home      béatrice boucher      consulten      cursussen      lezingen & workshops      artikelen      links


PLUTO IN STEENBOK
wat gebeurde er de vorige keer?
1762-1778


© Béatrice Boucher '07Er zijn natuurlijk een aantal punten die ieder astroloog wel weet. Zoals, dat de laatste keer dat Pluto in Steenbok was de Franse revolutie voorbereid werd. Door de vele oorlogen was het volk uitgehongerd, ziek en uitgeput. Louis XVI wilde wel iets doen aan de slechte economie en hij probeerde hervormingen door te voeren maar de adel werkte dat tegen. Uiteindelijk kostte het Louis XVI en velen anderen met hem letterlijk de kop.


Naast Frankrijk waren er nog twee landen, England en de Verenigde Staten, die door een diepgaande herstructureringscrisis ging; England dankzij de industriële revolutie en de Verenigde Staten door de onafhankelijkheidsoorlogen. England kwam geïsoleerd te staan vanwege haar vasthouden aan eigen hegemonie en kregen ook de Fransen, de Nederlanders en de Spanjaarden tegen zich. Uiteindelijk ging het om geld. Hoe dan ook, interessant voor dit artikel over de terugkeer van Pluto in Steenbok, is dat Pluto in Steenbok staat in de horoscoop van de VS, en wel in het 2e huis van geld (versie van Dane Rudhyar). En de VS staan nu vóór de eerste Pluto-terugkeer --preciezere iets meer dan een decade voor de exacte terugkeer van Pluto op 27°Steenbok, hetgeen gebeurt in 2021-22.Er valt onnoemelijk veel te zeggen over deze periode en veel is ook hierover geschreven en gezegd. Het gaat me hier alleen om de punten die minder in het zicht vallen, maar net zo belangrijk zijn geweest en zekere overeenkomsten hebben met de huidige situatie ('07).


Zo ontdekte ik dat er een internationale beurscrash in augustus 1763 was geweest en dat er als gevolg daarvan meer dan 100 bedrijven failliet zijn gegaan in Europa. Toch frappant, want in 1763 stond Saturnus in Stier (geld) driehoek Pluto en met Uranus ook in Ram evenals straks in 2010.
Een citaat **:
De overspannen financiële markt aan het einde van de Zevenjarige oorlog is de Amsterdamse financiële wereld noodlottig geworden. De grote behoefte aan geld, nodig voor de aanschaf van oorlogsmateriaal, had tot gevolg dat getrokken wissels op de vervaldag weer geprolongeerd moesten worden. Hierdoor is een uitgebreide wisselruiterij ontstaan, waarvan Amsterdam en Hamburg de middelpunten vormden.”


Over dit verschijnsel merkt Sautijn Kluit op:


“Men nam dan zijne toevlugt tot het CREDIET dat men bij anderen bezat; deze insgelijks niet bij magte te voldoen namen eveneens hunne toevlugt tot het crediet dat zij bij anderen hadden, welke laatste wederom genoodzaakt waren eenen gelijken weg in te slaan. Zoo ging ‘de rit gedurig verder’ en ontstond er langzamerhand eene wisselruiterij.”

Daar de oorspronkelijke debiteuren niet tot betalen in staat waren was het crediet een kunstmatig opgetrokken kaartenhuis dat bij de eerste de beste windvlaag in elkaar moest storten. Toen in juli 1763 een belangrijke Amsterdamse bankier failliet ging, stortte het kaartenhuis ineen en raakte zelfs zeer solide bankiershuizen in moeilijkheden. Door de internationale verstrengeling sloeg de crisis snel over naar Hamburg, Berlijn en Leipzig. Alleen in Hamburg gingen in korte tijd meer dan 95 kooplieden en bankiers failliet."De VS en Europa (en misschien England en Frankrijk in het bijzonder) lijken op herhaling te zijn, maar de kredieten die men in deze periode heeft gelden grond en gebouwen: de hoge hypotheken, niet zo zeer van kooplieden of van de adel maar van werknemers (Saturnus nu in Maagd). *


Een overeenkomst met de huidige situatie is dat aan het einde van de laatste Pluto in Boogschutter fase (net als nu) er op wereld schaal sprake was van een (eerste) wereldoorlog: de 7-jarige oorlog (1756-1763). Deze 7-jarige oorlog wordt wel eens de eerste wereldoorlog genoemd (hoewel het wel de vraag is want het waren slechts de Europeese landen die elkaar overal ter wereld bevochten). Uiteindelijk - en dát is interessant - leidde het tot een herverdeling (Pluto in Steenbok) van bijna alle grondgebieden (lees koloniën). Ook dit droeg bij aan de humanitaire en economische crisis want de oude structuren waren totaal verwoest en vielen uiteen.


Verder - en dat is meer voor de anekdote en de relatie van Steenbok met de Wetenschap - is het in de periode van Pluto door Steenbok dat de meter, de kilogram en de seconde (!) als ‘vaste eenheden’ vastgelegd zijn!Beatrice Boucher © 2007
publicatie voor AstroTime** zie p.153: Proefschrift uit 1994 "Ander ondernermerschap, enige beschouwingen over de relatie cultuur, ondernemerschap en ondernemingsfinanciëring" Universiteit van Groningen. (het document is nog in pdf-vorm te googlen op het internet)

* zie in dit verband ook de 'trend' van Pluto vanaf Kreeft tot en met nu met betrekking tot het 'Volk' en 'Macht' in het artikel Pluto in Steenbok www.astrologie.ws/plutostb.htm
Cerberus
William Blake