zijn de kanalen van deze energie en de tekens Kreeft, Steenbok en Weegschaal.


De vierde straal - Harmonie door Conflict

Deze straal staat numerologisch in het midden (3+1+3) van de 7 stralen en draagt door deze positie de rol van de overbrugger van tegenstellingen, brengt bemiddeling voort in conflictsituaties. Het is net als de 2de straal een intuïtieve energie, maar is vnl. gericht op het creëren van schoonheid en harmonie in de omgeving door het aangaan van confrontaties.


Het is de energie die uiteindelijk tot vrede, ordening en harmonie leidt nadat conflicten zijn uitgevochten en verwarringen overwonnen. Het stimuleert bij uitstek de gevoeligheid voor muziek en kleuren. In zekere zin is het de straal van de kunstenaar.


Bailey zegt dat deze straal over de mensheid als geheel heerst en duidt op het vermogen van de mens om iets te bereiken door strijd. Het is dankzij de energie van deze straal dat we evolueren.


De Maan en Mercurius zijn de kanalen van deze energie en de tekens Stier, Schorpioen en Boogschutter.


De vijfde straal - Concrete Kennis of Wetenschap

Het is de energie van het concreet denken (de Rede) gericht op de vorm. Het is de straal van de Wetenschap. Het creëert een vermogen tot analyse en onderzoek, waarbij nauwkeurigheid essentieel is. Het stimuleert daarom het ontwikkelen van ideeën die verlichting en inzicht produceren. Het geeft de mens op deze straal een briljant, vlug en geestig denken.


Deze energie dwingt om tot te kern te komen, alles uit te sluiten wat niet ‘juist’ is. In tegenstelling tot de 2de straal energie die alomvattend is, is de energie van de 5de straal exclusief van aard en kan leiden tot afscheiding en isolement.


Venus is het kanaal van deze energie, hoewel dit vreemd aandoet, moeten we niet vergeten dat Venus ook de naam Lucifer (lichtdrager) heeft. De tekens Leeuw, Boogschutter en Waterman zijn de ontvangeren doorgever van deze straal.


De zesde straal - Toewijding en Abstract Idealisme

De 6de straal is de straal die het hele Vissentijdperk heeft beheerst. Toewijding en verlangen naar bevrijding zijn de kwaliteiten die deze straal stimuleert om tot ontwikkeling te komen, o.a. in het menselijke bewustzijn.


Het brengt intensiteit, een-puntigheid, doorzettingsvermogen en doelgerichtheid tot stand. Het is een vurige straal die de mens (als individu of als groep) dwingt om zich naar het hogere te richten, naar het Goddelijke en de overgave aan een God. Het geeft de mens op deze straal grote toewijding en loyaliteit aan zijn visioen. De vurigheid uit zich in negatieve zin in oorlogzuchtigheid, fanatisme en martelaarschap.


Het is de straal van de idealist, de mysticus, de heilige of de kruisvaarder. Omdat de energie van de 6de straal 2000 jaren over de geschiedenis van de mensheid heeft geheerst, is deze energie ons goed bekend, in al haar goede en ook slechte aspecten.


Mars en Neptunus zijn de kanalen van de energie van de 6de straal. Het Vissentijdperk is duidelijk beheerst door deze twee 6de straalsplaneten met zijn grote hang naar mysticisme en zijn vele oorlogen. De tekens die verbonden zijn met deze straal zijn: Maagd, Boogschutter en Vissen.


De zevende straal - Ceremoniële Orde

De 7de straal is de straal die de energie van de 6de straal vervangt op mundane niveau en zal over het Watermantijdperk heersen via de planeet Uranus.


De 7de straal is de straal die helpt bij het leggen van een relatie tussen geest en materie en is werkzaam via de wetten van organisatie en ordening, groepsbewustzijn en rituelen. Deze energie wordt het meest gesymboliseerd door ritmische muziek, beweging en activiteiten. Hetgeen misschien al deels (in de kinderschoenen) zichtbaar is in de aandacht die wij tegenwoordig geven aan het behouden van een goed fysieke conditie, in de interesses voor bijvoorbeeld sjamanisme en magie en ook de vele protocollen.


Deze straal brengt een praktisch (en toegepast) begrip voort en een kennis van hoe energieën werken en hoe deze te gebruiken om dingen te verwezenlijken. Het is gericht op het vormgeven van dat wat ‘gezien’ of aangevoeld wordt, op het vergeestelijken van de stof en van de Aarde (als planeet).


Uranus is de planeet die bij de 7de straal hoort, de tekens zijn Ram, Kreeft en Steenbok.


Twee kaarten van de psyche

Hoewel de zeven stralen een veel omvattend gegeven zijn, zijn ze voor ons vooral op het niveau van de zelf-kennis van belang. Het gehele onderwerp van de (esoterische) psychologie is gebaseerd op de kennis van de zeven stralen. Deze “nieuwe psychologie” is net zo wezenlijk voor de esoterische astrologie als de diverse standaard psychologische stromingen het zijn voor de ons (tot nu toe) bekende vormen van astrologie (Ik bedoel hier de astrologie die het licht zag in de XXste eeuw en die de mens centraal stelt: de psychologische en de humanistische astrologie).


Om een volledig inzicht van onszelf te hebben, blijken we naast de horoscoop ook onze stralenstructuur te moeten ontrafelen en bestuderen. Volgens dit “totaalbeeld” is ieder mens ontvankelijk voor:

  • De straal van zijn ziel
  • De straal van zijn persoonlijkheid
  • De straal van zijn denk-lichaam (of mentaal lichaam genoemd)
  • De straal van zijn emotie-lichaam (of astraal lichaam genoemd)
  • De straal van zijn fysieke lichaam
  • De energie van zijn zon teken (+ heersers)
  • De energie van zijn ascendant teken (+ heersers


Het onderwerp van de zeven stralen is (inderdaad) diepzinnig en lange tijd occult (d.w.z. verborgen) geweest. Nu de mensheid op de drempel staat van het Watermantijdperk wordt deze kennis meer en meer vrijgegeven. Dit komt (lezen we in de boeken van Alice Bailey) doordat de mens in deze tijd voldoende is geëvolueerd om deze kennis te kunnen gebruiken en te hanteren. Deze kennis heeft als doel de mens te helpen de verbinding tussen ziel en persoonlijkheid - de Antahkarana - bewust te bouwen.


En voor ons astrologen geldt: als deze benadering licht kan werpen op dit proces dan is het zeker de moeite waard om meer aandacht aan te geven en om deze stof te bestuderen.


© Béatrice Boucher, D.F.Astrol.S.
bewerking van het artikel gepubliceerd in Asascoop nr 2 /2005.
Meer informatie :
De esoterische astrologie volgens Alice Bailey (artikel)
Lucis Trust: naam van de uitgeverij tevens de website met veel informatie, waaronder over de volle maan meditaties
'On-line books' bij LucisTrust
Horoscoop Alice Bailey

Biografie van Alice Bailey (Engels)

Verdieping

dot 4-daagse esoterische astrologie 2019
dot
Workshop esoterische astrologie start op aanvraag: incidenteel worden programma's elders in Nederland aangeboden – op eigen initiatief of op verzoek van derden.

naar boven