home      béatrice boucher      consulten      cursussen      lezingen & workshops      artikelen      links
bar
 

bar

astrologische consulten


de geboortehoroscoop en het consult

De geboortehoroscoop is een momentopname van de hemel zoals we die zien op het moment van geboorte.
Het potentieel zoals uitgebeeld in ieder geboortehoroscoop komt op unieke manier tot leven omdat ieder van ons een andere geschiedenis heeft, in een andere cultuur opgroeit en vervolgens andere ervaringen opzoekt. Ons potentieel, dat besloten ligt in de geboortehoroscoop, ontwikkelt zich cyclisch en het bijzondere van de astrologie is dat deze inzicht geeft in de betekenis van deze cycli.
In een consult kun je meer duidelijkheid hierover krijgen.


consulten

In een astrologisch consult gaan we op een bijzondere en diepgaande manier naar jezelf, je levenspad en je actuele vragen kijken. Het helpt helderheid te krijgen in wie je bent en kan worden. Het geeft ondersteuning bij het verhelderen van vragen over bijvoorbeeld studiekeuze, werk of relatie, zingeving of spiritualiteit.
Een standaardconsult duurt 90 min.
Jongeren tussen 16-18 jaar kunnen een kort consult afspreken van 40 min.één gesprek van 90 minuten óf een serie van 3 gesprekken

We bespreken de geboortehoroscoop standaard binnen één gesprek. Het is altijd mogelijk om een vervolgconsult af te spreken als het gesprek na verloop van tijd nieuwe vragen oproept (zie vervolgconsulten).

Zoek je diepgaander inzicht in actuele processen en terugkerende patronen in je leven, dan is een serie van drie gesprekken aan te raden. De gesprekken duren elk 60 minuten, het eerste gesprek 70 minuten. Voordeel: je hebt tijd voor de verwerking van de informatie die jij hebt gekregen en je kunt beter bepalen welke vervolgvragen en onderwerpen je wilt bespreken.
Deze drie consulten vinden plaats binnen een tijdsbestek van drie maanden.


dot praktische informatie en aanvraag consulten


kinderconsulten
Het opvoeden van kinderen is waarschijnlijk één van de moeilijkste levenstaken. Er komen altijd momenten van onzekerheid bijvoorbeeld als we een kind niet begrijpen zoals wij graag zouden willen of zoals het kind zou willen. Als dit vaak voorkomt, kunnen er twijfels komen. Deze twijfels maken het ons niet gemakkelijk om het kind objectief te zien. In dit soort situaties kan de astrologie een waardevolle en liefdevolle wegwijzer zijn. Niet zo zeer om opvoedingsvragen te beantwoorden, maar om een helderder inzicht te krijgen in het kind, in de oorzaak van bepaalde gedragingen of emoties, én in dat wat we het kind kunnen geven zodat het meer zichzelf kan worden.

Een kinderconsult duurt 30 min. Het kind hoeft niet bij het gesprek aanwezig te zijn.
Een kind tussen 12 en 14 jaar kan samen met één van zijn ouders komen, of zelfs alleen als ouders en kind dat willen.


dot praktische informatie en aanvraag consulten

vervolgconsulten - updates

1. update consult 'transits en progressies'
Iedereen gaat door ontwikkelingsfases en -processen. In de astrologie noemen we deze ontwikkelingsfases transits en progressies. Je kunt het vergelijken met de weersvoorspellingen: wat je ook gaat organiseren, je bent beter voorbereid als je weet welk weer het gaat worden.

Op persoonlijk niveau stellen de inzichten van ‘transits en progressies’ je in staat om de betekenis van dat wat in je leven gebeurt beter te begrijpen. Dat kan je helpen om bewuster om te gaan met je tijd, je energie en met het maken van keuzes.

Voor de duidelijkheid: het gaat in deze consulten nooit om voorspellingen, maar om verschillende mogelijkheden te beschouwen.

Een transit- en progressieconsult is voor wie eerder een consult heeft gehad. Je kunt dit consult zien als een ‘update’ van je 'journey' (levensreis) zoals deze uitgebeeld is door je geboortehoroscoop.


2. update consult 'solaar, transits en progressies'
Een solaar- of verjaardaghoroscoop (of jaarhoroscoop) geeft informatie over thema's, concrete tendensen en ontwikkelingen die aan de orde kunnen komen in het jaar dat volgt op je verjaardag. Deze horoscoop wordt berekend voor de plek waar je op dat moment woont.

Een solaarconsult kun je het beste afspreken binnen een periode van een halfjaar: van 3 maanden vóór je verjaardag tot 3 maanden na je verjaardag.


3. vervolgconsult met een thema

Een vervolgconsult waarin specifieke vragen besproken kunnen worden, bijvoorbeeld over relaties, werk, zingeving, spiritueel pad.


dot praktische informatie en aanvraag consulten


geboortetijd correctie

Soms is de geboortetijd niet correct genoteerd of er is een twijfel over het juiste ascendantteken. Het is dan mogelijk om je geboortetijd te laten corrigeren. Mijn collega, astroloog Sander Littel, kan dit voor je doen.
Wil je een geboortetijdcorrectie aanvragen, stuur dan een e-mail
.

Lees ook Over geboortetijd en de problemen die daarbij horen als je wilt weten waarom een correctie zinvol is en welke gegevens er nodig zijn.


dot praktische informatie en aanvraag consulten

contact

Béatrice Boucher, Diplom. Faculty of Astrol. Studies London | Parkstraat 110-a | 6828 JM Arnhem | Nederland

0031(0)26 443 78 52 | information@icaquarius.nl